U predviđenom roku za javnu nabavku radova na asfaltiranju dijela lokalnog puta Šarena ploča – Ržišta, pristigla je samo ponuda Bemax-a.

U skladu sa zakonom ista je odobrana kao najpovoljnjija. Radove na asfaltiranju će izvesto Bemax d.o.o. a ukupna vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi 21 998,12€