Služba zaštite i spasavanja Danilovgrad predstojeću požarnu sezonu dočekuje spremno po pitanju ispravnosti vozila i opreme, istakao je komandir službe Goran Radulović za dnevne novine Dan.

– Služba ima 19 stalno zaposlenih radnika, od kojih je 18 u operativni sastav službe, dok je jedno lice zaposleno na administrativno-tehničkim poslovima. Služba posjeduje tri vatrogasna vozila predviđena za gašenje požara, jedno vozilo za tehničke intervencije, dva terenska komandna vozila (džip). Sva vozila su dovedena u tehnički ispravno stanje, redovno su servisirana i pripremljena za predstojeću požarnu sezonu. Svi vatrogasci posjeduju ličnu zaštitnu opremu za gašenje požara, koja je nabavljena 2019. godine i u odličnom je stanju – kazao je Radulović i dodao da zasad nije predviđeno angažovanje dodatnog broja radnika, ali da će se oni angažovati ukoliko situacija na terenu to bude zahtijevala i da su kapaciteti službe dovoljni da odgovore na izazove po pitanju požara.

Radulović je kazao da na teritoriji opštine ne postoje formirani punktovi za gašenje požara.

– Da bi se formirali punktovi neophodno je obezbijediti dodatan broj vatrogasnih vozila i ljudstva što nije moguće organizovati sa postojećim resursima. U cilju prevazilaženja ovog problema stupili smo u kontakt sa predsjednicima mjesnih zajednica na teritoriji opštine. U dogovoru sa njima obezbijedili smo dodatno ljudstvo iz svih mjesnih zajednica, koje bi se moglo angažovati na gašenju požara u slučaju potrebe – naveo je on.

Komandir je kazao da je izgradnjom novog objekta za potrebe Službe zaštite i spasavanja postavljena nova hidrantska mreža koja je skratila vrijeme punjenja kamiona i koja pruža mogućnost punjenja više kamiona istovremeno.

– Prije izgradnje novog objekta posjedovali smo samo jedno hidrantsko mjesto, dok sad imamo mogućnost punjenja četiri vozila istovremeno, što je više dovoljno za potrebe službe. Osim ove lokacije hidranti postoje u naseljima Spuž, Novo Selo i Viš. Na području Kujave, Zagorka, Gornjih Vražegrmaca, Mosora, Mijokusovića i Martinića javlja se potreba za postavljanjem hidranata – kazao je Radulović.

D.Lj.


Sve češće gori planinsko zaleđe

Radulović je istakao da kao i svake godine apeluju na građane da ne lože vatru na otvorenom, te da ukoliko imaju potrebe za tim prethodno kontaktiraju službu na besplatan broj 123 i da u dogovoru s njama obezbijede mjesto požara i spriječe njegovo širenje.

– Kao problem prepoznajemo sve češće požare u planinskom zaleđu Studeno, Topolova, Vukotica, Gostilje, Garač, na području Bandića, Zagarača, Zagreda kao i na području duž željezničke pruge od Bara Šumanovića do Pažića. Udaljenost ovih naselja i nepostojanje hidrantske mreže su otežavajuće okolnosti prilikom gašenja požara. Ovaj problem upravo pokušavamo da riješimo sa mještanima ovih naselja i preko samih mjesnih zajednica – poručio je Radulović.