Connect with us

Društvo

Naučnici i predstavnici NVO-a pozivaju na uključivanje novih rijeka u Emerald mrežu

Naučnici i nevladine organizacije iz 11 zemalja objavile su listu od 88 rijeka koje smatraju visokim prioritetom za zaštitu, pozivajući zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisale Konvenciju o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija) da prošire Emerald mrežu u regionu.

Zapadni Balkan globalno je žarište biološke raznovrsnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Planinski lanci, rijeke, jezera i obala dom su brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne endemske vrste koje ne žive nigdje drugdje. Većina rijeka u regiji u dobrom su ili izrazito dobrom stanju, daleko iznad evropskog prosjeka.

 

Potpisnici ove zajedničke izjave, vjeruju kako proširenjem površine i broja područja u sistemu Emerald mreže u zemljama Zapadnog Balkana te razvojem i učinkovitom sprovođenjem planova upravljanja za ta, ali i ostala područja od značaja za očuvanje prirode, mogu doprinjeti zaštiti i oporavku riba i ostalih važnih vrsta i staništa, čuvajući jedinstvenu biološku raznovrsnost rijeka u regiji.

U nastavku prenosimo inicijativu:

Zaštićene i revitalizovane rijeke u regiji prilika su za održivi razvoj zajednica koje uz njih žive i od njih zavise. One su izvor vode za piće, hrane, vode za navodnjavanje, pružaju zaštitu od poplava, omogućuju regulaciju klime, prilike za razvoj ribarstva, vodenih sportova, ekološkog turizma, kao i jačanje veza i saradnje između država, naučnika, institucija, upravljača i nevladinih organizacija (NVO).

Početkom decembra 2022. godine, 39 naučnika i predstavnika nevladinih organizacija iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Njemačke, Sjeverne Makedonije, Srbije i Švajcarske pridružilo se online seminaru Emerald Green. Zajedno smo pripremili popis i kartu s 88 rijeka, potencijalnih Emerald područja, koje bi zemlje potpisnice Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) iz regije trebale uključiti u Emerald mrežu. Za izradu popisa rijeka koristili smo se najnovijim dostupnim podacima i znanjem o distribuciji i zaštiti više od 50 ribljih vrsta od evropske važnosti.

Ovim popisom i kartom želimo podstaknuti i podržati vlasti zemalja regije u završetku uspostavljanja Emerald mreže. Prepoznajemo praktičnu primjenu Emerald mreže te smo svjesni kako je taj proces važan korak prema pristupanju Evropskoj uniji, kada će Emerald područja postati kandidati za uključivanje u mrežu Natura 2000.

Kao članice Savjeta Evrope i potpisnice Bernske konvencije, pet zemalja Zapadnog Balkana moraju uspostaviti područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kao dio Emerald mreže. Savjet Evrope pokrenulo je primjenu Emerald mreže na nivou svake zemlje, a smatra se jednim je od glavnih alata koji omogućuju zemljama potpisnicama Bernske konvencije ispunjavanje njihovih obveza.

Kao ugovorne stranke Bernske konvencije Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija završile su prvu fazu primjene Emerald mreže 2011. godine, kada su predložili ograničen broj područja. Do danas, niti jedna od zemalja nije proširila svoj izvorni popis područja, čime je većina rijeka i ribljih populacija ostala nezaštićena. Štaviše, većina područja koja su tad bila uključena u Emerald mrežu i dalje nemaju planove upravljanja, praćenja i doslijedno prikupljanje podataka niti sredstva potrebna za učinkovito sprovođenje zaštite.

Osiguravanje zaštite rijeka i pravilno sprovođenje Emerald mreže u regiji dugotrajan je proces koji zahtjeva saradnju između vlada, naučnika, nevladinih organizacija i lokalnih zajednica, posebno onih koje se nalaze u blizini postojećih i potencijalnih Emerald područja. Osim što se time doprinosi ostvarenju obaveza prema Bernskoj konvenciji, to će omogućiti zemljama da ispune ciljeve očuvanja biološke raznovrsnosti i ekosistema koji su postavljeni u Zelenom planu za Zapadni Balkan i Globalnom okviru za biološku raznovrsnost nakon 2020. godine koji je donesen na 15. konferenciji stranaka Konvencije o biološkoj raznovrsnosti u Montrealu u decembru 2022. godine.

