Dužina toka rijeke Zete je 85 km, a površina sliva do H.S. Danilovgrad je 1216 km2.

Mjerna mjesta su Duklov most i Danilovgrad, a mjerenja na tim lokacijama se vrše od 1955., odnosno 1948.godine.

Trenutna vrijednost vodostaja na HS Danilovgrad iznosi 440cm.