Kako je utvrđeno da se otpadne vode (krv) ispuštaju u rijeku Zetu, državni inspektor za vode Miloš Vujačić danas je dostavio lokaloj upravi obavještenje o izvršenom inspekcijskom nadzoru tog incidenta u mjestu Grbe kod Spuža, prenosi Radio Danilovgrad.

,,Nakon obilaska ispusta izvršen je inspekcijski nadzor klanice i prerade mesa koja posluje u vlasništvu pravnog lica doo ,,Primato P“, a čija je kanalizaciona cijev kojom se otpadne vode poslije prolaska kroz uređaj za prečišćavanje ispuštaju u glavnu sabirnu kolektorku cijev koja odvodi sakupljanje vode u prirodni recepijent-rijeku Zetu.

U prisustvu zaposlenog Panta Vučurovića u pomenutom objektu obavljen je pregled rada uređaja za tretman otpadnih voda i trenutnog ispuštanja istih u kanalizacionu cijev. Tokom pregleda uređaj je funkcionisao i kroz njega se ispuštala mala količina vode, dok vode koje su se ispuštale u kanalizacionu cijev nijesu imale tragove krvi ili crveno-krvavu boju, a nije se osjećao ni neprijatan miris.

Na pitanje inspektora prisutnom Vučuroviću da se izjasni u vezi gore navedenog, odnosno da li krv koja je ispustom završavala u Zetu, a koja je vidljiva na video snimku, potiče od klanice, Vučurović je odgovorio da je dolazilo do ispada uređaja za tretman otpadnih voda i kako je bazen za sakupljanje krvi koji se nalazi u pogonu klanice i koji odvaja nus proizvod prilikom klanja bio pun, to je vjerovatno dolazilo i do izlivanja crvene tečnosti koja je i vidljiva na proslijeđenom snimku. Takođe, isto lice izjavljuje da čim su upoznati sa ovim incidentom, preduzeli su odgovarajuće mjere na sanaciji i obustavili dalje ispuštanje.

Nakon što je utvrđeno da se iz klanice ispuštaju otpadne vode sa sadržajem krvi, inspektor je zbog učinjenog prekršaja na licu mjesta izdao prekršajni nalog na ovo pravno lice u ukupnom iznosu od 1400 eura. Takođe, donijeto je i pisano rješenje da u roku od sedam dana „Primato P“ izvrši fizičko-hemijsku analizu kvaliteta otpadnih voda i ispitivanje njihovog uticaja na prijemnik, odnosno recipijent. Isto tako naloženo je Primatu da izvrši ugradnju uređaja za mjerenje količine otpadnih voda najkasnije do 25.marta tekuće godine“.


U obavještenju se kaže da je istog dana izvršen i inspekcijski nadzor farme svinja u vlasništvu doo ,,Niksen-Čavor“ čija je atmosferska kanalizacija spojena na glavnu kolektorsku cijev kojom se sakupljene vode odvode u Zetu. ,,Tokom nenajavljenog vanrednog pregleda na licu mjesta nije zatečeno ispuštanje netretiranog nus proizvoda. Posljednja sabirna šahta ispred koje je izvršeno razdvajanje i betoniranje cijevi atmosferske kanalizacije od centralnih kanala za izđubravanje je suva i bez prisustva tečnog nus proizvoda koji se iz centralnih sabirnih kanala odvodi do separatora za odvajanje tečnog od čvrstog nus proizvoda“.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •