Opština Danilovgrad obezbijedila je paket pomoći vrijedan preko 250 hiljada eura za privrednike koji su zbog mjera Nacionalnog koordinacionog tijela bili spriječeni da obavljaju svoju djelatnost, saopštila je predsjednica opštine Zorica Kovačević u maju mjesecu.


Vezano za sprovođenje mjera utvrđenih Odlukom o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 u opštini Danilovgrad, kako su iz Opštine naveli za naš portal, Upravi lokalnih javnih prihoda zahtjevom za odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti se obratio jedan poreski obveznik (pravno lice) čija poreska obaveza za 2020. godinu iznosi 237,04 eura.

Navedenom odlukom je bilo propisano odlaganje plaćanja poreza na nepokretnosti, uz podneseni zahtjev od strane poreskih obveznika.

Iz Opštine su naveli da je odloženo plaćanje poreza na nepokretnosti (za objekte i kuće) za 2020. godinu svim fizičkim licima vlasnicima nepokretnosti na području opštine Danilovgrad. Ukupno utvrđen porez na nepokretnosti za fizička lica – vlasnike nepokretnosti na području opštine za 2020. godinu iznosi  426.730.34 eura.

Shodno Zakonu o porezu na nepokretnosti, porez na nepokretnosti se plaća u dvije jednake rate od kojih prva dospijeva 30.juna, a druga 31 oktobra godine za koju se porez utvrđuje.

Naplata prvog dijela utvrđenog poreza na nepokretnosti fizičkim licima za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 213.365,17 eura se shodno Odluci o mjerama za ublažavanje finansijskih posledica nastalih usled pandemije COVID-19 u opštini Danilovgrad, odlaže do 30.08.2020 .godine, dok se naplata preostalog iznosa poreza odlaže do 30.11.2020. godine.

Upravi lokalnih javnih Prihoda, zahtjevom za oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnosti, se obratilo osam  registrovanih poljoprivrednih proizvođača na području opštine.

Oslobođeno je od plaćanja zakupnine deset zakupaca korisnika prava na socijalno stanovanje za period od marta do i zaključno sa decembrom 2020. godine.

Kada je u pitanju plaćanje naknade za komunalno opremljanje građevinskog zemljišta, kao i naknade za legalizaciju bespravnih objekta, zahtjeva po prednje navedenom nije bilo, zaključuju iz Opštine.


Po ranijim najavama iz Opštine, rebalans budžeta se očekuje u septembru ove godine.