Connect with us

Društvo

“Upoznaj odbornike” Dragan Medojević: Unapređenje infrastrukture i zaštita životne sredine kao prioriteti

“Upoznaj Odbornike” je prilika da zajedno gradimo bolju budućnost Danilovgrada, kroz otvorenu i inkluzivnu političku scenu. Budite sa nama dok istražujemo i predstavljamo ljude koji oblikuju našu lokalnu zajednicu.

Objavljeno

on

Uloga političara u lokalnoj zajednici je ključna za oblikovanje budućnosti i donošenje odluka koje utiču na svakodnevni život građana. Upravo u tom duhu, razgovarali smo sa Draganom Medojevićem koji je odlučio da svoje dugogodišnje iskustvo i znanje kao građevinskog inženjera stavi u službu zajednice.

Dragan je rođen u Nikšiću, ali već duže vrijeme živi u Pažićima u Danilovgradu. Sa više od 20 godina radnog iskustva, uglavnom u građevinskoj industriji, stekao je široku perspektivu o potrebama zajednice i načinima kako ih zadovoljiti. Motivisan željom da direktno doprinese unapređenju lokalne zajednice, odlučio se aktivno uključiti u politiku Danilovgrada.

Tokom našeg razgovora, istakao je važnost socijalne pravde, radničkih prava i dostojanstvenog života za sve građane. Njegova predanost borbi za pravednije društvo i želja da direktno utiče na donošenje odluka i unapređenje društva, ukazuju na njegovu posvećenost opštem dobru.

Osim toga, razgovarali smo i o njegovim dosadašnjim aktivnostima kao odbornika u Danilovgradu, kao i o trenutnim izazovima sa kojima se Opština suočava. Transparentnost rada lokalne uprave, unapređenje infrastrukture i zaštita životne sredine su samo neki od problema koje ističe.

Dragan Medojević

Možete li nam ukratko predstaviti svoju biografiju, gdje živite, čime se bavite privatno i kako ste se odlučili da se aktivno uključite u politiku Danilovgrada?

Rođen sam u Nikšiću, gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Živim u Pažićima u Danilovgradu. Oženjen sam,otac dva sina. Po struci sam građevinski inženjer sa radnim stažom od oko 20 godina. Radio sam u „Rudnicima Boksita“ Nikšić i nekoliko privatnih firmi na više  građevinskih projekata u Crnoj Gori od kojih bih izdvojio: izgradnja tunela „Sozina“, izgradnja puta Grahovo-Risan, izgradnja kanala za odvođenje voda na Cetinju, vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda Herceg Novi, na poslovima terenskog i inženjera tehničke pripreme.

Od početka mog radnog angažmana sam bio posvećen borbi za pravednije društvo usmjereno na težnji za socijalnom pravdom, ostvarivanju radničkih i prava ljudi na dostojanstven život. Odlučio sam  se da budem na poziciji gdje bih mogao konkretnije i direktnije učestvovati u donošenju odluka i mijenjanju i unapređenju društva i naše lokalne zajednice. Počinjući od porodice i svog najbližeg okruženja čovjek svakodnevno može uticati, svako prema svojim mogućnostima, na težnji da budemo bolji, stvarajući kvalitetniji ambijent, okruženje i život kakav zaslužujemo. Na tom putu ima dosta izazova i prepreka ali sam imao želju da sa mojim dosadašnjim iskustvom pomognem u stvaranju nekog boljeg i ljepšeg Danilovgrada za sve nas. Moramo mijenjati sebe da bi promijenili odnos jednih prema drugima i izbjegli podjele u društvu od socijalnih do ideoloških i ukazivati da trebamo biti na istom zadatku unapređivanja naše zajednice i države .Treba jačati povjerenje u Opštinu i njen odnos prema građanima,a koji će povratno svojim radom i  odanošću doprinositi zajednici, kroz regulisanje svojih obaveza prema njoj.Na taj način možemo očekivati da se za kvalitetniju uslugu, bilo komunalnu, vodovodnu, putnu infrastrukturu mora povratno imati odgovornost građana koja se vremenom stiče.

