Konkurs za direktora radija Danilovgrad nezakonit, Savjet da podnese ostavke - Volim Danilovgrad
Connect with us

Društvo

Konkurs za direktora radija Danilovgrad nezakonit, Savjet da podnese ostavke

Published

on

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Dok je glavna pažnja naše i okolne javnosti uperena na lokalne izbore u Nikšiću, upoređujući ih sa raznim bitkama, u našoj maloj palanci je u toku boj za Radio Danilovgrad. Konkretno, za mjesto direktora ovog lokalnog javnog emitera.

Iskreno, do prošle nedelje sam mislio da Radio Danilovgrad ima svoje organe upravljanja: Savjet i izvršnog direktora. No, koliko je naše vlastodršce briga za kvalitet i nezavisnost radio produkcije pokazuje i činjenica da u Odluci o osnivanju Radija Danilovgrad od 05.11.2015 godine nijesam mogao da nađem ni pomena o glavnom i odgovornom uredniku. Da, Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad je donijeta na sjednici SO Danilovgrad dana 05.11.2015. godine, a da me ko pitao zakleo bih se da sam ovu radio stanicu slušao prije 15-tak godina. Ili nisam!?

Kako je za postojanje i opstajanje ove radio stanice, na našem medijskom nebu, beznačajno mjesto glavnog i odgovornog urednika, da se vratimo direktoru.

Savjet Radija Danilovgrad je raspisao konkurs za izbor direktora ove medijske kuće navodeći opšte i posebne uslove koje svaki kandidat treba da ispuni.

Jedan od posebnih uslova jeste i Visoka školska sprema. E sad se postavlja pitanje šta znači Visoka školska sprema?! Zakon o visokom obrazovanju više ne poznaje ovaj termin. Citiranim propisom je definisano da se  završetkom studijskog programa stiče određeni nivo obrazovanja i kvalifikacija, u skladu sa zakonom. Studijski programi koji se mogu realizovati na ustanovama su: osnovni, master (postdiplomski) i doktorski. Studijski programi za sticanje nivoa obrazovanja i diploma visokog obrazovanja moraju biti usklađeni sa Evropskim sistemom prenosa kredita (ECTS European Credit Transfer System). Obim studijskog programa koji se izvodi u jednoj studijskoj godini je 60 (ECTS) kredita. Diplome koje se stiču kroz opisane studijske programe su, između ostalog, diploma osnovnih studija u iznosu od 180 (ECTS) kredita u trajanju od tri studijske godine i diploma master studija u iznosu od 300, odnosno 360 (ECTS) kredita, dok je do poslednjih izmjena ovog propisa, nakon četvorogodišnjeg akademskog školovanja sticane diplome o završenim specijalističkim studijama.

Prije 2003. godine, odnosno uvođenja tzv. Bolonskog sistema studiranja, ocjenjivanja i vrednovanja diploma, lice koje je steklo diplomu četvorogodišnjih studija imalo je Visoku stručnu spremu (VSS).

Savjet Radio Danilovgrada izgleda ne zna ili ne želi da zna da je u Crnoj Gori skoro 18 godina na snazi potpuno drugačiji sistem vrednovanja diploma, u odnosu na uslove iz raspisanog konkursa, jer svako ko je upisao studije nakon 2003. godine ne može imati Visoku stručnu spremu. U posebnim uslovima iz raspisanog konkursa uz VSS morao je, alternativno, biti naveden i broj ECTS kredita koje kandidat mora da ima da bi mogao učestvovati na konkursu. Samo na ovakav način uslovi Konkursa ne bi bili diskriminatorski u odnosu na lica koja su svoja akademska zvanja stekli nakon 2007. godine.

Znajući ko se sve prijavio na raspisani konkurs sumnjam da je Savjet htio da isključi kandidate koji su svoje akademsko zvanje stekli po tzv. Bolonjskom sistemu.

 Ipak, Zakon o visokom obrazovanju reguliše i ovu pravnu situaciju. Članom 119b Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. list CG”, br. 44/2014, 52/2014 – ispr., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – dr. zakon, 47/2019, 72/2019 i 74/2020) je definisano da diplome o završenom visokom obrazovanju u trajanju od četiri, pet ili šest godina koje su stečene prema nastavnim planovima i programima koji su donijeti prije stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni list RCG”, broj 60/03 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 47/11 i 48/13) ekvivalentne su diplomama master studija u pogledu prava na zapošljavanje. Diplome o završenim postdiplomskim akademskim i primijenjenim specijalističkim studijama koje su stečene po Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list RCG”, broj 60/03 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 47/11 i 48/13) i po Zakonu o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15 i 40/16) ekvivalentne su diplomama master studija u pogledu prava na zapošljavanje.

