Kako smo i ranije najavili, osnovana je NVO “Rural – Urban”  , čiji je sastavni dio i Portal Volim Danilovgrad, a  sve sa ciljem razvoja socijalnog preduzetništva, unapređenja lokalnih zajednica i položaja njenih stanovnika, očuvanja tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata, promocije online preduzetništva kao i razvoja  i unapređenja lokalnih online medija.

Udruženje će svojim djelovanjem težiti da doprinese:

 • razvoju i afirmaciji principa socijalnog preduzetništva,
 • podizanju nivoa znanja, informisanosti i svijesti o značaju socijalnog preduzetništva,
 • afirmaciji ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih aktivnosti koji na direktan način doprinose unapređenju lokalnih zajednica u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na ruralna područja,
 • promoviše ideje održivog razvoja,
 • radi na unapređenju zaštite životne sredine,
 • radi na promovisanju zdravih stilova života,
 • edukaciji mladih i organizovanju volonterskih aktivnosti,
 • pružanju stručne pomoći ranjivim grupama na tržištu rada kao što su žene, mladi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, stari i nekvalifikovani radnici, manjinske i marginalizovane grupe,
 • promovisanju i razvoju online medija i start-up preduzetništva,
 • doprinese očuvanju tradicionalnih vrijednosti i zaboravljenih zanata.

Djelatnosti udruženja su da:

 • vrši istraživanja i analize socijalnih preduzeća,
 • organizuje rasprave, seminare, radionice, škole, edukativne kampove, volonterske aktivnosti,
 • lobira i sprovodi javne kampanje, utiče na kreiranje politika i zakonskih promjena; pokreće i sprovodi aktivnosti i akcije u zajednici u skladu sa promovisanim ciljevima,
 • sarađuje sa poslodavcima, javnim i naučnim ustanovama, školama, fakultetima, istaknutim intelektualcima, zaposlenim u državnim organima, privatnim sektorom i drugim fizičkim i pravnim licima,
 • organizuje donatorske i dobrotvorne skupove i manifestacije,
 • izdaje i promoviše publikacije, časopise, knjige i stručne radove, likovne, muzičke i filmske projekte,
 • pokreće i podržava online medije,
 • sarađuje sa organizacijama iz zemlje, regiona i šire, koje se bave istim ili sličnim djelatnostima.

Portal Volim Danilovgrad je samo jedan od online medija koji su dio NVO “Rural – Urban” mreže. Članovi i prijatelji “Rural Urban” mreže svojim djelovanjem i radom doprinose pozitivnim promjena u društvu dok neki od njih pozitivno utiču i na cijeli region.

Više o NVO “Rural Urban” možete pogledati na sajtu www.ruralurban.life

Uskoro će biti objavljene i informacije o mogućim načinima priključivanja mreži kao i otvorena mogućnost podrške organizaciji.


Udruženje je upisano u Registar nevladinih organizacija pod rednim brojem 9488

Rural - Urban

Iza Portala Volim Danilovgrad je 20 mjeseci rada i izvještavanja o aktuelnostima i novitetima u našoj Opštini.

Nimalo lak ali ipak jako interesantan period.

Od dana pokretanja, 29. novembra 2017. godine do danas nas je posjetilo preko 73 000 korisnika sa ostvarenih preko 212 000 sesija i preko 310 000 otvorenih strana.

Za jedan lokalni portal i skromni budžet redakcije, vjerujemo da su cifre jako zadovoljavajuće.

Poslednjih mjeseci portal bilježi očekivan rast posjeta!

Vjerujemo da nakon uvođenja novih servisa, kao što je DG-NET, kao i obezbjeđivanjem dodatnih sredstava za upošljavanje osoba sa teritorije Danilovgrada, neminovnost daljeg rasta je neupitna 

Ovom prilikom se želimo zahvaliti svim pratiocima portala VD, pojedincima koji su doprinijeli unapređenju kvaliteta VDa, kao i Podgorička banka AD Podgorica, Member of OTP Group koja je među prvima prepoznala kvalitet i značaj našeg rada.

www.volimdanilovgrad.me

Hvala na povjerenju