Internet, brzi razvoj tehnike je napravio revoluciju u načinu pronalaženja i razmjene informacija. Za kompanije, prisustvo na internetu postalo je sastavni dio uspjeha. Web sajt, internet alati i portali koji ih promovišu treba da budu centralna tačka svih oglašavanja i marketing kampanja za sve firme, bilo velike ili male.

Digitalna era takođe ostavlja svoj trag i u lokalnim medijima. Gašenjem tradicionalnih lokalnih štampanih izdanja, zbog njihove neodrživosti i nedostatka podrške države, sa ekonomičnijim mogućnostima koje pružaju digitalne tehnologije, broj online medija je u  konstantnom rastu.

Foto: DepositPhotos

Zašto pratiti lokalne medije?

Iskomunicirajte svoju poruku direktno donosiocima odluka:

Donosioci odluka i kreatori politika na lokalnom nivou, prvo gledaju lokalne vijesti da bi utvrdili šta im je najvažnije.

Praćenjem i podrškom lokalnim novinskim publikacijama, bilo one štampane ili elektronske, oblikujete pitanja koja zanimaju i glasače i političare.

Pažnja nacionalnih novinskih publikacija:

Uz stalno aktuelni ciklus vijesti, teško je steći dovoljno pažnje da se  poruka uvijek proslijedi nacionalnim izvještačima. Dok se nacionalne publikacije prebacuju između različitih izdanja i tema, uglavnom pokrivajući širu sliku, lokalne novinske publikacije su u stanju da se udube dalje u priču i revidiraju  iznova problem ako je potrebno.

Ovo smo, u slučaju portala Volim Danilovgrad, mogli vidjeti oko planiranog kolektora u Landži, problema otpada u opštini Danilovgrad, mosta na Ljutotuku, porodice Šćepanović na Sladojevom kopitu ali i mnogih drugih tema kada pažnja medija koji pokrivaju nacionalni nivo, ne može bii obezbijeđena u kontinuitetu koji teme zahtijevaju.

Pokrivenost lokalnih medija može se potom koristiti za privlačenje pažnje većih nacionalnih publikacija.

Razvoj i distribucija “jeftinih” medijskih kampanja:

Iako su televizijske vijesti kamen temeljac lokalnih vijesti, digitalne medijske platforme revolucionirale su moć distribucije lokalnih informativnih sadržaja.

Prema određenim studijama, gotovo 90 odsto stanovnika Crne Gore trenutno prima lokalne vijesti putem društvenih medija i drugih digitalnih platformi.

Strateškim postavljanjem lokalnih vijesti na platforme koje se distribuiraju digitalno, njihova moć distribucije se može iskoristiti za pokretanje različitih kampanja – informativnih, onih koje za cilj imaju rješavanje problema ali i marketinških i propagandnih.

Zašto bi iko trošio resurse na lokalne novine?

Prilikom izrade strategije kampanje za odnose s javnošću od vitalnog je značaja efikasno korišćenje lokalnih novinskih publikacija odnosno medija.

Lokalna informativna izdanja nude niz prednosti za efikasno pokretanje poruke preko nacionalnih publikacija, uključujući povezivanje sa čitaocima, one imaju dobro definisan set problema a nude i dublju analizu problema. Ulaganjem svojih resursa u strateški spoj lokalnih i nacionalnih vijesti, pozicionirat ćete se kao sila koju treba uvijek uzeti u razmatranje.

Pitanje je, šta se može učiniti na jačanju lokalnog, profesionalnog novinarstva i poboljšanju  njegove veze sa zajednicama?

Veća saradnja i partnerstva među novinarima iz lokalnih novina, TV i radio stanica, nevladinih i neprofitnih grupa i građana kao koncept obećava.

Održivost lokalnih medija. Često se dešava da lokalni privrednici u potpunosti ne razumiju značaj koje lokalni mediji imaju u predstavljanju njihove ponude, pa se obično odlučuju za marketinške kampanje u okviru društvenih mreža. Niska cijena ovakvih kampanja im omogućava manje budžete za marketing a poruka se dosta dobro distribuira. Ipak, ad blindness ili ti oglasno slijepilo procentualno raste pa se ova vrsta marketinških kampanja polako zamjenjuje zanimljivim video sadržajem ali i sve popularnijim native i content marketingom (ova vrsta oglašavanja je na zapadu prisutna jako dugo).

Kako bi opstali, lokalni mediji tj. oni koji isključivo pokrivaju lokalne teme, dolaze u situaciju da biraju: da li će se zadržati isključivo u okviru lokalnih tema i aktuelnosti; da li će svoje izvještavanje proširiti na širi region ili će početi primjenjivati click bait naslove i catchy teme kako bi popravili statistiku i privukli nove čitaoce – statistika je ono što prodaje oglasni prostor i dovodi do održivosti, unapređenja i dalje profesionalizacije lokalnih medija.

Pravo na socijalno stanovanje

Gotovo tri pune godine, portal Volim Danilovgrad je izvor lokalnih vijesti, informacija ali i inicijativa.

Danas više nego ikad, potreba za vjerodostojnim i blagovremenim izvještavanjem nikada nije bila veća. Rad na rasvjetljavanju krize KOVID-19 (Koronavirusa) ogroman je poduhvat i od presudnog značaja za zajednicu u kojoj služimo.

Cjelokupno osoblje portala Volim Danilovgrad posvećeno je preduzimanju svih potrebnih koraka kako bi sarađivalo sa našim lokalnim i državnim vlastima, kao i lokalnim javnim ličnostima i zvaničnicima kako bi vas informisalo o uticajima u Danilovgradu.

Radimo svakodnevno, sedam dana u nedelji, kako bismo vas informisali. Otkako se pandemija počela približavati Crnoj Gori, objavili smo preko 300 relevantnih vijesti o krizi. Kao lokalni, neposredni izvor vijesti na ovom području, početkom mjeseca marta, stvorili smo poseban podsajt koronainfo.volimdanilovgrad.me koji je istaknut na našoj naslovnoj stranici ali i pružili brojne mogućnosti privrednicima i pojedincima putem naših drugih servisa kao što su oglasi.volimdanilovgrad.me i kukica.com.

Inicijative koje smo pokrenuli sa našim partnerima u okviru Eko mreže Danilovgrad ali i Gradske i socijalne bašte u Danilovgradu, su samo neke od inicijativa, koje potvrđuju iskrenost namjere da se stvori bolji i ljepši ambijent za življenje u opštini Danilovgrad. Zahvaljujući ovakvom pristupu, gotovo svakodnevno, bilježimo porast čitanosti i povjerenja naših pratilaca, što pred nas postavlja novi stepen odgovornosti i želje za daljim unapređenjem rada.

Kako ne bismo ostali na pohvalama samima sebi, svjesni smo nedostataka i ograničenja koja prate naš rad, što nas dodatno motiviše da isti unapređujemo.

Hvala što pratite prvi i jedini online medij koji prati dešavanja i aktuelnosti u opštini Danilovgrad.