Opština Danilovgrad je na svom sajtu objavila poziv na Javnu licitaciju povodom davanja u zakup zemljišta radi postavljanja privremenih objekata.

Javno nadmetanje (licitacija) će se održati dana 06.12.2019. godine u prostorijama Službe zaštite i spašavanja Opštine Danilovgrad sa početkom u 10,30 časova.

 

Bliže informacije o zakupu zemljišta mogu se dobiti u Sekretarijatu za imovinu i investicje Trg 9 decembar bb Danilovgrad, svakog radnog dana od 11,00-13,00 časova, ili na telefon 020/816-132, a uvid u Program privremenih objekata, radi upoznavanja sa lokacijama, može se dobiti u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, ul. Blaža Mrakovica bb Danilovgrad svakog radnog dana od 13,00-15,00 časova, ili na telefon 020/812- 040.

Više o licitaciji na sajtu Opštine, OVDJE