Sjednica će se održati 19.11.2019. god. u velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad sa početkom u 10,00 časova.

D N E V N I   R E D

Predlog odluke o predlogu za proglašenje Parka prirode ,,Rijeka Zeta”.

SLUŽBA SKUPŠTINE