Izgradnja kolektora se planira u Landži, lokaciji koja se od centra grada nalazi manje od 500 metara.

U nastavku serija fotografija kako bi kolektor izgledao u drugim gradovima i opštinama. Na rastojanju do 500 metara od centra ili drugih značajnih objekata.

U radijusu od 500 metara od lokacije na kojoj se planira izgradnja kolektora, nalaze i vrtići, osnovna i srednja školadom zdravlja ali živi gotovo 2000 Danilovgrađana.

U slučaju izgradnje kolektora, u radijusu od 500 metara koncentracija  patogenih (koji izazivaju bolesti) mikrogranizama biti i do hiljadu puta veća. Ovo će negativno uticati na građane, cjelokupan živi svijet.