Aktivisti Koalicije za održivi razvoj pozvali na bojkot proizvoda sa farme svinja