Inspektori za bezbjednost hrane zabranili su prošlog mjeseca uvoz 21.591 kilograma svinjskog mesa, po osnovu naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki mesa i proizvoda od mesa svinja iz zemalja u kojima je prisutna bolest afričke svinjske kuge, piše Dan.

Zbog neodgovarajućeg označavanja zabranjen je uvoz 6.000 kilograma mlijeka u prahu.

“Tri pošiljke hrane životinjskog porijekla (svježe meso, proizvodi od mesa i mlijeko u prahu) u ukupnoj količini od 27.591,52 kilograma su vraćene inostranom isporučiocu, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa zahtjevima za bezbjednosti hrane. Dvije pošiljke mesa, jedn au količini od 21.069,52 kg i druga od 522 kilograma, vraćene su po osnovu naredbe o zabrani uvoza i tranzita pošiljki mesa i proizvoda od mesa svinja iz zemalja u kojima je prisutna bolest kuge svinja. Jedna pošiljka mlijeka u prahu u kol ičini od 6.000 ki lograma je vraćena zbog neodgovarajućeg označavanja, odnosno po osnovu neusaglašenosti sa Uredbom o informisanju potrošača o hrani”, navodi se u oktobarskom izvještaju Uprave za bezbjednost hrane.

Inspektori su zabranili uvoz 903 kilograma tost hljeba, čabate sa maslinama, keksa sa integralnim brašnom i brusnicom zbog povećanog sadržaja deoksinivalenola, mikrotoksina koji u nedozvoljenim koncentracijama izaziva zdravstvene probleme u vidu dijareje, povraćanja, oštećenja jetre…

“U unutrašnjoj kontroli u izvještajnom periodu kontrolisano je 297 objekata u kojima se obavlja dje latnost poslovanja hranom. U kontrolisanim objektima najčešće utvrđivane nepravilnosti su se odnosile na neodržavanje higijene uređaja, prostorija, opreme, nehigijensko rukovanje hranom tokom obrade i čuvanja hrane, zatečenu hranuu prometu isteklog roka upotrebe… Obavljeno je 68 kontrola izvršenja mjera naloženih u prethodnom periodu”, navodi se u izvještaju.

Navodi se da su u oktobru, po zahtjevu subjekata u poslovanju hranom, pregledane 1.054 pošiljke hrane neživotinjskog porijekla iz uvoza i 379 pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom.

“Od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane iz uvoza, za laboratorijska ispitivanja propisanih zahtjeva bezbjednosti uzeto je 327 uzoraka hrane, a od pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom u zeto je ZO uzoraka. Laboratorijski je ispitano 31 odsto pošiljki hrane koja podliježe nadzoru inspekci je za hranu i osam odsto pošiljki predmeta i materijala koji dolaze u kontakt sa hranom. Nakon izvršenih pregleda i tvrđivanjausaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtjevima, inspektori za hranu su donijeli 1.051 rješenje o odobravanju uvoza i stavljanju u promet bezbjednih pošiljki hrane i 379 rješenja o stavljanju u promet pošiljki pred meta i materijala koji dolaze u kontakt s hranom”, objavljeno je u oktobarskom izvještaju.