Juče je na Facebook stranici portala Volim Danilovgrad podijeljen post sa nizom pitanja naše sugrađanke a koja se tiču postupanja, pravila i procedura prilikom obrade starijeg pacijenta koji je Kovid pozitivan.

U tom postu, naša sugrađanka je željela podijeliti zabrinutost povodom situacije sa kojom se susreo sedamdesetdvogodišnji (72) Danilovgrađanin, koji je radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i testiranja na Kovid, sa pratnjom, bio transportovan u KC u Podgorici.

 

Radi kompletnog sagledavanja situacije kontaktirali smo danilovgradski Dom zdravlja, IJZ i NKT. Do objavljivanja ovog članka odgovor smo dobili od Doma zdravlja Danilovgrad.

Na pitanje sa koliko vozila raspolaže danilovgradski Dom zdravlja, dobili smo informaciju da isti raspolaže sa 2 vozila za sanitetski transport, za sve pacijente kao i Kovid pozitivne pacijente.

Kako su nam dalje naveli, ova vozila se koriste za transport osiguranika, uključujući i Kovid pozitivne pacijente, a shodno medicinskim indikacijama i po nalogu Izabranih doktora Doma  zdravlja.

Na pitanje na koji način se vrši obrada i transport pacijenata, iz Doma zdravlja su napomenuli da se transport Kovid pozitivnih pacijenata obavlja po striktnim preporukama epidemiološke struke i zaštite, uz obaveznu dezinfekciju kompletnog vozila nakon transporta. (O ovim procedurama smo ranije pisali na portalu Volim Danilovgrad i pridruženom sajtu koronainfo.volimdanilovgrad.me )

Iz Doma zdravlja su nam odgovorili da su ova dva vozila sasvim dovoljna  za zadovoljenje aktuelnih potreba zdravstvenog sistema u Danilovgradu.

Na pitanje koji su objektivni razlozi da pacijenti po više sati čekaju povratak sa sanitetskim vozilom, iz danilovgradskog Doma zdravlja su odgovorili da u javnosti, koliko su informisani, postoji samo “jedan navod” odnosno jedna pomenuta situacija da je Kovid pozitivni pacijent čekao transport i to upravo sedamdesetodvogodišnji Danilovgrađanin koji je bio i predmet posta na Facebook-u.

Kako su dalje naveli u odgovoru, smatraju da su tvrdnje iz posta apsolutno neutemeljene sa istinom  a post sam po sebi kontradiktoran. U samom navodu, kako stoji u odgovoru Doma zdravlja,  je i objašnjenje tj. medicinski je, u tom trenutku indikovan hitan transport u Kovid bolnicu Cetinje, jako stare pacijentkinje koja je životno ugrožena. U ovakvim situacijama je medicinska  doktrina jasno definisana i decidna i obavezujuća za naš mediciski tim da hitno obavi takav trasport, stoji dalje u odgovoru.

Sve ove okolnosti i razlog zbog koga moraju da sačekaju su podrobno objašnjene potpisnicima ovog “navoda” i tu ne vidimo ništa sporno. Kako dalje navode, problem takodje ne vide iz razloga što je pacijent koji se obradjivao u KC laka Kovid klinička slika, potpuno zdravstveno stabilan, više puta pregledan od strane Kovid trijažnog tima u kući pacijenta i koanstatovano je da su svi vitalni parametri uredni, da se radi o lakoj kliničkoj slici i da je za kučno liječenje i izolaciju. Sve to je potvrdjeno i tokom obrade u KC, koja je uslijedila na insistiranje i zabrinutost porodice.

Iz danilovgradskog Doma zdravlja smatraju da je svakom dobronamjernom čitaocu jasno da je postupanje medicinskih radnika ispravno i da ovakav “navod” ne zaslužuje pažnju i dalju elaboraciju.

Na pitanje da li je praksa da se ovi pacijenti vraćaju u sopstvenoj režiji i u kojoj to mjeri može uticati na širenje virusa iz Doma zdravlja su odgovorili da svi pacijenti koji se po nalogu ljekara D.Z. Danilovgrad sanitetskim vozilom upućuju u neku drugu ustanovu u C.G., se njihovim vozilom i vraćaju, a nakon poziva nadležnih iz  te zdravstvene ustanove za prihvat pacijenta.

Na pitanje da li postoji potreba za još vozila koja bi funkcionisala u okviru DZ Danilovgrad, iz ove ustanove su odgovorili da za sada ne postoji potreba za još jednim vozilom.

Međutim, unaprijed smo planirali i shodno tome smo aplicirali sa projektom za donaciju jednog sanitetskog vozila ka Bugarskoj ambasadi i očekujemo odgovor, stoji dalje u saopštenju DZ Danilovgrad.

 Trenutno je u Danilovgradu 1 osoba koje je inficirana Koronavirusom i u stabilnom je stanju.