Vještak za telekomunikacije, Predrag Boljević, ocijenio je u razgovoru za Portal Analitika da su telekomunikacione kompanije od crnogorskih potrošača, u periodu od 2008. do 2013. godine, nezakonito uzele oko 100 miliona eura.

„Vjerovali ili ne, skoro 100 miliona eura je, kršeći zakon, naravno uz punu podršku tadašnjeg menadžmenta crnogorskog regulatora, opljačkano za usluge koje nikad nijesu pružene crnogorskim potrošačima. Pitam vas, a i PR službe mobilnih operatora, da li bi suprotno zakonu smjeli u svojim državama vršiti fakturisanje usluga“, navodi Boljević.

On je precizirao da su telekomunikacione kompanije od ulaska na crnogorsko tržište 1996. godine, kroz ugovore sa matičnim firmama „iznijele neoprezovanih novčanih sredstava koje prelaze milijardu eura“.

„Mnoga rješenja koja su korišćena u Crnoj Gori, u svojoj matičnoj zemlji isti ti operatori, odnosno njihov menadžment, nije smio ni pomisliti da uradi. No, za to smo sami krivi. Hoćemo li se probuditi ili ćemo i dalje trpjeti da nam to čine nije pitanje za njih, već za ljude koji vode ovu zemlju i kunu se da nam žele dobro, a da li nam i čine dobro, nek čitalac sam prosudi“, podvukao je Boljević.

On aktuelnu situaciju na tržištu telekomunikacija u Crnoj Gori opisuje kao „školski primjer oligopola sa svim negativnim reperkusijama koji ga prate“.

Tvrdi da su svi parametri cijena usluga kod tri postojeća operatera u proteklom periodu povećani više od 100 odsto, te da sličnog primjera rasta cijena u segmentu elektronskih komunikacija i informacionih usluga nema zabilježenog u međunarodnoj ekonomiji.