Connect with us

Promo

Eko Petrol, porodični biznis i društveno odgovorna kompanija

Published

on

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Preduzeće Eko Petrol d. o. o. iz Spuža nudi jedinstvenu ponudu na našem tržištu. Između ostalog Eko Petrol pri donošenju svojih poslovnih odluka vodi računa i o ekološkim i socijalnim elementima zajednice. Kroz svoje poslovanje izrazito brine o ljudima, životnoj okolini i poboljšanju kvaliteta života u zajednici u kojoj posluje.

Preduzeće je uključeno u društveno korisne projekte, te finansijski ali i ličnim djelovanjem pomaže humanitarnim i socijalnim ustanovama, ekološkim udruženjima, daje podršku projektima od šireg društvenog značaja kroz razne aktivnosti i sponzorstva sportskih organizacija i manifestacija.

Razgovarali smo sa menadžerom Eko Petrola, Ivicom Draškovićem, koji nas je upoznao sa poslovanjem kompanije,  vizijom i misijom.

Eko Petrol je od skora potpisao i eksluzivni ugovor sa kompanijom Ina pa vjerujemo da je prava prilika da našim čitaocima predstavimo ovu spušku kompaniju.

Do sada smo imali prilike razgovarati sa nemalim brojem preduzetnika iz Danilovgrada i nekako su uvijek dvije stvari bile ključne u pokretanju biznisa u opštini Danilovgrad. Ljubav prema svom kraju ali i sjajna geografska pozicija? Šta je to bilo presudno da Eko petrol započne poslovanje baš u Spužu?

Kompanija Eko Petrol je osnovana u maju, 2004. godine, a njen osnivač dipl. pravnik, Mladen Jovović vođen ljubavlju prema rodnom mjestu, došao je na ideju da svojim stanovnicima obezbijedi korišćenje usluga koje nudi Eko Petrol, kao i da olakša rad poljoprivrednicima obzirom da je ovo područje karakteristicno za tu djelatnost, a benzinska pumpa je jedina na putnom pravcu Podgorica  Danilovgrad, u Bjelopavlićima. 

Lokal patriotizam potvrđuje i činjenica da je većina zaposlenih u Eko Petrolu upravo iz Spuža. Za nas ovo predstavlja domaćinski odnos prema lokalnoj ekonomiji. Pored ovoga Eko Petrol pomaže i lokalnim udruženjima i sportskim klubovima. Recite nam nešto više o vašem doprinosu sportskim i kulturnim poslanicima u Spužu.

Naravno, u interesu nam je bilo da nasi zaposleni budu iz Spuža i okoline jer tako dolazimo do obostranog zadovoljstva i pružanja mogućnosti našim sugrađanima za zaposlenje u jednoj sigurnoj kompaniji, koja se prije dvije godine proširila i u sklopu benzinske pumpe svoju djelatnost i usluge proširila a odnosi se na autocentar ( servis automobila, autoperionicu, tehnički pregled i registracija vozila, kafic) cime smo dobili jedan kompleks i samim tim više radnih mjesta, kao i pružanje svih ovih usluga na jednom mjestu. 

Mladen, ujedno i osnivač Eko Petrola, uvijek je bio voljan da izadje u susret i učestvuje u akcijama koje su od značaja. Podržavao je rad i postojanje FK Zora, čiji je i bio presjednik u određenom vremenskom periodu, zatim  Osnovnoj školi u Spužu, opštini Danilovgrad, i mnogim drugim organizacijama, a njegova supruga je pratila Mladenov rad čime su zajedničkim snagama stvarali i pratili sve standarde, kako bi i naši sugrađani bili zadovoljni. 

Njegova porodica je nastavila njegovim putem i u ime Eko Petrola i dalje aktivno učestvuje u društveno odgovornim aktivnostima. 

Sjajna vijest je stigla za cijelo naše područje nakon proglašenja „Parka prirode Rijeka Zeta“. Kao kompanija, zasigurno osjećate veću odgovornost prema životnoj sredini područja, recite nam nešto o ekološkim standardima Eko Petrol d.o.o. Koliko smo upoznati Eko petrol spada u par rijetkih kompanija iz opštine Danilovgrad koja posjeduje sve potrebne dozvole za rad.

Iz samog naziva našeg preduzeca može se zaključiti da smo prilikom osnivanja istog vodili se i pratili visoke standarde kako bi pokazali i drugim privrednim subjektima osjećaj za odgovornost prema životnoj sredini u našem području.