Kako biste opisali svoj dosadašnji doprinos razvoju Danilovgrada kao odbornik?

S obzirom na veliki dug koji ima opština, unapređenje života kroz realizaciju većih projekata koji bi finansirala lokalna uprava je ograničeno. U ovim okolnostima skrenuo sam pažnju na uređenje i sređivanje postojeće infrastrukture, igrališta, mobilijara, zelenih površina. Moramo mijenjati navike u težnji  očuvanja svoje okoline, nepravilnog odlaganja otpada, oslobađanje svih zauzetih javnih površina od privremenih objekata, materijala i automobila. U tom smislu najveća odgovornost je na službi komunalne policije i sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj. Treba usmjeriti razvoj grada u izgradnji igrališta, šetališta, trotoara, uređenju i izgradnju novih zelenih površina i sportsko rekreativne zone koja bi bila na prostoru Landže. Svoj rad usmjeravam na predlaganju uređenja prostora i stavljajnju u funkciju i održavanje postojećih objekata, igrališta, mobilijara, kao i praćenje projekata gdje je opština investitor u cilju kontrole kvaliteta izvršenih radova i kordinacijom sa opštinskim službama.

Koji su, po vašem mišljenju, trenutno najveći izazovi s kojima se suočava Danilovgrad, i kako biste ih adresirali ili riješili?

 

Najveći izazovi su dugovi i nagomilani problemi u opštini  i u svim preduzećima kojima je opština osnivač. Dosta je zapuštena putna i gradska infrastruktura, nedostatak igrališta, zelenih parkovskih površina i šetališta, parking mjesta. Tu su i troškovi odlaganja otpada, s obzirom da Danilovgrad nema svoju deponiju, i nedostatak reciklažnog dvorišta i selektivnog odlaganja otpada. U toku je rješavanje jednog od najvećih izazova, lokacije za novo gradsko groblje.

Rešavanje ovih problema zahtijeva veliki rad, sposobnost, znanje i zalaganje svih opštinskih službi, menadžera opštinskih prediuzeća na čelu sa predsjednikom Opštine. To podrazumijeva disciplinu, racionalizaciju ljudskih resursa i smanjivanje troškova poslovanja, veću ažurnost u naplati lokalnih poreza i prihoda. Neophodno je pored prepoznavanja problema i investicija pripremiti projekte da bi mogli aplicirati za sredstva iz kapitalnog budžeta države, ministarstava i sredstava iz evropskih fondova. Pored ovoga trebalo bi razvijati privatno-javno parnerstvo sa kredibilnim investitorima i raditi na promociji turističkih i privrednih potencijala opštine.

Ovo podrazumijeva kontakte i učešće rukovodstva Opštine na inostranim forumima, sajmovima i svim događanjima vezanim za unapređenje poslovnog ambijenta i investiranjem. Posebnu pažnju treba posvetiti na onome po čemu smo poznati, kao prva ekološka država, očuvanju životne sredine, kroz strogu kontrolu privrednih subjekata i nesavjesnih pojedinaca koji zagađuju okolinu, selektovanje otpada i izgradnju reciklažnih dvorišta sa preradom zelenog i drugog otpada kroz njegovu valorizaciju kao sekundarnu sirovinu ili poluproizvod.

Kako vidite ulogu lokalne samouprave u podržavanju privrednog razvoja opštine? Koje su vaše inicijative u vezi s tim?

