Iako je skupština većinom glasova usvojila informaciju o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci tekuće godine, opšti je zaključak odbornika koji su učestvovali u raspravi na ovu temu, da je lokalna kasa siromašnija zbog lošije naplate poreza. Prema riječima sekretarke Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Jelene Marojević, ukupni prihodi za tekuću godinu planirani su u iznosu od 6,3 miliona eura te da su za period januar-jun realizovani u iznosu nešto više od tri miliona eura ili 47,39 odsto što predstavlja 2,61 odsto manje od posmatranog plana, prenosi Radio Danilovgrad.

-Ukupno ostvareni izdaci budžeta za predmetni period januar – jun iznose oko 2,6 miliona eura ili 40,99% što predstavlja 9,01% manje od posmatranog plana. Što se tiče kapitalnih izdataka, ostvareni su u iznosu od 640.216 eura i odnose se na izdatke za finansiranje lokalne putne infrastrukture (184.834 eura) zatim lokalne komunalne infrastrukture (422.611 eura), troškove finansiranja projekata ( Flet 19.998 eura i Legende tvrđava 5.507 eura), izdatke za opremu organa i službi (3.711 eura) kao i investiciono održavanje (3.554 eura), naglasila je Marojević.

Za Nikolu Vukićevića (DPS) u novim okolnostima ekonomske krize, kako je rekao, ne samo na državnom, nego i globalnom nivou, u ovoj sredini se domaćinski poslovalo i lokalna vlast je vodila računa o svakom euru.

Opština redovno izmiruje dugove po osnovu kreditnih obaveza i servisira potrebe zaposlenih obezbjeđujući sredstva za funkcionisanje svih službi i institucija te nevladinog sektora kao i za tranfere namijenjene socijalnoj zaštiti, stipendiranju studenata, razne subvencije i drugo kazao je Vukićević. Međutim, tako ne misli Dragan Bojović (DNP), nego optužuje lokalnu vlast da je potrošila mnogo novca na sanaciju putne infrastrukture i asfaltiranje saobraćajnica, naročito u predizbornoj kampanji, kako bi pridobila glasove građana.

-Nije bilo prodaje nepokretnosti i još nema efikasnog metoda za naplatu poreza. Uništeni su mnogi privredni giganti, nema adekvatne promocije turističkih i poljoprivrednih potencijala, nema racionalnog korišćenja prirodnih resursa i slično, a najveći uspjeh ove garniture na vlasti je otvaranje marketa Voli, rekao je Bojović.

Na ove optužbe odgovorila je predsjednica opštine Zorica Kovačević ističući da je informacija o budžetu sačinjena bez fingiranja podataka, vrlo realna i objektivna.

-Praksa je pokazala da se u prvoj polovini godine opštinska kasa slabo puni. Ovoga puta tome je doprinijela i epidemija kovida. Takođe, skoro 30 odsto obveznika nema adresu ili su u inostranstvu, dok oko 7.000 rješenja nije uručeno zbog nezavršenih ostavinskih postupaka. I pored toga nastojimo da isplaćujemo lične dohodke i da smanjujemo troškove režije, a sa druge strane imamo dobru saradnju sa Direkcijom javnih radova i svim državnim subjektima koji su uvijek imali razumijevanja za naše zahtjeve koji se uglavnom odnose na obezbjeđivanju sredstava za kapitalne investicije, rekla je Kovačević.

Nije bilo primjedbi na izvještaj o radu i poslovanju OO Crvenog krsta, naprotiv odbornici su imali jednoglasne stavove o svim aktivnostima ove humanitarne organizacije koja, iz godine u godinu, postiže sve bolje rezultate na polju servisiranja potreba najugroženijem dijelu stanovništva i osobama u stanju socijalne potrebe.

-Uokviru projekta “Uspostavljanje uslužnog centra” OOCK u saradnji sa CK Crne Gore i opštinom, uz podršku Zavoda za zapošljavanje, završena je izgradnja prve faze novog objekta, čime je omogućeno angažovanje jednog broja lica sa invaliditeton na pojedinim kancelarijskim i terenskim poslovima, rekao je sekretar Ranko Saveljić i naglasio da je za te radove investirano oko 130.000 eura. Za dr Miodraga Đurovića (DPS) ogromni entuzijazam volontera, prije svega učenika i studenata, ogleda se u blagovremenom izvršavanju odgovornih zadataka koji se posebno manifestuju tokom pandemije korona virusa, jer su već podijelili preko 2.000 paketa sa prehrambenim proizvodima i higijenskim artiklima.