U danilovgradskoj opštini opada registrovana nezaposlenost

Svjedoci smo da je u kišnom periodu godine, radi sigurnosti, vodu za piće potrebno prokuvati. U ovim slučajevima Institut za javno zdravlje, Crne Gore, preporučuje da djeca, trudnice, stariji i stanovništvo sa oslabljenim imunim sistemom prokuvavaju vodu prije upotrebe ili koriste bezbjedne alternative tj. vodu iz kontrolisanih izvora vodosnabdijevanja (flaširane vode, na odgovarajući način dopremljenu zdravstveno ispravnu vodu iz drugog vodovodnog sistema, izvorišta i sl).

Na pitanje o hemijskoj i biološkoj analizi vode, iz danilovgradskog vodovoda su naveli da ne posjeduju laboratoriju za ispitivanje kvaliteta vode i da rezultate analize dobijaju od Instituta za javno zdravlje.

Razgovarali smo o vodosnadbijevanju, ispravnosti vode ali i lokaciji na kojoj se planira novo gradsko groblje “Oraška jama”, sa Žanom Perović iz D.O.O. Vodovod Danilovgrad

Da li je voda u opštini Danilovgrad, nakon prethodnih padavina, ispravna za piće?

Voda je, nakon prethodnih padavina, ispravna za piće.

Koje su preporuke za građane Danilovgrada?

Usljed intenzivnih kišnih padavina, kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu, dolazi do povećane mutnoće vode za piće. Prema dosadašnjim iskustvima, ta pojava se javljala jednom do dva puta godišnje, a nekada je nije ni bilo.

U tim situacijama DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad putem sredstava javnog informisanja, obavještava potrošače o neispravnosti vode za piće, sa preporukom za korišćenje alternativnih izvora vode za piće, ili za prokuvavanjem vode iz javnog vodovodnog sistema.

Odmah po pristizanju pozitivnih rezultata ispitivanja uzoraka vode za piće od strane Instituta za Javno Zdravlje Podgorica, DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad opet obavještava javnost o ispravnosti vode za piće.

Ako neko nije u prilici da se informiše putem Televizije, Radia  i Novina, a primijeti da je došlo do povećane mutnoće vode, preporuka je da ti građani odmah pozovu naše Društvo, kako bi dobili valjanu informaciju ili prijavili problem.

Da li nam možete reći kakvo je opšte stanje u vodosnabdijevanju u opšini Danilovgrad? Kvalitet vode, količina hlora koja se dodaje, specijalni režimi i slično?

Vodosnabdijevanje u opštini Danilovgrad je uredno. Ljeti, zbog povećane potrošnje vode, kao i zbog „divlje“ potrošnje vode, dolazi do pada pritiska vode u vodovodnoj mreži. Zbog toga se u ljetnjim mjesecima formiraju ekipe koje obilaze teren tokom cijelog dana.

Njihov zadatak je da kontrolišu vodosnabdijevanje u „kritičnim“ tačkama vodovodnog sistema, da ispitaju ispravnost priključenja na vodovodnu mrežu (da li postoji „divlji“ priključak ili ne), kao i da sprečavaju nenamjensku potrošnju vode.

O svojim kontrolama sačinjavaju Zapisnike i nastavlja se dalje procesuiranje ukoliko je uočena neka nezakonita radnja koja je u nadležnosti našeg Društva.

Inače, naše Društvo se svakodnevno trudi da unaprijedi kvalitet vodosnabdijevanja, vršeći brojne rekonstrukcije cjevovoda, izbacujući iz upotrebe stare dotrajale cjevovode i mijenjajući ih cjevovodima od savremenih materijala; svakodnevnim intervencijama na otklanjanju kvarova smanjuju se gubici vode u vodovodnoj mreži; iz upotrebe se izbacuju dotrajali pumpni agregati; radi se i na moderizaciji vodovodnog sistema, gdje ćemo imati uspostavljen monitoring potrošnje i oscilacija u pritisku u vodovodno mreži kroz projekat SCADA sistema, za koji je u toku tehnički pregled izvedenih radova.

Kada je u pitanju kvalitet vode, na osnovu laboratorijskih ispitivanja, a po Pravilniku o parametrima, provjeri, usaglašenosti, metodama, načinu i obimu (Sl. list Crne Gore br. 64/18), voda za piće odgovara sa zdravstvenog aspekta. Pored svakodnevne interne kontrole koju sprovodi DOO „Vodovod i kanalizacija“ Danilovgrad, dva puta mjesečno, u skladu sa naprijed navedenim Pravilnikom, kontrolu vrši i Institu za Javno Zdravlje Podgorica. Tretman sirove vode za piće, tj. hlorisanje, se takođe vrši u skladu sa pomenutim Pravilnikom, pri čemu se vrijednost hlora kreće od 0,2 do 0,5mg/l.

Da li vam je poznato da će se u blizini vodoizvorišta „Oraška Jama“ graditi groblje?

Naše Društvo je upoznato sa navedenim.

Možete li nas upoznati sa eventualnim posledicama koje blizina groblja može imati na kvalitet vode?

Tokom 2017.god. radilo se na izradi i reviziji Glavnog projekta zona sanitarno-tehničke zaštite za izvorište „Oraška Jama“. U sklopu ovoga projekta, izvršeno je i ispitivanje toka voda iz ponora u Veljem Polju.

Za realizaciju obilježavanja trasiranja podzemnih voda, na osnovu javno objavljenog tendera, angažovana je kompanija “Geotehnika Montenegro” d.o.o. iz Nikšića.

Obilježavanje podzemnih voda izvršeno je specijalnim traserom, koji se standardno koristi za ovu vrstu opita. Natrijum – fluorescein (uranin) je takvog hemijskog sastava da je neutralan, a pri rastvaranju dobija intenzivnu zelenu boju, koja se lako registruje pri njenoj pojavi u vodi.

Pojava natrijum-fluoresceina konstatovana je na lokalitetu “Begova jama”.

Ovim opitom nedvosmisleno je pokazana povezanost između ponora u Veljem polju i povremenog izvora “Begova jama”.

Ovo je važan istraživački rezultat, na osnovu kojeg je precizno povučena granica između sliva ponora u Veljem polju (lokacija planiranog groblja) i sliva rijeke Sušice, koja gravitira prema “Oraškoj Jami”.