Autonomni građanski pokret je osnovan sa ciljem unapređivanja svih ljudskih prava i poboljšanja kvaliteta života građana Crne Gore. Prava radnika su definitivno u našem fokusu, i u tom svijetlu AGP pokreće svoj prvi projekat kojim ćemo krenuti u odlučnu akciju zaštite ovih prava.  – stoji u saopštenju AGP-a

Radnička prava su, od perioda potpune zaštite u okviru sistema vrijednosti koji su važili u socijalističkom jugoslovenskom vremenu, u konstantnomo padanju. Nekada su radnici imali svaku vrstu zaštite od radničkih savjeta, sindikata, sudova udruženog rada, aktivne i efikasne inspekcije rada. Rad se cijenio, te su tada radnici bili u mogućnosti da riješe stambeno pitanje na jedan mnogo prihvatljiviji način. Svaki radnik je imao mogućnost ljetovanja najmanje 7 dana, socijana politika je vođena pažljivije, a penzije su bile prihvatljivije. Nažalost, danas ne da nemamo pobrojane “pogodnosti” (a u stvari je to samo jedan normalan odnos), nego se zakonom zagarantovana prava ne sprovode, te se danas radnici tretiraju kao roba, odnosno poslodavci se ponašaju kao vlasnici njihovih života. – navode iz ove nevladine organizacije.

AGP je čvrstog stava da se stanje u oblasti rada mora mijenjati u korist zdrave radne atmosfere koja treba da donese benefit radnicima i poslodavcima, te zato pokreće svoj prvi projekat pod nazivom “NAŠ RAD JE NAŠ ŽIVOT, REAGUJ NA VRIJEME!”.

Projekat predviđa dugo vođenje kampanje za ostvarivanje svih prava zagarantovanih zakonom, kao što su pravo na pauzu, odmor između dva radna dana, godišnji odmor, plaćeni prekovremeni rad, dostavljanje obračunske liste, redovnu isplatu zarade, zaštitu na radu, pravo na osiguranje, suzbijanje rada na crno i svih drugih prava. AGP će sa svojim timom iskusnih aktivista na ovom polju, te timom advokata preduzeti sve zakonom dozvoljene aktivnosti. Takođe, nijesu nam strani ni drugi vidovi borbe koji mogu dati rezultate.

Kampanju dijelimo u dva pravca, i to u pravcu ostvarivanja individualnih prava pojedinaca i grupa radnika, te potpune zaštite i primoravanja poslodavca da se pridržavaju zakona. Drugi pravac je vršenje analize stanja na terenu i u zakonodavnom okviru, te predlaganje seta zakona koji će značajno unaprijediti uslove rada, a samim tim i poslovanja u Crnoj Gori. – stoji u saopštenju

Svjesni trenutnog stanja u crnogorskom društvu i neophodnih promjena koje neizostavno slijede, da bismo pomogli radnicima koji nam se obrate garantujemo ukoliko to oni žele potpunu anonimnost, jer smo takođe svjesni da se radnici opravdano plaše reakcije svojih poslodavaca. Naš način djelovanja je takav, da se mi ne plašimo mogućih posljedica, jer nam njihov poslodavac ne može nauditi, a čuvanjem njihovog identiteta su i oni zaštićeni. Posebno želimo da upozorimo radnike, ako se ne jave na vrijeme, njihov problem može postati samo veći ili čak nerješiv. Kada se dobije otkaz ili kada se neko od prava ne zaštiti na vrijeme najčešće slijedi dug i neizvjestan sudski postupak, zato se i u samom nazivu kampanje upozorava REAGUJ NA VRIJEME!

Ovom prilikom pozivamo sve radnike Crne Gore da nam se obrate ako smatraju da im je neko od prava uskraćeno. Takođe, pozivamo poslodavce na saradnju jer je naša namjera da se u oblasti rada stvori ambijent “win-win” situacije u kojoj su svi dobitnici. Zadovoljan radnik je produktivan radnik, a odnos između poslodavca i radnika mora biti partnerski, jer jedni bez drugih ne mogu.

Sve informacije po pitanju kampanje i lične zaštite mogu se dobiti slanjem upita na našu e-mail adresu: agpokret@gmail.com, facebook stranicu – Autonomni Građanski Pokretsajt i putem telefona: +382 68 78 78 68. – naveli su iz AGP-a

AGP je tu da Vam pomogne!