Centar za kulturu Danilovgrad će u petak 6. marta sa početkom u 19 časova otvoriti izložbu slikara Slobodana Lončarevića.

Ovo će biti 23. samostalna izložba Slobodana Lončarevića.

Stvaralaštvo umjetnika, koji su van svojih profesionalnih opredjeljenja u likovnoj umjetnosti našli smisaoni aspekt vlastitog bitka, predstavlja kreativni čin kojim se njihovi unutrašnji prostori projektuju u kompleksne sfere vizuelnih senzacija. Oni često nalaze idejne i podsticajne faktore u literaturi, u konsultaciji sa likovnim predlošcima i studijama, ili u neposrednom kontaktu sa drugim umjetnicima.

Njima pripada crnogorski slikar, autodidakta, Slobodan Lončarević, koji je kroz samosvojan kreativni čin projektovao svoje unutrašnje impulse u kompleksne sfere vizuelnih senzacija… Povezivanjem realnog i imaginarnog, vizuelnog i fantastičnog, pomjeranjem planova i superponiranjem raznorodnih figuralnih elemenata realizovane su kompozicije nadrealne konotacije.

Najdrastičnije metamorfoze odvijale su se na čovjeku koji spoljnim manifestacijama projektuje svoje strahove, nespokoj, prolaznost. Osim na deformisanim licima, dekompozicije i transfiguracije javljaju se i u tjelesnim korpusima, gdje nalazimo fantastična obličja, kao što su simplegme čovjeka, ptice, konja… Svojim suptilnim koloritičkim harmonijama i kompozicijama svedenim na suštinsko, bitno, izdvajaju se slike Koncentracija Lutke I i II, iz čije će se „arlekinske“ ornamentike i beživotne tjelesnosti iskristalisati neke od karakteristika njegovog likovnog repertoara.

 

Na  zidovima, realizovanim naturalističkom materijalizacijom, pojavljuje se i „grafit“ osmišljen kao simbioza čovjeka, psa i krsta, čija će se jezgrovita simbolika razviti u oblikovnom i predmetnom sloju najnovijih slika. Zapravo, fantastična obličja koja izranjaju iz umjetnikovih transcendentalnih predjela u kojima se dodiruju realno i imaginarno, predstavljaju okosnicu figuralnih kompozicija nastalih poslednjih godina.