Popis i karta Emerald Green dio su našeg doprinosa ovom procesu kojim pružamo podršku vladama u određivanju najvažnijih područja za zaštitu slatkovodnih vrsta i staništa prema rezolucijama 4 (1996.) i 6 (1998.) Bernske konvencije. Spremni smo nastaviti ove razgovore i omogućiti detaljne karte područja koja bi trebalo dodati u Emerald mrežu, popis vrsta i staništa te standardne obrasce podataka o lokacijama. Tamo gdje smo utvrdili nedostatak podataka, rado ćemo podržati s dodatnim radom na terenu.

Na kraju, mi, potpisnici ove zajedničke izjave, željeli bismo podržati vlade u osiguravanju da proširena Emerald mreža ima veće dobrobiti za lokalne zajednice i omogući dugotrajnu zaštitu najvažnijih evropskih riječnih staništa.

Potpisnici izjave:

 1. Aleksandra-Anja Dragomirović, zamjenica predsjednika, Centar za životnu sredinu (CZZS), Bosna i Hercegovina
 2. Ameli Huber, voditeljka projekata za zaštitu slatkovodnih staništa, Euronatur, Njemačka
 3. Ana Čolović, izvršna direktorica, Ekološko-istraživačko-informacioni centar “Eko-svest”, Sjeverna Makedonija
 4. Andrej Kovačev, stručnjak za Natura 2000 područja, Udruženje za zaštitu divljih vrsta “Balkani”, Bugarska
 5. Andrej Ralev, stručnjak za biološku raznovrsnost, CEE Bankwatch mreža, Bugarska
 6. Andrijana Mićanović, biološkinja, Crnogorsko društvo ekologa, Crna Gora
 7. Avdul Adrović, profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 8. Belma Kalamujić, viša naučna suradnica, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 9. Đorđe Stefanović, direktor, Udruženje Dinarica, Bosna i Hercegovina
 10. Dušan Jelić, predsjednik, BIOTA i Hrvatski institut za biološku raznovrsnost, Hrvatska
 11. Friedrich Wulf, voditelj međunarodne politike za biološku raznovrsnost, Udruženje “Pro Natura”/Udruženje “Prijatelji zemlje”, Švicarska
 12. Gjorgji Mitrevski, koordinator za podršku zajednica, Ekološko-istraživačko-informacioni centar “Eko-svest”, Sjeverna Makedonija
 13. Irma Popović Dujmović, direktorica slatkovodnog programa u Hrvatskoj, međunarodna organizacija “The Nature Conservancy (TNC)”, Hrvatska
 14. Jelena Ivanić, zamjenica predsjednika, Centar za životnu sredinu (CZZS), Bosna i Hercegovina
 15. Jelena Popović, generalna sekretarka, Crnogorsko društvo ekologa, Crna Gora
 16. Dr Jörg Freyhof, stručnjak za slatkovodnu biološku raznovrsnost, ekologiju i ihtiologiju, Prirodnjački muzej u Berlinu, Njemačka
 17. Dr Katerina Rebok, redovna profesorica, Institut za biologiju, Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije u Skoplju, Sjeverna Makedonija
 18. Laura Ana Jurman, biološkinja, BIOTA i Hrvatski institut za biološku raznovrsnost, Hrvatska
 19. Dr Marija Smederevac-Lalić, viša naučna saradnica, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 20. Dr Milica Ristovska, redovna profesorica, Institut za biologiju, Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije u Skoplju, Sjeverna Makedonija
 21. Milija Čabarkapa, direktor, NVO Eko-tim, Crna Gora
 22. Nataša Milivojević, predsjednica, Ekološko udruženje Rzav, Srbija
 23. Olsi Nika, hidrobiolog, izvršni direktor, NVO EkoAlbanija, Albanija
 24. Pencho Pandakov, hidrobiolog, Udruženje ribara “Balkanka”, Bugarska
 25. Spase Shumka, hidrobiolog, član odbora, Organizacija za očuvanje životne sredine “PPNEA”, Albanija
 26. Dr Stamatis Zogaris, biolog-geograf, Institut za morske biološke resurse i unutrašnje vode, Helenski centar za istraživanje mora, Grčka
 27. Dr Steven Weiss, vanredni profesor, Institut za biologiju, Univerzitet u Grazu, Austrija
 28. Strahinja Macić, pravni stručnjak, Polekol/Pravo na vodu, Srbija
 29. Dr Tihomir Stefanov, vanredni profesor, Nacionalni prirodnjački muzej u Bugarskoj, Bugarska akademija nauka
 30. Tijana Veličković, članica ekspertnog tima, Udruženje Ekomar, Srbija
 31. Ulrich Eichelmann, direktor, NVO “Riverwatch”, Austrija

