Most Jelene Anžujske, najmisterioznije srednjovjekovne kraljice

Kao što je slučaj sa mnogim drugim srpskim srednjovjekovnim kraljicama i princezama i o Jeleni Anžujskoj se vrlo malo zna. Žena srpskog srednjovjekovnog kralja Uroša I i majka kraljeva Dragutina i Milutina i danas je prilično misteriozna ličnost u srpskoj istoriji, a upitno je skoro sve… počev od Jeleninog porijekla. Određeni izvori govore da je porijeklom iz sela Kujave dok se u spisima  arhiepiskopa Danila II, Jelena vezuje za francusko porijeklo. Napuljski kralj Karlo Anžujski nazivao ju je „dragom rođakom“.

Bila je supruga kralja i majka kraljeva. Podizala je crkve i manastire. Vladala je narodom i služila Bogu. Pred kraj života je postala pravoslavna monahinja i podigla manastir Gradac koji je u blizini Studenice i Sopoćana u kome je portretisana kao monahinja. Da nije bilo ovoga vjerovatno bismo još manje znali o Jeleni Anžujskoj, ženi Stefana Uroša I Nemanjića. Ovako, freska makar malo rasvjetljava njen život, a donekle i izgled. O najvažnijoj kraljici iz srpskog srednjeg vijeka, i danas se jako malo zna. Najzanimljivije je to što je o porijeklu ove žene, i pored slave koju je stekla , prilično misteriozno.

Kako se za Jelenu Anžujsku vežu misterije o porijeklu i slavi, tako se niti legende obavijaju i oko mosta Jelene Anžujske  koji je udaljen 5 km od Danilovgrada. Prema legendi, francuski kraljević je, na putu za Dubrovnik, trgovačkim karavanom prolazio Kujavom. Tada je ugledao Jelenu, čija ga je ljepota očarala. Jelena postaje Anžujska, a da bi se odužila svome kraju, daje novac da se podigne most preko Zete.

Da li je Jelena Anžujska, sa Kujave ili “fruškog roda” ostaće zapisano u kamenu.