Danilovgrad: Posjeta Ministarke Suzane Pribilović

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, sa saradnicima i direktorka ReSPA-e Ratka Sekulović, razgovarali su danas sa predsjednikom Opštine Danilovgrad, Branislavom Đuranovićem i njegovim saradnicima.

Ministarska Pribilović je izrazila zadovoljstvo povodom posjete opštini Danilovgrad u okviru obilježavanja jubileja ReSPA-e i prilikom da sa rukovodstvom lokalne uprave razgovara o unapređenju saradnje između ReSPA-e, ministarstva i Opštine Danilovgrad u kontekstu razvoja lokalne zajednice. Ističući prepoznatljivost ReSPA-e u regionalnom, ali i evropskom okviru, ona je istakla važnost reforme javne administracije u procesu pristupanja EU, čemu ReSPA aktivno doprinosi.

Ministarka Pribilović je rukovodstvo Opštine Danilovgrad upoznala sa nedavnom odlukom Upravnog odbora ReSPA-e da ova institucija opredijeli sredstva za unapređenje kampusa škole, što će povećati kvalitet edukativnih aktivnosti, kao i dodjeli nematerijalnih sredstava lokalnoj zajednici, prije svega institucijama obrazovanja i civilnom sektoru.
Predsjednik Đuranović je istakao podršku Ministarstvu javne uprave koju lokalna uprava u kontinuitetu dobija od strane ovog resora. Kao i zadovoljstvo radom i rezultatima koje ReSPA ostvaruje u ukupnim naporima zemalja Zapadnog Balkana za unapređenje javne uprave, a time i lokalnih uprava. Za Opštinu Danilovgrad je od posebnog značaja jubilej RESPA-e imajući u vidu da je ovo prva evropska institucija sa sjedištem u Crnoj Gori, u Danilovgradu. Takođe, zahvalio se na inicijativi što je ReSPA prepoznala značaj donatorskih aktivnosti u lokalnoj zajednici, što potvrđuje kvalitetnu saradnju koja se u kontinuitetu ostvaruje.

Predsjednik Đuranović je naglasio da lokalna uprava koristi raspoložive prostorne i naučne kapacitete ReSPA, te da se u proteklom periodu odvijala više nego uspješna saradnja. Koristeći pogodnosti rada jedne ovakve renomirane međunarodne institucije, Danilovgrad je, pored mogućnosti za dalje unapređenje kadrovskih kapaciteta lokalne uprave, dobio i prepoznatljivost u regionu i šire.

Direktorica ReSPA-e Ratka Sekulović se zahvalila na kvalitetnoj saradnji koju ReSPA ostvaruje sa ministarstvom i lokalnom upravom. U cilju promovisanja društveno odgovornog poslovanja i afirmisanja ove međunarodne institucije, podsjetila je da su se i do sada odvijale aktivnosti ove vrste od strane ReSPA-e. Aktuelna inicijativa, povodom 10 godina postojanja, značiće dalji razvoj saradnje i poboljšanje tehničkih uslova u institucijama obrazovanja, kao i drugim organizacijama u Danilovgradu.

Izvor: Ministartsvo Javne Uprave