Danilovgrad Oglasi za posao

Za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka u Opština Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 28.09.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020/811-936
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20) i Odluke o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta putem javnog oglasa, br. 10-100/20-441/1 od 10.09.2020.godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, objavljuje

JAVNI OGLAS
za potrebe
Službe komunalne policije

Za popunu radnog mjesta:

1. Komunalni/a policajac/ka u Sektoru za komunalni nadzor, 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme
Uslovi:
2. Kandidati pored uslova navedenih u tački 1 treba da ispunjavaju i opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.
Opšti uslovi su:
3. Potrebna dokumentacija:
4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Probni rad je obavezan za lokalnog službenika, odnosno namještenika koji prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme, u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi. Probni rad traje jednu godinu.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar Danilovgrad, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.
8. Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa.
9. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, podliježu provjeri znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina. Na sprovođenje provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, kriterijume i način ocjenjivanja, shodno se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
10.Sve informacije u vezi oglasa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.


Za radno mjesto: Ovlašćeni inženjer/ka u Gradnja-Promet D.O.O. Spuž, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 18.09.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-881-346

Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Obavezno posjedovanje licence ovlašćenog inženjera .
Prijave slati na e-mail: milica.gradnja@t-com.me