Znači, uslov iz konkursa Visoka stručna sprema jeste sinonim za diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od najmanje četiri godine po obrazovnom sistemu koji je važio prije 2003. godine. Nakon 2003. godine pandan ovom akademskom statusu jesu završene četvorogodišnje specijalističke studije, odnosno diplome master studija nakon 2014. godine i citirani akademski statusi su izjednačeni u pogledu prava na zapošljavanje.

Imajući u vidu sadržinu Odluke o izboru direktora, Savjet očigledno nije imao pojma o sadržini i dejstvu analiziranih odredbi Zakona o visokom obrazovanju. Osim toga, Savjet nije bio ili nije želio da bude upoznat sa sadržinom čl. 31 Odluke o osnivanju kojom je jasno definisano da za direktora Radio Danilovgrad ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom i ovom Odlukom ne može biti član Savjeta Radio Danilovgrad.

Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radija Danilovgrad, pa samim tim i direktor Radija mora biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je relevantna za rad ovog lokalnog javnog emitera. Upravo ovaj uslov i dokazi o ispunjenju su morali biti publikovani kroz sadržinu raspisanog konkursa, jer samo kroz postupak izbora direktora po raspisanom konkursu Savjet je imao pravo, mogućnost i obavezu da na osnovu dostavljene dokumentacije cijeni da li je učesnik konkursa afirmisani stručnjak iz određene oblasti.

S toga, prijava učesnika konkursa koji nije dostavio dokaze u tom pravcu definitivno mora biti odbačena, dok je propust Savjeta što ovaj uslov nije deklarisao u objavljenom konkursu.

Zbog očiglednih propusta i  nezakonitosti u svom radu pozivam članove Savjeta DOO Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad da podnesu neopozive ostavke.

Ostavite komentar

Leave a Reply

Društvo

DOO za Uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad podnio krivičnu prijavu zbog krivolova na rijeci Zeti

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


DOO za Uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad,  je podnijela krivičnu prijavu protiv NN lica koja je u toku prethodne nedelje strujnim agregatom lovila ribu u rijeci Zeti.

U nastavku prenosimo prijavu, koju nam je dostavio Kabinet predsjednika opštine Danilovgrad:

“U saznanju smo da je dana 20.09.2021 godine na portalu  Volim Danilovgrad objavljen snimak NN lica koje u čamcu zelene boje navodno vrši nedozvoljen izlov ribe na rijeci Zeti, opština Danilovgrad, dok se iz snimka ne može zaključiti tačna lokacija kretanja čamca, lokacija, kao nio identitet lica.

Zbog osnovane sumnje da se radi o nedozvoljenom izlovu ribe, nedozvoljenim sredstvima, podnosimo krivičnu prijavu protiv NN lica u cilju preduzimanja mjera i radnji iz Vaše nadležnosti, a u cilju utvrdivania tačnog činjeničnog stanja.

Napominjemo da naši službenici preduzimaju sve mjere i radnje u cilju identifikacije i utvrdivanja činjeničnog stanja vezano za navedeni dogadaj i u potpunosti Vam stoje na raspolaganju i u cilju postupanja po navedenom događaju.”

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Konkurs za stipendije najboljim studentima i postdiplomcima

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Danilovgrad raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2021/2022. godinu talentovanim studentima osnovnih i postdiplomskih studija (magistarskih i master studija).

Pravo na stipendiju imaju studenti koji su položili ispite iz prethodne godine studija i postigli prosječnu ocjenu najmanje 9 (devet), da su crnogorski državljani, imaju prebivalište u opštini Danilovgrad najmanje godinu dana, prvi put su upisali semestar studijske godine, nijesu gubili nijednu godinu tokom studija i nijesu u radnom odnosu.
Stipendija se dodjeljuje za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno, za deset mjeseci studijske godine.

Kandidati koji konkurišu prilažu: prijavu na Konkurs, izvod iz matične knjige rođenih, kopiju lične karte i dokumenta kojima dokazuju ispunjenost uslova za dodjelu stipendije.

Uz uvjerenja o studiranju koja su izdata na stranom jeziku potrebno je dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.
Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjenosti uslova moraju biti original ili ovjerene kopije.

Rok za prijavu na Konkurs je 30 dana, počev od 22.09.2021. godine, zaključno sa 22.10.2021. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Prijava na Konkurs može se preuzeti na pisarnici ili sa sajta opštine Danilovgrad. Tražena dokumenta potrebno je, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “KONKURS ZA STIPENDIJE”, predati neposredno na pisarnici Opštine Danilovgrad ili poslati poštom na adresu: Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9. decembar, 81410 Danilovgrad.

Sva bliža obavještenja i informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti na broj telefona 020/812-008.

NASTAVI SA ČITANJEM

Seljak.me i VD

Danilovgrad
17°
Ведро
06:3218:39 CEST
Осећај: 17°C
Ветар: 10km/h NE
Влажност: 45%
Притисак: 1019.98mbar
УВ индекс: 0
ПетСубНед
26/12°C
28/14°C
30/17°C

Facebook

Najčitanije