Servisne informacije 22.novembar
Zbog planiranih radova na mreži, u petak 22. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajno): Lalevići, Orja Luka, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Donji Rsojevići, Vinići, Mosori, Rova, Sretnja i Brijestovo.

– u terminu od 08 do 13 sati: Orja Luka.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići I Mijokusovići.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 18. novembra do petka 23. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 22.11.

– Rova i Valeta (od 07:30 do 17)

– Vinici

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.