Opština bi trebala da stvori uslove za povoljan privredni ambijent u smislu formiranja industrijskih zona, sa definisanim oblastima ulaganja, opremljenom infrastrukturom, olakšicama i ubrzanju dobijanja potrebnih dozvola i uslova za početak privredne djelatnosti. U saradnji sa Vladom i ministarstvima subvencionisati otvaranja novih radnih mjesta. Razvijanje potencijala poljoprivrede i turizma, planine Studeno i rijeke Zete. Opština već pokazuje aktivnosti u tom pravcu, organizovanjem raznih manifestacija, sajmova i bazara. Kroz takve vidove dešavanja Opština pospješuje lokalne proizvođače u cilju  plasiranja i lakše prodaje domaćih proizvoda. Inicijative u tom smjeru bi bile u izgradnji etno sela, sportske infrastrukture i turističkih kapaciteta, koristeći blizinu naših svetilišta. Posebnu pažnju posvetiti tradicionalnim proizvodima i brendiranju istih.

Kako biste ocijenili trenutno stanje infrastrukture u Danilovgradu? Da li imate planove ili predloge za unapređenje iste?

Stanje infrastrukture u našoj Opštini je poznato i ocijenio bih kao neprimjereno za vrijeme u kome živimo. Danilovgrad je  jedna od rijetkih opština gdje nemamo uređenu glavnu ulicu, Baja Sekulića. Ostale ulice su takođe ruinirane, posebno pješačke zone. Evidentan je nedostatak parking mjesta ali i saobraćajne kulture naših sugrađana. Potrebno je što hitnije dobijanje ovlašćenja komunalne policije za regulisanje i kontrolu nepropisno parkiranih automobila.

Naročitu pažnju treba posvetiti uzurpaciji javnih površina, raznim objektima, materijalima, otpadom i neregistrovanim djelatnostima nesavjesnih građana.

Posebno je zapuštena infrastruktura sela i ruralnih područja. Imajući u vidu kao preduslov, da se ljudi vraćaju selu i svojim korijenima, prvo razvoj infrastrukture, Opština bi uz pomoć države, kroz svoje razvojne politike trebala uložiti u infrastrukturu da bi preusmjerila demografske tokove i vratila stanovništvo iz gradova koji su postali prenatrpani i nekomforni za život tolikog broja ljudi. Kada bi stanovništvo imalo dobar put, vodo i elektro snadbijevanje dosta njih bi se i vraćalo u mjesta koja su relativno blizu od Podgorice i Danilovgrada. Time bi se doprinijelo ravnomjernijem razvoju opštine i oživjela mjesta koja su napuštena.

Opština bi preko Vlade i državnih organa trebala tražiti subvencije i povoljne kredite za adaptaciju i rekonstrukciju objekata koji bi  se koristili kao primarni. Infrastrukturu bi trebalo razvijati i kroz privatno javno partnerstvo kroz investicije u razvoj turizma i sportsko-rekreativnih sadržaja. Novo rukovodstvo Opštine je uspjelo, pored svih problema, da otpočne sa projektom rekonstrukcije Martiničkog puta koji je bio jedan od najvećih infrastrukturnih problema građana u prethodnom priodu.

Kako planirate da podržite razvoj lokalne kulture, sporta i obrazovanja u Danilovgradu?

Razvoj Kulture u Danilovgradu je osjetno poboljšano od dolaska nove vlasti. Primjetan je veći broj kulturnih dešavanja i manifestacija. Podrška je kroz promovisanje umjetnika, književnika i kulturnih stvaraoca, organizovanje radionica, kroz rad Centra za kulturu i Umjetničke kolonije.V eć je na tom planu urađeno dosta, a sa nestrpljenjem očekujemo početak rada novog digitalizovanog bioskopa. Time će se stvoriti uslovi da danilovgradska publika u svom gradu može gledati najnovija filmska ostvarenja.

Što se tiče sporta opština bi trebala u saradnji sa državnim organizacijama i ministarstvom aplicirati za izgradnju igrališta i sportskih terena na većem nivou, tako da bi Danilovgrad bio prepoznat kao grad u kojem bi se organizovale i međunarodni sportski događaji kao što bi bili turniri u fudbalu i kampovi za treniranje državnih selekcija.

