Predsjednica Opštine Danilovgrad Zorica Kovačević poručila je da je ta opština prepoznata po dobroj saradnji sa nevladinim sektorom NVO, te da će ubuduće poklanjati još veću pažnju njihovom radu. 


Ona je danas potpisala je ugovore sa predstavnicima nevladinih organizacija, koje su dobile sredstva iz Budžeta opštine Danilovgrad po Javnom konkursu za 2020. godinu.


Predsjednica Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, na Javnom konkursu, Olivera Pavićević, kazala je da je projekte podnijelo 14 nevladinih organizacija, od kojih je njih deset zadovoljilo kriterijume predviđene konkursom i dobilo sredstva.

Budžetom opredijeljeno sredstva za NVO iznosila su 19.815,00 €.


Sredstva su dobile NVO NVO “Rastimo zajedno” Danilovgrad , „Klub dobrovoljnih davalaca krvi“, „Etnografski muzej“, „EgoKult“, „Bijeli Pavle“, „Otvorena škola“, „Želim ti proljeće”, “ORO”, “Zavičaj” i “Matrix”.