Centar za građansko obrazovanje (CGO) u petak, 26. juna 2020. u hotelu CentreVille u Podgorici od 11:00h do 13h00, organizuje konferenciju „Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma“.

Na otvaranju konferencije govoriće Nenad Koprivica, generalni direktor Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih i Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a.

Tokom centralnog panela „Mladi u Crnoj Gori između pasivnosti i aktivizma“ svoje stavove će predstaviti:

  • Prof. dr Biljana Maslovarić, izvršna direktorka, Pedagoški centar
  •        Neđeljko Đurović, profesor, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar
  • Pajo Vasović, srednjoškolac, Prva srednja stručna škola Nikšić
  • Milica Pavlović, srednjoškolka, Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar

Panelom će moderirati Željka Ćetković, koorrdinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u.

Konferencija se organizuje u okviru projekta (Re)aktivator! koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva sporta i mladih Crne Gore. Cilj konferencije  je da ukaže na značaj osnaživanja omladinskog aktivizma, i umrežavanja kako sa mladima tako i drugim društvenim akterima koji mogu doprinijeti njihovom aktivnijem angažmanu u društvu.

Konferencija će okupiti predstavnike/ce nadležnih institucija, studenskih organizacija, nevladinih organizacija koje se bave ovom temom, političkih partija i građanske aktiviste.