Obrazovanje u Danilovgradu treba unaprijediti kroz proširenje kapaciteta predškolskih ustanova u Danilovgradu i Spužu.Postojeće škole se već uređuju  i opremaju  učionice,savremenim sredstvima uz saradnju sa  Ministarstvom prosvjete.Treba razmišljati o osnivanju srednje poljoprivredne škole,s obzirom na uslove i potencijale kojima raspolaže Danilovgrad.

 

Kako biste ocijenili transparentnost rada lokalne uprave u Danilovgradu? Koje biste korake preduzeli kako biste je unaprijedili?

Transparetnost rada lokalne samopuprave je znatno poboljšana u odnosu na prethodni period. Informacije o radu i tekučim dešavanjima u opštini se mogu dobiti u kratkom roku. Posebno bih izdvojio Vaš portal koji daje doprinos informisanosti građana o dešavanjima u opštini, i ovaj upit za odbornike govori o tome. Ojačana je institucija mjesne zajednice kroz koje građani mogu iznositi svoje probleme preko svojih predstavnika. U smislu unapređenja komunikacije Opštine i građana i njihovog približavanja, predložio bih osnivanje biroa gdje bi građani neposredno iznosili svoje probleme i stvarali interakciju sa Opštinom, otvoriti telefonsku liniju samo za tu svrhu, preko koje bi dobijali povratne informacije u što kraćem roku.

Koje su vaše prioriteti u vezi sa zaštitom životne sredine u Danilovgradu? Kako biste podržali održivi razvoj opštine?

Zaštitu životne sredine bi trebalo unaprijediti kroz restriktivnu kontrolu privrednih subjekata koji, kao rezultat njihovog rada, ispuštaju neprerađeni otpad tako i nesavjesnih građana koji odlažu otpad na neadekvatan način i mjesta koja nijesu predviđena za to. Posebno bih obratio pažnju na mogućnost recikliranja i selekciju otpada. Preko Ministarstva održivog razvoja organizovati otkup pvc i papirnog otpada i na taj način smanjiti njihovu prisutnost u prirodi, kao što su to uradile zemlje EU. Uz saradnju Opštine i podršku Ministarstva ekologije i Eko fonda subvencionisati  projekte zaštite životne sredine i energetske efikasnosti kroz smanjenje potrošnje energije. Inicijative treba usmjeriti na aplikacije sa gotovim projektima za dostupna sredstva iz evropskih fondova.

Kako vidite ulogu mladih u razvoju Danilovgrada? Koje inicijative imate za podsticanje njihovog aktivnog učešća u lokalnoj zajednici?

Mladi imaju veliku ulogu u razvoju svakog društva, tako da bi im trebalo dati više slobode u predlaganju ideja, akcija i uključiti ih u društveni život i odlučivanje.Pored opštine,mladi bi trebali ostvarivati saradnju sa nevladinim sektorom,srednjim školama i fakultetima. Osnivanjem omladinskog centra, gdje bi se mladi okupljali, organizovali sastanke i predlagali određene akcije, odigravala kulturna i druga dešavanja, bi se poboljšao rad mladih i stvorili uslovi za njihovo organizovano djelovanje. Kroz osnaživanje  volonterskog djelovanja, kroz dobrotvorne akcije davanja krvi, čišćenja ,pomoći starim osobama i dr. mladi bi zauzeli značajno mjesto u društvenoj zajednici. U saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih napraviti projekte i konkurisati za dobijanje sredstava iz  fondova evropske unije, organizovati razne vrste obuka, kurseva i radionica za mlade.

Da se vratimo za kraj na privatni život. Kako provodite najčešće dane u Danilovgradu?

Svoje slobodno vrijeme uglavnom provodim sa porodicom, u šetnji, radom na održavanju i sređivanju imanja koje se nalazi u blizini kuće. Volim da održavam voćnjak, zelenilo, trudim se da  provodim što više vremena u prirodi i bavim se fizčkom aktivnošću. Trudim se da svoju ljubav prema gradu i  važnost očuvanja prirode prenesem i na svoju djecu jer, kao što sam i rekao, sve počinje od porodice.

