Vlada Crne Gore usvojila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim se ukida dopunsko osiguranja.
Generalna direktorica direktorata za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa, Slađana Pavlović, kazala je da će, nakon usvajanja u Skupštini, naziv zakona biti promijenje u Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Ona je objasnila da se izmjenama ukida dopunsko zdravstveno osiguranja jer je Analiza opravdanosti sprovođenja i ostvarivanja prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ukazala na otežane ekonomske mogućnosti i nezainteresovanost građana za taj oblik zdravstvenog osiguranja.

„Koncept uvođenja dopunskog osiguranja datira još iz 2012. godine, i konstantno se iz ovih razloga odgađalo njegovo uvođenje“, saopštila je Pavlović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

Prema njenim riječima, ukidanje dopunskog osiguranja uslovilo je preciznije zakonsko uređivanje instituta participacije.

„Zakonom su definisane kategorije osiguranika koji učestvuju u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite, odnosno koja plaćaju participaciju, a spisak zdravstvenih usluga i iznos participacije, kao i način plaćanja, propisaće Vlada Crne Gore posebnom odlukom“, navela je Pavlović.

Ona je naglasila da kategorije osiguranih lica koje su oslobođene plaćanja participacije ostaju iste i u novom zakonskom rješenju.

Tokom javne rasprave, kako je rekla Pavlović, najviše pažnje privukle su izmjene zakona u dijelu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad, odnosno bolovanja.

Pavlović je kazala da je uvažen stav dijela privrede i Fonda za zdravstveno osiguranje, da izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad do 30 dana, umjesto 15, kako predviđa važeći Zakon.

Nakon 30 dana, dodala je ona, privremenu spriječenost utvrđivaće nadležna ljekarska komisija.

Pavlović je kazala da su u slučaju zloupotrebe tog ovlašćenja, odnosno nepravilnog i nedokumentovanog utvrđivanja činjenica za ostvarivanje prava na privremenu spriječenost za rad, pored ranije definisane ocjene tog prestupa kao teže povrede radne obaveze, uvedene i novčane kazne za izabranog doktora, članove komisija, zdravstvenu ustanovu i direktora zdravstvene ustanove.

Kako je rekla, Predlogom zakona dodatno je unaprijeđena briga o posebno osjetljivim kategorijama stanovništva i njihovim porodicama.

“Tako će se ubuduće, umjesto dosadašnjih 70 odsto naknade, refundirati 100 odsto naknade zarade za osobe čija su djeca oboljela od malignih bolesti, odnosno sada će roditeljima biti refundirana cjelokupna naknada zarade kada po ovom osnovu budu koristili bolovanje“, precizirala je Pavlović.

Ona je saopštila da će se ubuduće osiguranoj osobi koja je oboljela od malignih bolesti i koje ima oštećenje mišića, neuromišićne bolesti ili plegični sindrom, odobravati pratilac prilikom liječenja u inostranstvu, o trošku države, što do sada nije bio slučaj.

Izmjenama zakona, prema riječima Pavlović, definisano je da se medicinski potpomognuta oplodnja može sprovesti o trošku države ukoliko je jedan od bračnih, odnosno vanbračnih supružnika, crnogorski državljanin.

„Ovom rješenju pristupili smo usled povećanog broja zahtjeva za postupak vantjelesne oplodnje od osoba koja nijesu crnogorski državljani, a prijavljeni su na zdravstveno osiguranje na osnovu rada u Crnoj Gori“, rekla je ona.

Pavlović je kazala da je, prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje značajno tokom 2017. godine 41 žena, koja nije crnogorska državljanka prošla postupak vantjelesne oplodnje, dok je prošle godine taj broj gotovo udvostručen.

Ona je dodala da je tokom javne rasprave pristigao veliki broj komentara i sugestija, kako od privrednih subjekata, tako i od nevladinih organizacija i državnih institucija i da značajn broj njih uvršten u tekst Predloga zakona.

Zakon je dobio pozitivno mišljenje nakon razmatranja na sjednici Socijalnog savjeta.