odrzano predavanje za vinogradare

Dana 19. 06. 2018. godine u organizaciji Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj – Službe za poljoprivredu i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja u Velikoj sali Opštine Danilovgrad održano je edukativno predavanje sa ciljem upoznavanje vinogradara sa Naredbom o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja bolesti zlatne žutice vinove loze. – saopšteno je iz ovog sekretarijata.

Prezentaciju je odražala načelnica Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja Tamara Popović koja je na početku naglasila da bolest žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorẻe) prouzrokuje štetni organizam – fitoplazma Candidatus Phytoplazma vitis i da ta bolest spada među najopasnije bolesti vinove loze u Evropi, da se bolest kad se pojavi brzo širi putem vektora, američkim cvrčkom (Schaphoideus titanus) i ukoliko se ne preduzimaju odgovarajuće mjere, bolest poprima ubrzo razmjere epidemije i uzrokuje veliki ekonomski gubitak. Zatim se detaljno osvrnula na simptome bolesti, dodavši da simptomi i intenzitet pojave simptoma variraju u zavisnosti od godine i od sorte
vinove loze.

Rečeno je da se bolest:
• unosi zaraženim sadnim materijalom;
• širi vektorom – američkim cvrčkom;
• putem biljaka domaćina u prirodi (pavitine i jove).

 Potom je istaknuto da vinogradari u skladu sa Naredbom imaju obavezu da prate simptome, postavljaju žute ljepljive ploče i sprovode hemijsko tretiranje, kao i da u slučaju sumnje na prisustvo štetnog organizma odmah obavijeste Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj – Službu za poljoprivredu, organ uprave nadležan za poslove zdravstvene zaštite bilja i/ili fitosanitarnog inspektora u cilju sprečavanja unošenja štetnog organizma čije prisustvo na teritoriji Crne Gore do sada nije potvrđeno.

Tokom edukativnog predavanja prisutnima je podijeljen informativni materijal kako bi se što bolje i detaljnije upoznali sa zadatom temom, a svoje interesovanje vinogradari su pokazali aktivnim učešćem u diskusiji.

Izvor: Opština Danilovgrad