Društvo

Pravo građana na odlučivanje: Može li lokalna bez mjesne samouprave?

Autor je predsjednik Savjeta mjesne zajednice Spuž i projektni koordinator u Centru za razvoj nevladinih organizacija

Objavljeno

on

By

Petar Knežević

Ministarstvo javne uprave je 31. maja 2024. godine stavilo na javnu raspravu nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi. Glavna novina novog Zakona jeste uvođenje asimetrične decentralizacije kroz propisivanje statusa grada, koji jedinica lokalne samouprave može dobiti ispunjavanjem kriterijuma razvoja. Uz status grada, jedinica lokalne samouprave preuzima i niz nadležnosti iz oblasti koje pripadaju Vladi predškolsko obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita, prostorno planiranje i socijalna zaštita.

Izrada novog Zakona, kojem je prethodila i izrada Analize funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, je takođe prilika da se revidiraju i ostale odredbe.

Za razvoj demokratije izuzetan značaj predstavljaju prilike koje se otvaraju građanima da direktno utiču na donošenje odluka. Ovaj način učešća, koji se ne vezuje za njihovo biračko pravo da biraju svoje predstavnike u državnoj i lokalnoj zakonodavnoj vlasti, nazivamo participativna demokratija.

People stood in a queue, patiently waiting for their turn to participate in the voting process.

Ilustracija

Participativna demokratija se naročito naglašava na lokalnom nivou, gdje građani zadovoljavaju većinu svojih potreba i ostvaruju osnovna prava. Samim tim, Zakon o lokalnoj samoupravi ima priliku da, definisanjem načina na koji građani imaju pravo da učestvuju u donošenju odluka, stvori sve preduslove za podizanje nivoa učešća građana, samim tim, i kvaliteta donesenih odluka, osjećaja vlasništva i uključenosti građana u javne poslove.

Derogiranje mjesnih zajednica?

Mjesne zajednice predstavljaju najniži nivo upravljanja, te važnu kariku koja služi kako bi donosioci odluka imali uvid u potrebe i želje građana u vezi pitanja koja se direktno ili indirektno odnose na njih. Nacrt Zakona o lokalnoj samoupravi predlaže da mjesna zajednica može imati od 50 do 4000 stanovnika. U praksi, to bi značilo da bi MZ Spuž morala da se razdvoji na dvije mjesne zajednice, imajući u vidu da trenutno broji 4001 stanovnika. Ovo ograničenje u broju nije potkrijepljeno nijednom preporukom ili zaključkom analize.

Nadalje, nacrt Zakona propisuje da su organi mjesne zajednice predsjednik MZ i zbor. Ovom odredbom se negira sama suština trenutno jedinog organa – Savjeta MZ – da bude predstavničko tijelo, u kojem će se voditi računa o odlučivanju u dogovoru među raznovrsnom grupom stanovnika, uzimajući u obzir starost, pol, mikrolokalitet iz kojeg dolaze. Ako se bira samo jedna osoba da vodi mjesnu zajednicu, postavljaju se dva pitanja: da li jedna osoba ima kapaciteta da na volonterskoj osnovi izvršava sve obaveze i organizuje aktivnosti na adekvatnom nivou, i da li će jedna osoba moći jednako da se stara o uvažavanju interesa svih građana, naročito u većim mjesnim zajednicama. Sa druge strane, zbor ne može ni u teoretskom niti praktičnom smislu biti organ. Zbor je oblik neposrednog učešća građana, propisan kao takav članom 275, dok se u praksi ne može očekivati sazivanje zbora češće od jednom godišnje, što nije dovoljno za konstantnu involviranost građana u donošenje odluka.

Mjesna zajednica Spuž

U članu 248 nacrt Zakona propisuje da mjesna zajednica donosi godišnji program rada. Umjesto na godišnji ciklus, fokus mora biti stavljen na dugoročno djelovanje. Zakon mora propisati obavezu mjesnih zajednica da izrade Plan razvoja, čiji rok neće biti ograničen na tekuću godinu, imajući u vidu da se mnogi procesi koje mjesna zajednica započinje mogu trajati više godina, poput planiranja velikih infrastrukturnih projekata.

Zakon takođe mora prepoznati potrebu mjesnih zajednica za finansijskom podrškom svojim aktivnostima. Iako članovi Savjeta nemaju naknadu za svoj rad u Savjetu, niti rade ovaj posao sa tim ciljem, veći dio aktivnosti ima troškove. Za pokrivanje tih troškova mjesne zajednice se obično oslanjaju na ograničena sredstva iz budžeta Opštine i donacije. Uspostavljanje sistema finansiranja mjesnih zajednica na osnovu predloženih aktivnosti, sa obavezom da o istim izvještavaju i pravdaju Opštini, bi doprinio razvoju mjesnih zajednica u skladu sa njihovim potrebama. U praksi, mjesne zajednice bi jednom ili više puta godišnje mogle da predlože Opštini više aktivnosti koje će realizovati, uz predlog potrebnog budžeta, te bi javne finansije bile trošene za zadovoljavanje osnovnih potreba građana na mjesnom nivou.

Institut „slobodna stolica“, kroz koji predstavnici nevladinih organizacija mogu učestvovati u raspravama u skupštini Opštine bez prava odlučivanja, je takođe predviđen ovim zakonom. Nasuprot trenutnom rješenju, institut „slobodna stolica“ bi trebalo otvoriti i za predstavnike mjesnih zajednica, naročito kada se raspravlja o pitanjima od značaja za tu mjesnu zajednicu. Na taj način, građani bi mogli, preko svojih predstavnika u Savjetu mjesne zajednice, uticati na donošenje odluka u lokalnom parlamentu.

Osim mjesne zajednice, građani imaju pravo i na direktno učešće u donošenju odluka, koristeći jedan od mehanizama: inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana, referendum (mjesni i opštinski), peticija, predlog i žalba. Iako je najavljen fokus na mehanizme direktnog uključivanja građana u donošenje odluka, ovaj dio Zakona je ostao nepromijenjen.

Iako se Zakonom postavila osnova ovih mehanizama, Opštine rijetko naprave konkretne korake kako bi ove mehanizme aktivirali. Ono što nedostaje Zakonu u ovom dijelu jesu mogućnosti koje prate razvoj tehnologije i obrasce ponašanja ljudi u 21. vijeku. Prije svega, ovo se odnosi na aktivnije korišćenje tehnologije za elektronsko predavanje podnesaka, kao i elektronsko praćenje aktivnih podnesaka.

Za korišćenje nekih od mehanizama, poput građanske inicijative, potrebno je da se sakupi određeni broj potpisa građana. Vlada i Skupština Crne Gore već imaju funkcionišući sistem e-peticija putem kojeg građani mogu elektronski potpisati peticiju. Uvođenjem sličnog mehanizma za mehanizme učešća u vršenju javnih poslova na lokalnom nivou, građanima bi bilo višestruko olakšano da se izjasne i doprinesu donošenju odluka u interesu svih građana.

 

Osim olakšavanja korišćenja ovih mehanizama, moramo osigurati da nadležni organi ne ignorišu podnesene akte, već da odgovore na svaku podnesenu inicijativu, bilo prihvatajući ili odbijajući, i u skladu sa istom pokrenu odgovarajuće postupke. Kaznene mjere za odgovorna lica za neizvršavanje već propisanih mjera bi mogle doprinijeti primjeni ovih odredbi.