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Otvoren tender za Martinićki put

Nakon radova na asfaltiranju saobraćajnice i ispred Osnovne škole “Vuko Jovović” danas je Opština Danilovgrad otvorila tender za izbor izvođača radova za rekonstrukciju puta Pažići – Spuž -Stologlav.

“Priča o Martinićkom putu na zadovoljstvo najviše mještana tog kraja ulazi u završnu fazu.”, saopštio je na zvaničnoj Facebook stranici predsjednik Opštine Danilovgrad, Aleksandar grgurović.

Obezbeđivanje sredstava za eksproprijaciju bez dodatnog zaduživanja u iznosu od 240.000 eura, izrada novog projekta, revizija, raskid ugovora sa Gradnjom promet, obezbjeđivanje 5.9 miliona za radove iz Kapitalnog budžeta države, danas su zaokruženi otvaranjem tendera za izvodjaca radova na putu, naveo je predsjednik Opštine na Facebook-u.

Novim projektom, duzine 8.6km, predviđen je trotoar sa jedne strane, u dijelu puta GUR Spuž, trotoar će biti sa obje strane puta. Takođe su predviđena autobuska stajališta.

Podloga će u određenim djelovima puta u potpunosti morati biti izmijenjena zbog močvarnih karakteristika zemljišta, navodi se dalje u objavi i podjseća da će vrijednost radova prema revidovanom Glavnom projektu iznosi 5.741.400 € i obuhvata: saobraćaj, hidrotehniku, konstrukciju, signalizaciju i uz to elaborat zaštite od požara.

Novčana sredstva potrebna za realizaciju projekta u vrijednosti od 5,9 miliona eura za izvođenje radova i licencirani nadzor su obezbijeđeni amandmanom na tehnički rebalans budžeta koji je pisao naš poslanik i sugrađanin Darko Dragović. Amandman je usvojen od strane parlamentarne većine.

Na ovaj način smo uspjeli da zajedničkim djelovanjem obezbijedimo poslednji i najvazniji uslov neophodan za otvaranje tendera za izbor izvođača, naveo je Grgurović na Facebook-u i istakao da upućuje zahvalnost porodici Kalezić i firmi Gradnja promet na sporazumnom raskidu ugovora sa Upravom javnih radova. U slučaju da ugovor nije bio raskinut, došlo bi do dugih sudskih sporova koji bi neminovno prolongirali otvaranje tendera za izvodjača radova.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

U petak dobrovoljna akcija davanja krvi

Giving blood

Klub Dobrovoljnih davalaca krvi Danilovgrad u saradnji sa Crvenim krstom Danilovgrad, povodom Dana Opštine Danilovgrad, Nedelje Crvenog krsta i povodom 15 godina od osnivanja kluba, organizuje tradicionalnu akciju davanja krvi koja će se održati u petak, 8. decembra 2023. godine (petak), u prostorijama Centra za kulturu Danilovgrad.

Prijem gostiju i davanje krvi od 08 – 14h nakon čega će u Hotelu Zeta biti organizovao svečani ručak i dodjela zahvalnica.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije