Obrad Barović, odbornik Demokrata u lokalnom parlamentu je u toku XVI sjednici Skupštine opštine Danilovgrad, ispred mještana Bogićevića ukazao na problem putne infrastrukture u dužini od oko 500 metara. Kako je naveo dešavalo se da kola hitne pomoći po pola sata, u jesenjim i zimskim mjesecima, prolaze do kuća.

Naime, kako je Barović naveo, mještani Bogićevića su im se više puta obraćali, sa ciljem da pitanje puta kandiduju da se o njemu makar razmišlja među odgovornima u danilovgradskoj Opštini.

Put koji je i jedini i glavni kroz naselje Bogićevići, u veoma je lošem, da ne kažem katastrofalnom stanju, naveo je Barović osvrćući se na stanje puta, za koji se ne može reći ni da je makadamskog tipa, nalazi se bezbroj rupa, brežuljaka, tako da je naročito u jesenjim i zimskim mjesecima kada je kiša njime vrlo otežano saobraćati.

Barović je ukazao i na slučajeve da kola hitne pomoći po pola sata prolaze tim blatnjavim putem dionicu od oko 500 metara. A ovaj put je od izuzetnog značaja za mještane, jer, osim što je na njega povezano nekih 20 kuća, on je jedini put kojim se stiže do svakog imanja, zaključio je Barović i dostavio sledeće odborničko pitanje: Da li je planirano i kad će se pristupiti asfaltiranju puta kroz Bogićeviće, u dužini od oko kilometar?