Ti standardi su veoma zahtjevni, moramo ispunjavati vrlo specifične uslove, uvijek se odgovorno odnositi, održavati i širiti misao o istim kako bi i drugi slijedili naše korake i imali razvijenu ekološku svijest.

Pretpostavljamo da su prethodno ispunjeni standardi jedan od uslova za ostvarenje partnerstva sa INA kompanijom. Recite nam nešto više o ovoj novini Eko Petrola. Koliko je značajno partnerstvo sa INA i na koji način će doprinijeti Vašem poslovanju?

Što se tice našeg ekskluzivnog ugovora sa dobavljačem Ina Crna Gora, naravno da smo morali da ispunimo ne neke već sve standarde koje mora da posjeduje jedan privredni subjekt koji se bavi ovom granom posla jer Ina je, renomirani prepoznatljivi svjetski brend i nije lako doći do tog nivoa da budete jedan od njihovih distributera na ovom području.

Partnerstvo sa Inom je od ključnog znacaja, jer mi kao njihovi eksluzivni distributeri imamo mogućnost da  plasiramo sve vrsta Ina goriva, zatim TNG, vrhunskog kvaliteta što dokazuju konstantni izvještaji od strane agencije koja se bavi analizom kvaliteta goriva, kao i ostali Ina proizvodi što uključuje maziva, plinske boce, kao i ostale proizvode,  i na taj način smo našim građanima obezbijedili vrunsku uslugu i kvalitet u svemu onome, što nudi jedna benzinska stanica.

Recite nam nešto i o kvalitetu pogonskih goriva. Šta biste posavjetovali vozače?

Sva Ina goriva, prolaze kroz nekoliko bezbjedonosnih i labaratorijskih analiza, pije nego li dođu do nas kao dobavljača. Taj niz strogih provjera garantuje našim kupcima visok kvalitet svih vrsta pogonskih goriva za šta dobijamo i sertifikat pri svakoj isporuci pojedinačno.

 

Sa rekonstrukcijom dionice Podgorica – Spuž i paralelnim radovima na novom bulevaru, može se očekivati i povećanje obima posla. Recite nam nešto o kapacitetima Eko Petrola i planovima za budućnost.

Što se tice rekonstrukcije dionice Podgorica – Spuž, ona se radila zadnjih desetak godina na više dionica, te sad konačno imamo kvalitetnu i bezbjednu magistralu koja povezuje dva grada. Samim tim, takođe smo i mi osjetili povećanje obima posla, a osim toga veliki uticaj je imao i Ina brend. 

Na kraju bismo ostavili prostora za Vašu poruku čitaocima portala Volim Danilovgrad.

Prije svega budite zdravi obzirom na pandemiju koja je zadesila sve nas, a kompanija Eko Petrol ce i dalje nastaviti da bude drustveno odgovorna kompanija i na usluzi svojim gradjanima, za dobrobit svih nas.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Promo

Glavni grad i Seljak.me potpisali Memorandum o saradnji

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


U Podgorici je potpisan Memorandum o saradnji između Glavnog grada Podgorice i platforme Seljak.me. Memorandum su potpisali gradonačelnik Ivan Vuković, ispred Glavnog grada i Marko Maraš, osnivač platforme Seljak.me.

Ovaj memorandum ima za cilj da, posredstvom Glavnog grada – Službe za podršku poljoprivredi, stvori uslove za poslovnu saradnju između digitalne platforme „Seljak.me“ s jedne strane i registrovanih poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Glavnog grada Podgorice sa druge strane, na način što bi digitalna platforma „Seljak.me“ u određenom obimu bila besplatno dostupna poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Glavnog grada.

Potpisnici će doprinositi unaprjeđenju razvojnih programa u poljoprivredi koje sprovodi Služba za podršku poljoprivredi Glavnog grada, kroz partnerske odnose bazirane na principima trаnspаrеntnоsti, konsenzusa, obostranog interesa, оdgоvоrnоsti, еfikаsnоsti, pоsvеćеnоsti, mеđusоbnе infоrmisаnоsti, autonomnosti obije strane, tе dobrom i оdgоvоrnоm uprаvlјаnju resursima kојi će se koristiti za оstvаrivаnjе zајеdničkih cilјеvа i aktivnosti. Glavni grad i Seljak.me, kao potpisnici Memoranduma o saradnji će zajedno raditi na promociji poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Glavnog grada, saradnji u cilju unapređenja vidljivosti poljopriverednih proizvođača sa teritorije Glavnog grada, unapređenju postojeće i razvoju budućih vidova saradnje i informisanju i komunikaciji sa poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije Glavnog grada.

Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Glavnog grada će planiranu podršku moći da ostvare učešćem na Javnom pozivu kojim će jasno biti definisani uslovi i kriterijumi učešća. Na taj način će pod jednakim uslovima lokalnim poljoprivrednicima biti dostupna promocija na digitalnoj platformi Seljak.me.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Kros-sektorska integracija i uključenje lokalnog stanovništva

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


U cilju razvijanja i brendiranja Parka prirode dolina rijeke Zete kao jedinstvene destinacije za aktivni turizam i integrisanja ponude proizvoda nastalih na zaštićenom području potrebno je razviti dugoročnu strategiju stimulisanja  i sertifikovanja proizvođača, oporavljanja i unapređenja područja uz prateću promociju na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Upisom u registar zaštićenih područja Crne Gore, dolina rijeke Zete je krajem 2019. godine zvanično dobila status parka prirode. Iako u javnosti postoje  nejasnoće oko do sada preduzetih koraka, dalji pravac razvoja pruža brojne prilike za sve koji na teritoriji Parka žive i privređuju.

Zone zaštite Park prirode rijeka Zeta

Aktivni turizam, ugostiteljstvo, poljoprivredna proizvodnja, sportski ribolov su samo neke od privrednih aktivnosti čijom održivom implementacijom cjelokupno područje može dočekati dugo najavljivani napredak a on najpravednije može biti raspoređen ukoliko se u upravljanje područjem uključe svi akteri počevši od lokalne uprave pa do privrednika i lokalnog stanovništva.

Park prirode dolina Soče, primjer koji treba pratiti

Pametan pristup i kros-sektorska integracija

S obzirom da je Park prirode dolina rijeke Zete na svom početku i da u njemu živi gotovo 20 000 stanovnika proglašenje zaštite područja nije dovoljno. Na području je potrebno prvo zaustaviti negativne uticaje a potom raditi na oporavku i unapređenju kroz inkluziju lokalnog stanovništva i privrednika. 

Prethodno se može postići uvođenjem niza pravila o poslovanju i ponašanju u zaštićenom području počevši od seta mjera koje svi privrednici moraju primijeniti kako bi svoje negativne uticaje sveli na prihvatljivu mjeru i time nastavili svoje poslovanje pa do direktnih ili indirektnih stimulansa kao što su bespovratna sredstva za organsku proizvodnju, oslobađanje od nameta, kupovinu opreme za aktivni turizam ili uključivanja u marketinške kampanje promocije područja.

Kombinovanjem finansijskog i fizičkog kapitala sa socijalnim i ljudskim kapitalom sredstva za život zasnovana na prirodnim resursima i održivom proizvodnjom mogu pružiti podršku za život lokalnom stanovništvu, što bi u konačnici i trebao biti cilj.

U kontekstu marketinga i komunikacijskih aktivnosti bi bilo potrebno fokusirati se na konkurentske prednosti područja i proizvoda ispred drugih destinacija i njihovih proizvođača. Ukoliko je malo identifikovanih prednosti potrebno je raditi na njihovom stvaranju.

Park prirode Rijeka Zeta, Landža

Opština Danilovgrad može biti opština zelenih praznika – i rekreacije u prirodi u svim godišnjim dobima. Ona mora da bude, kako na turističkim tokovima ne bi samo uticala na ugled i promociju Danilovgrada kao turističke destinacije, već i na ugled zemlje u cjelini. 

Ovo se može postići putem kros-sektorske integracije i jačanja promotivnih sredstava na državnom nivou, jer samo na taj način mogu se postići sinergijski efekti, koji imaju pozitivan uticaj na konkurentnost Danilovgrada i ugleda kako u Evropi, tako i u svijetu.

Prakse drugih, uspješnih Parkova su se zasnivale na uključenju lokalnog stanovništva, poboljšanju ljudskih resursa u turizmu,  obrazovanju i obuci ljudskih resursa u sektoru turizma i poljoprivrede, povlačenju sredstava EU u okviru predpristupne pomoći, pripremi projekata, investicija u turizmu, poljoprivredi i putnoj infrastrukturi ali i obavezne implementacije ekoloških standarda u turističkim smeštajima, poljoprivrednim i ribolovnim aktivnostima pa sve do javno-privatnih partnerstava i umrežavanja.

Nastaviće se…

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije