Connect with us

NVO Sektor

NVO Program za životnu sredinu (EnvPro) sprovela je edukativne aktivnosti u Parku prirode “Rijeka Zeta”

Projekat Vode Balkana: bioindikatori, edukacija i turizam, treća je faza rada NVO Program za životnu sredinu (EnvPro) na naprednim pristupima zaštite i unapređenja Parka prirode “Rijeka Zeta” kroz principe: upravljanje kroz saradnju i građanska nauka.

U toj namjeri 27.05.2023. godine organizacija je sprovela prvo testiranje edukativnog programa u prirodi, sa osnovnim školama sa teritorije zaštićenog područja. Učenici uzrasta od šestog do osmog razreda i nastavnici iz tri osnovne škole, OŠ “Milosav Koljenšić”, OŠ “Vuko Jovović”, OŠ “Njegoš” (Spuž, Danilovgrad) imali su priliku da se na terenu upoznaju sa prirodnim odlikama i vrijednostima područja, visokom biološkom raznovrsnošću koja je bila osnov zaštite ove rijeke i njenog sliva, a naročito sa pokazateljima stanja i zdravlja rijeke kroz bioindikatorske vrste – viline konjiće, slatkovodne rakove i školjke.

Kroz pažljivo osmišljen rad, na rijeci Zeti odnosno lokalitetu Dobropoljski izvori, učesnicima su prezentovane osnovne istraživačke metode terenskog rada, načini prikupljanja i obrade podataka i upotreba mjernih instrumenata za određivanje fizičko–hemijskih parametara staništa (vode), dok su bioindikatorske vrste identifikovane na osnovu njihovog izgleda, građe tijela istaništa koje im obezbeđuje upravo rijeka Zeta.

Terenski rad pratila je i proba veb i mobilne aplikacije za biomonitoring program, razvijene kroz ovaj projekat, u svrhu unosa i prikupljanja podataka o odabranim bioindikatorskim vrstama. Stoga, kroz naučno utemeljeni program, na vrlo jednostavan i zabavan način svi zainteresovani – učenici, nastavnici, studenti, građani, turisti, istraživači, ribari, a nadamo se i upravljači, moći će da daju značajan doprinos praćenju stanja životne sredine na području Parka prirode „Rijeka Zeta“, saopštili su iz EnvPro-a.

U finalnom obliku aplikacija će biti besplatna i dostupna javnosti i preko QR koda koji će se nalaziti na informativnim tablama koje će biti postavljene na nekoliko lokacija uz rijeku Zetu, ali i na sajtu organizacije (envpro.me). Uz šum rijeke Zete djeca su imala priliku da slikovito prenesu svoje utiske nakon spovedenih aktivnosti i saznanja o ovom području. Odabrani crteži izrađeni ovom prilikom, poslužiće EnvPro za izradu vizuelnog identiteta biomonitoring programa. Posebna pažnja data je diskusiji o značaju riijeka, vodenih staništa ili slatkovodnih ekosistema za očuvanje prirodnog balansa i pružanje usluga neophodnih za čovjeka, ističu iz EnvPro-a.

Upravo upoznavanje šire lokalne zajednice i svih zainteresovanih strana sa pravima i obavezama, dobrobitima i odgovornostima tj. njihovim mogućim doprinosom razumijevanja i očuvanja zaštićenih područja okosnica je ovog procesa, i sasvim novog koncepta za Crnu Goru, koncepta građanske nauke: Citizen science. 

Projekat koji je podržala globalna ekološka organizacija The Nature Conservancy trajaće do kraja, 2023. godine tokom koje će organizacija sprovesti još niz važnih događaja i rezultata, o čemu će javnost redovno informisati.

NVO Sektor

Upitnik: Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere

Projekat ima za cilj da donese pozitivan uticaj na važan prekogranični ekosistem koji dijele Abanija i Crna Gora kako bi se održivo i kolaborativno upravljalo ovim područjem za dobrobit zajednica i same prirode, u skladu sa uslovima UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera.

„Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere“ je projekat finansiran od strane EU kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, i kog sprovode partnerske organizacije EDEN Centar iz Albanije i EnvPro iz Crne Gore, Nacionalna agencija za zaštićena područja Albanije i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Program za životnu sredinu (ENVPRO) SPROVODI  javnu anketu sa građanima koji žive u slivu Skadarskog jezera vezano za razvoj njihovog područja

Anketa će vam oduzeti 10 minuta i ima dvije glavne sekcije:

1) Da popričamo o životu u vašoj zoni i koliko je bogata!

2) Da popričamo o mogućnostima za razvoj vaše zone?

Anketa je anonimna i podaci koje ENVPRO dobije od ispitanika će biti prezentovani u zbirnoj formi.

Upitnik se može popuniti na sledećem linku 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-wkQVIdte-6AzFMeOvGrX4PomCVUuIGnvWTqek1XJovD8w/viewform 

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

Održana prezentacija Poljoprivrednog klastera Crne Gore

U sali SO Danilovgrad, juče je održana promocija Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

„Uz vidnu zainteresovanost i dobro raspoloženje danilovgradskih poljoprivrednika, još jednom smo dokazali značaj sektora poljoprivrede u Crnoj Gori i da zajedno možemo više i bolje. Idemo dalje!“, stoji u saopštenju Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

Iz ovog Udruženja su se zahvalili Opštini Danilovgrad na ustupanju sale za održavanje promocije i Altermodusu koji je podržao ovu prezentaciju.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije