Otvoren poziv za učešće u programu podrške aktivizmu i liderstvu mladih - Volim Danilovgrad
Connect with us

NVO Sektor

Otvoren poziv za učešće u programu podrške aktivizmu i liderstvu mladih

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

Fond za aktivno građanstvo objavio je poziv za podršku u okviru u programa podrške aktivizmu i liderstvu mladih. Ključne komponente programa su:

 • Dvodnevna obuka o planiranju akcije u zajednici i inkluzivnom razvoju. Tokom treninga, učesnici će imati priliku i da se sastanu sa predstavnicima Mreže za mlade, kako bi se bliže upoznali sa ciljevima, radom i planovima Mreže, i mogućnostima saradnje. Mreža je krovna organizacija mladih, odnosno savez omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa i za mlade, te saveza i unija mladih iz Crne Gore.

 • Dodjela finansijske podrške/grantova: Nakon obuke, organizacije će imati priliku da apliciraju za dodjelu sredstava za realizaciju svojih inicijativa, do iznosa od 2,500€ po grantu. Podrška će biti obezbijeđena za najmanje 7 projekata, iz ukupnog fonda koji iznosi 17,500€. Podržanim organizacijama će biti pružena i savjetodavna i mentorska podrška.

 • Nacionalna kampanja – predstavljanje i afirmisanje značaja učešća i uloge mladih u razvoju društva:

u saradnji sa Mrežom za mlade i podržanim organizacijama, fAKT će sprovesti kampanju promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana, motivisanih za proaktivno učešće  u razvoju zajednice. U fokusu kampanje će biti konkretne akcije, i priče mladih koji su ih pokrenuli.

Kome je program namijenjen

 • Nevladinim organizacijama koje okupljaju mlade (od 15 do 25 god.);
 • Neformalnim grupama mladih (15 do 25 god.; očekuje se da najmanje petoro mladih bude aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta);
 • Mladima koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da ih podrže i urade nešto za svoju zajednicu;
 • Mladima koji imaju projektnu ideju koja će podstaći učešće većeg broja mladih.

Ko/što će imati prioritet

 • Projektne ideje koje promovišu solidarnost, inkluziju, interkulturni dijalog i razumijevanje, i zajedničko djelovanje za opšte dobro;
 • Projektne ideje koje doprinose promovisanju i jačanju uloge mladih kao nosioca društvenih promjena;
 • Organizacije/grupe koje imaju potencijal da uključe širu zajednicu: građane, lokalne institucije (uključujući i obrazovne), nevladine organizacije, privredne subjekte, medije i sl.;
 • Organizacije/grupe mladih iz manje razvijenih, kao i multietničkih sredina.

Vaša projektna ideja – naša očekivanja:

 

Kako bi bili odabrani da učestvujete u programu (za početak, u programu obuke), očekuje se:

 • Da imate jasnu ideju što želite da uradite, i da osmislite plan ključnih aktivnosti (istovremeno imajući na umu epidemiološku situaciju);
 • Da vaša ideja uključuje korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice;
 • Da ima određeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;
 • Da ima okvirnu projekciju troškova/budžeta;
 • Da ispunjava gore navedene kriterijume za učešće;
 • i da je predata prije isteka roka za prijavljivanjeJ

Prijavljivanje i naredni koraci:

@Rok za prijavu: 15. mart 2021. (do 16h)

 

 • Da bi konkurisali za učešće u programu, potrebno je da popunite prijavni formular, koji možete naći na našem web sajtu faktcg.org ili na zahtjev dobiti e-mailom od osoblja fAKT-a;
 • Popunjen prijavni formular pošaljite mejlom na: [email protected]
 • Najkasnije 7 dana nakon zatvaranja konkursa, objavićemo koje su projektne ideja prošle prvi krug selekcije;
 • Ukoliko je među njima i vaša, bićete pozvani na obuku/trening, koji će biti organizovan krajem marta ili početkom aprila;
 • Nakon treninga ćete moći da aplicirate sa razrađenim prijedlogom projekta;
 • Projektni Odbor, u svojstvu komisije za dodjelu sredstava, će odabrati najmanje 7 najboljih projekata koji će biti finansirani;
 • Predviđeno je da se podržani projekti realizuju najkasnije do kraja novembra;
 • Podržane organizacije će imati priliku i da učestvuju u kampanji promocije i afirmacije mladih kao aktivnih građana.

Programska ograničenja – što se ne podržava:

 • Projekti pojedinaca, nevladinih organizacija koje ne okupljaju mlade, kao ni projekti političkih partija i javnih institucija;
 • Humanitarna pomoć i/ili kupovina dobara u cilju njihove podjele;
 • Rekonstrukcija/uređenje/adaptacija objekata i javnih prostora, osim građevinskih radova manjih razmera, koji će doprinijeti aktivnom uključivanju zajednice u vašu inicijativu;
 • Organizacije koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje;
 • Organizacije čiji se projekti ne uklapaju u ciljeve i programska opredjeljenja Fonda za aktivno građanstvo.

Za dodatne informacije i pojašnjenja, možete se obratiti programskom timu fAKT-a, putem telefona 020/665-600, ili gore navedene e-mail adrese.

Poziv za učešće u programu VRIJEME JE ZA MLADE! – PREUZMITE OVDJE

Prijavni formular – Vrijeme je za mlade PREUZMITE OVDJE

Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

NVO Sektor

Prva dendrohronološka istraživanja u Crnoj Gori, i povezivanje djece sa šumama

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

Crnogorsko društvo ekologa (CDE) započelo je rad na projektu ,,Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vijekova u Crnoj Gori!’’, koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije.

Ovim projektom CDE će biti fokusirano na proučavanje šuma munikeendemskog, reliktnog bora, koje formiraju posebna i veoma značajna staništa na crnogorskim planinama. Munika je vrsta koja je preživjela poslednje veliko ledeno doba, a pojedinačna stabla mogu dostići starost i preko 1000 godina. Ova vrsta naseljava prostor siromašan plodnom zemljom, na kom drugo drveće teško može da opstane.

Upravo zato će CDE ovim projektom započeti izučavanje zapisa koje je vrijeme ostavilo u pojedinačnim starim stablima. Razne promjene u mikroklimatskim i drugim uslovima kojima je neko stablo bilo izloženo u toku svog života zabilježene su u prstenovima stabla – godovima. CDE će ovim projektom pokrenuti rad prve dendrohronološke laboratorije u Crnoj Gori, gdje će raditi na rekonstruisanju uslova u kojima su stabla rasla za svoga života. Tako ćemo doći do podataka o tome kako se klima mijenjala proteklih vjekova, ali i o iznenadnim nepogodama koje su zadesile neko područje, kao što su na primjer požari. Na osnovu ovih podataka kasnije je moguće predvidjeti promjene u budućnosti, kao i dizajnirati adaptivna scenarija za šume i prirodu izloženu ovim promjenama. Ovaj tip istraživanja posebno je važan za šume munike, jer su ova stabla lako zapaljiva, pa svake godine izgore veliki djelovi njenih šuma.

Poseban fokus projekta biće na ponovnom uspostavljanju i jačanju odnosa izmedju prirode i djece koja rastu u blizini šuma munike. Organizovanjem dva kampa u divljini, kao i na radionicama u prirodi i u školama, CDE će djeci prenositi znanje o vrijednostima i važnosti biodiverziteta kao najdjelotvornijeg štita protiv klimatskih i drugih promjena, ali i kao izvor raznih usluga koje priroda oduvijek besplatno daruje čovjeku.

Na kraju, umjetničkom egzibicijom posvećenoj šumama munike i njenom biodiverzitetu, široj javnosti biće prenijete poruke koje se tiču svih nas, u vezi sa prirodom koja dijelom zavisi od nas, a od koje mi u potpunosti zavisimo. Ako zavirimo u muniku vidjećemo prošlost, a ako je zasadimo sigurnije predvidjamo i pripremamo se za budućnost.

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

ISOP povećava pluralizam socijalnih usluga

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku povećava pluralizam defiticarnih socijalnih usluga na način što povećavamo kapacitete Skloništa za žrtve trgovine ljudima, licenciranjem SOS linije za žrtve porodičnog nasilja i licenciranjem Dnevnog boravka za OSI

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

,,U partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja na prošlogodišnjim konkursima smo uspjeli da u potpunosti opremimo Dnevni boravak za osobe s invaliditetom čije licenciranje očekujemo u narednom periodu i SOS liniju za žrtve porodičnog nasilja za šta smo prije dva mjeseca predali zahtjev za izdavanje licence, nakon čega će ISOP imati tri licence za obavljanje tri različita socijalna servisa koja su prepoznata kao deficitarna, ne samo na lokalnom nivou već i na nacionalnom, a posebno kada se radi o Dnevnom boravku za osobe s invaliditetom za ciljnu grupu starijih od 25 godina.

Prepoznavši potrebu za dodatnom podrškom žrtvama trgovine ljudima, a uz podršku naših međunarodnih bilateralnih partnera, opremili smo još jedan objekat koji je otvorenog tipa za smještaj žrtava trgovine ljudima za koji ćemo predati zahtjev za licenciranje ukoliko u narednom periodu Vlada bude podržala rad Skloništa, čime umnogome povećavamo naše interne prostorne kapacitete za prihvat žrtava trgovine ljudima.

Vrlo je važno istaći da je ISOP Sklonište za žrtve trgovine ljudima prvo i još uvijek jedino licencirano Sklonište ove vrste u Crnoj Gori što nam stvara dodatnu odgovornost koje smo itekako svjesni, a mi kao jedna ozbiljna i od međunarodnih partnera prepoznati kao ozbiljna organizacija, konstantno radimo na podizanju kako kadrovskih, tako i prostornih kapaciteta i pored činjenice da Sklonište u potpunosti samostalno finansiramo.

Zahvaljujući podršci koju nam pruža omladinska organizacija Savjet za implementaciju omladinske politike aktivno radimo na podizanju svijesti i edukaciji mladih u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite ugroženih društvenih grupa, čime u potpunosti stvaramo uslove za optimalno funkcionisanje ovih socijalnih servisa ali i uslove podržavajuće okoline u Danilovgradu kada se radi o ciljnim grupama ovih socijalnih servisa”

NASTAVI SA ČITANJEM

Sponzorisano

Sponzorisano

Seljak.me i VD

Danilovgrad
14°
Углавном облачно
06:0119:25 CEST
Осећај: 14°C
Ветар: 8km/h S
Влажност: 33%
Притисак: 1018.96mbar
УВ индекс: 4
ПетСубНед
18/8°C
14/8°C
14/7°C

Facebook

Instagram

Najčitanije