Opština Danilovgrad je na zvaničnom sajtu objavila reagovanje na tekst „POMOĆ TAJKUNIMA“ objavljenog u dnevnom listu „DAN“ dana 20.05.2020. godine. Saopštenje prenosimo u cjelosti :

” Vjerovatno da se radi o selektivnoj demenciji odbornika DNP-a g-dina Dragana Bojovića i odbornika SNP-a g-dina Branislava Ivanovića, kada isti nijesu u stanju da prepoznaju 8 od ukupno 11 mjera koje su predložili, ispred svojih političkih partija, lokalnoj samoupravi u cilju ublažavanja negativnih finansijskih efekata izazvanih pojavom novog korona virusa, a koje su sadržane u Odluci o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID – 19 u opštini Danilovgrad donijetoj od strane predsjednice Opštine Danilovgrad i jednoglasno potvrđenoj od strane Skupštine opštine Danilovgrad.

U označenoj odluci nije se našla mjera koja se tiče načina korišćenja stalne budžetske rezerve iz razloga što je korišćenje iste jasno propisano Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

U odnosu na predloženu mjeru da opština Danilovgrad subvencioniše  DOO “Komunalno” Danilovgrad za sve usluge, za sva fizička lica, privredna društva i privrednike u iznosu od 50 % , za period od 90 dana, ukazujemo da je predmetnom Odlukom sugerisano DOO “Komunalno” Danilovgrad da svoje usluge obračunava srazmjerno vremenu u kojem su usluge pružali korisnicima istih.

Identična predložena mjera se odnosi i na DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad i ista nije našla svoje mjesto u navedenoj Odluci iz razloga što postoje vodomjeri pa svi privredni subjekti koji nijesu vršili djelatnost u periodu trajanja aktuelnih zabrana nijesu imali ni potrošnju vode. Konačno, imajući u vidu prednje navedeno proizilazi da gospoda odbornici kritikuju upravo ono što su i sami predložili.”