Imajući u vidu da se lokalnim samoupravama ostavlja na diskreciju da definišu način funkcionisanja zbora građana, dolazi se u situaciju da građani na razni način imaju pristup ovom mehanizmu. Neke opštine definišu da pravo učešća imaju građani koji stanuju u toj mjesnoj zajednici, dok neke dozvoljavaju i vlasnicima nepokretne imovine u toj mjesnoj zajednici, a koji ne stanuju u istoj, da učestvuju na zborovima. Opština Danilovgrad definiše da su to „građani sa područja za koje se zbor saziva“. Nameće se pitanje ko su ti građani, i na koji način utvrđujemo to? U skladu sa uporednom praksom iz Evrope, ovo pravo bi trebali ostvarivati građani koji imaju prebivalište ili boravište u toj mjesnoj zajednici, to jest građani koji su svoj život (trajno) vezali za to mjesto.

Vezivanje pravo participacije za posjedovanje nepokretne imovine vuče korijene u feudalnom društvu, kada su odlučivali isključivo zemljoposjednici. U praksi, to može značiti da osoba koja ima imovinu u 15 raznih mjesnih zajednica, odlučuje u svima, te samim tim, ima 15 puta više prava na odlučivanje od pojedinca bez imovine ili sa imovinom u samo jednoj mjesnoj zajednici.

 Uključivanje osoba koje nisu državljani Crne Gore a koji stanuju na teritoriji date mjesne zajednice u ovaj opseg je važno iz više razloga. Stranci koji legalno borave u Crnoj Gori, i koji su trajno vezali svoje živote za Crnu Goru u jednakoj mjeri doprinose javnim prihodima – plaćaju PDV, poreze i doprinose na lični dohodak, porez na nepokretnost i sve ostale propisane dažbine. Jedna od potreba stranaca jeste da se integrišu u naše društvo. Učešće u donošenju odluka je jedna od ključnih pretpostavki da se stranci integrišu i osjete uključenim u život zajednice. Na ovaj način se upoznaju sa oblicima donošenja odluka koji vuku korijenje vjekovima unazad, poput zbora građana.

U mnogim razvijenim demokratskim državama, poput Danske, Norveške, Finske, Nizozemske, Španije, Švedske i drugih, stranci koji borave u toj državi imaju pravo učešća na lokalnim izborima. Na ovaj način stranci imaju priliku da se integrišu u društvo i obogate život u zajednici, često donoseći sa sobom i kreativne ideje koje će unaprijediti život svih građana.

Prije donošenja važnih odluka, poput donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi, mora prethoditi detaljna analiza trenutnog stanja i potencijalnih rješenja. Analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, koju je izradilo Ministarstvo javne uprave, ne analizira u dovoljnoj mjeri pitanje direktnog učešća građana u donošenje odluka na lokalnom nivou kroz mjesne zajednice ili direktne mehanizme. Samim tim, na osnovu Analize nacrt Zakona ne može dati odgovarajuće rješenje za smisleno uključivanje građana u donošenje odluka. Analiza mora detaljno razmotriti koji su uzroci i posljedice ovog problema, i u skladu sa tim donijeti odgovarajuće zaključke i preporuke. Samim tim, dolazimo u zatvoreni krug: da bismo propisali efektivne mehanizme učešća građana, potrebno je da građani učestvuju u donošenju Zakona. Kada jednom izađemo iz tog kruga, i kada mehanizmi budu skrojeni po mjeri građana, ulazimo u pozitivnu povratnu spregu.

Nastavite čitanje

Društvo

Izložba Matice crnogorske „13. jul 1941 – Godine prkosa i ponosa“ otvorena u školi „Vuko Jovović“ u Danilovgradu

Danas smo se okupili kako bismo odali počast onima koji su, vođeni hrabrošću i ljubavlju prema slobodi, ustali protiv okupatora i postavili temelje antifašističke borbe, poručeno je juče na otvaranju izložbe „13. jul 1941 – Godine prkosa i ponosa“ u osnovnoj školi „Vuko Jovović“ u Danilovgradu.

Objavljeno

on

By

Foto: Matica crnogorska

Izložbu je Matica crnogorska priredila povodom jubileja, 80 godina Trinaestojulskog ustanka i prilagodila učeničkom uzrastu. Autori izložbe su Adnan Prekić, Jadranka Selhanović, Ivan Ivanović i Danilo Ivezić.

Tokom otvaranja izložbe kojoj su prisustvovali Veso Popović, predsjednik Ogranka Danilovgrad MC; Danka Barović, poslovni sekretar MC i Dragan Mitov Đurović, generalni sekretar SUBNOR-a, istaknuto je da u Crnoj Gori 13. jul nije samo datum, već simbol našeg nepokolebljivog duha i zajedništva.

– Tog dana, narod Crne Gore je ustao protiv tiranije, pokazujući svijetu da je sloboda vrednija od svega. Ustanici su svojim djelima zapisali stranice istorije koje ćemo vječno pamtiti i prenositi budućim generacijama. Izložba pred nama nije samo retrospektiva događaja, već i podsjetnik na snagu jedinstva i hrabrosti. Fotografije, dokumenti i svjedočanstva pričaju priču o ljudima čija je borba bila ispunjena prkosom prema nepravdi i ponosom zbog pripadnosti narodu koji nikada nije klonuo pred izazovima – poručili su iz škole uz zahvalnost Matici crnogorskoj.

01-DGD-13-jul

– Ovaj poklon omogućava da duh Trinaestojulskog ustanka živi među našim đacima, podsjećajući ih na vrijednosti koje su oblikovale našu istoriju. Ovi panoi će biti dragocjen izvor znanja i inspiracije za sve buduće generacije učenika, podstičući ih da cijene slobodu i pravdu za koju su se naši preci borili – rekli su iz škole „Vuko Jovović“.

Đacima i njihovim nastavnicima se ovom prilikom obratio i sekretar Saveza boraca NOR-a i antifašista Crne Gore, organizacije koja baštini tradiciju narodnooslobodilačke borbe, i član Matice crnogorske, Dragan Mitov Đurović. On je podsjetio da 10 vjekova crnogorske istorije ima na stotine i hiljade značajnih datuma.

02-DGD-13-jul

– Od Tuđemila preko Vučjega dola i Grahovca, pa da se prisjetimo i ovih svježih datuma, Neretve, Sutjeske… Kažem svježih zato što nije tako davno bio Drugi svjetski rat, kada su među jugoslovenskim i crnogorskim partizanima posebno mjesto zauzeli borci sa područja Danilovgrada na ratištima širom zemlje. Među tim značajnim datumima zasigurno je najvažniji u novijoj istoriji Dan ustanka crnogorskog naroda za koji je, rekli su vam to sigurno vaši predavači istorije, Žan Pol Sartr rekao da može služiti na ponos narodima Evrope, a možemo dodati: i na ponos svim narodima u Crnoj Gori. Stoga Matica crnogorska, koja na najbolji način baštini tradiciju svih naroda u Crnoj Gori, ovom izložbom želi da podsjeti, želi da ona bude živi opomenik da je 13. jul 1941. bio i ostao naš svijetli datum. A toga datuma valja se sjetiti i zbog čovjeka čije ime nosi vaša škola, zbog velikog heroja i junaka, prosvjetnog radnika Vuka Jovovića čijim su stazama nauke otišli kasnije u poslijeratnoj izgradnji mnogi mladi ljudi – rekao je Đurović i dodao da je Crna Gora je zemlja koju valja voljeti i valja čuvati.

– Jer Crnogorci su, zapisano je, jedini narod na planeti koji nikad nije trgovao svetim parčetom zemlje koji se zove domovina – rekao je Đurović.

Učenicima i gostima obratila se i direktorica škole Mirjana Keković. U okviru svečanog programa hor OŠ „Vuko Jovović“ je izveo pjesmu italijanskih partizana „Bella ciao“, učenici su recitovali poeziju Mire Alečković, Konstantina Simonova i Desanke Maksimović, a promovisana je i knjiga „Kako rastu krila“ crnogorske književnice Tamare Senić koja predaje Muzičku kulturu u ovoj školi.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije