kupinovo

U prvim godinama poslije Drugog svjetskog rata ovdje je živjelo više od 170 stanovnika i nije bilo seljaka koji nije imao od 20 pa naviše koza, goveda…

 

Prema Strategiji o razvoju turizma opštine Danilovgrad prostor oko Manastira Ostrog spada u jednu od prioritetnih zona. Dokument je objavljen 2012. godine i predviđa niz mjera koje treba da se realizuju do 2020. godine.

Selo Kupinovo smješteno je u Podostrožju, i pored njega se prolazi na putu od Danilovgrada do svetilišta. Na prvi pogled reklo bi se da u tom selu niko i ne živi, imanja zapuštena, obrasla šibljem. Ipak, Kupinovo ima osam stalnih stanovnika.

Raseljavanje je počelo upravo u poslijeratnim godinama. Mještani su odlazili u Vojvodinu, ali ponajviše u Podgoricu i Nikšić. Selo je svojevremeno bilo vinogradarski i stočarski kraj, kao i ona koja ga okružuju, ali su godinama unazad rijetki održani čokoti loze, a stada i nema. Imanja su uglavnom zapuštena, obrasla u šiblje.

Omladina je odavno napustila Kupinovo, dođu po nekoliko dana tokom godišnjih odmora ili vikendom. Selo je od Danilovgrada udaljeno osamnaest kilometara i sa Ostrogom povezano novim, modernim putem,.

Kada se gradio novi put Danilovgrad – Ostrog svi mještani sa ovog područja davali su svoja imanja. Nadali su se boljem i radovali se novoj cesti.

Kupinovo pripada Brdima i ni ranije nije bilo nimalo lako tu živjeti. Područno odjeljenje jedne od osnovnih škola nalazi se u mjestu Vrela, više od sat hoda od Kupinova. Područna škola je u veoma lošem stanju i u njoj nema đaka.

Strategija razvoja turizma 2012. – 2020.

Prostornim planom opštine Danilovgrad planirane su turističke zone razvoja turizma kroz razvoj sporta, rekreacije, odmora, zabave i slično.To su su zona 1. Glava Zete – Manastir Ostrog, koja obuhvata Glavu Zete, Manastir Ostrog, Dabojeviće, Mandiće, Rošca, Potočilo, Potar, Boronjinu, Kupinovo, Drakoviće, Bare Šumanovića, Podvraće, Mijokusoviće, Šobaiće, Viš, Slap, D. Rsojeviće, Tvorilo, Kujavu i Zagorak.

Prema Strategiji razvoja turizma opštine Danilovgrad, posebne mjere planirane su za ruralna naselja i brdo – planinski pojas, poput razvoja poljoprivrede i agroindustrije, seoskog i eko-turizma, te eko-poljoprivrede.

Da bismo upotpunili i privukli turiste (naročito inostrane) morali bismo danilovgradska narušena sela i okolinu revitalizovati putem interventnih mjera i stimulansa, sadržaja i oblika, sprovedenih od strane države i lokalne samouprave, kako bi se ovaj segment razvoja turizma aktivirao do potrebnog nivoa – navedeno je, između ostalog, u strategiji koja treba da se realizuje do 2020. godine.