Otvoreno pismo građanke Dobrane Brajović

Kako je Portal Volim Danilovgrad prije svega glas stanovnika Danilovgrada, otvoren za sugestije i saradnju, pratioci VD-a osjećaju slobodu i potrebu da sa nama podijele svoje priče. Ovog puta nam se obratila g-đa Dobrana Brajović, sugrađanka koja osjeća da su njene osnovne slobode ugrožene. Radi transparentnosti, pismo g-đe Dobrane prenosimo u cjelosti:

 

“Poštovani,

Ovim putem želim da se još jednom javno obratim nadležnim institucijama u Crnoj Gori, kao i svima ostalim koji mogu da utiču na sprečavanje unaprijed dogovorenog zapošljavanja u obrazovno- vaspitnim ustanovama u Opštini Danilovgrad.

Već više od 2 mjeseca prijavljujem svim,meni poznatim institucijama, da spriječe unaprijed dogovoreno zapošljavanja u 3 Osnovne Škole na teritoriji Opštine Danilovgrad, JU OŠ “Blažo Mraković ” Donji Zagarač, JU OŠ “Milosav Koljenšić “Slap i JU OŠ “Njegoš “ Spuž .

Stanovnik sam Opštine Danilovgrada i državljanka Crne Gore, već 13 godina čekam na posao i nalazim se na birou rada kao prof.fizičke kulture, sa svim potrebnim kvalifikacijama, položenim stručnim ispitom i licencom za rad, imam 38 godina i majka sam dvoje djece.

Pokušavala sam da nađem posao u struci u više gradova, ali bezuspjesno. Samo u mojoj Opštini Danilovgrad za ovih 13 godina je zaposleno 4 prof.fizicke kulture koji su iz drugih Opstina ili su sa manje godina čekanja na birou rada i lošijim kvalifikacijama. Profesori, koji su se zaposlili u Opštini Danilovgrad, umjesto mene, su uspjeli da napreduju i sada su njihova radna mjesta oslobođena. Ohrabrena tom činjenicom i pored navedne nepravde koja mi se desila prilikom njihovog zapošljavanja, interesovala sam se za ta radna mjesta i gajila nadu da se neće ponoviti situacija da opet za mene neće biti mjesta. Medjutim, ponavlja se situacija i već su ta radna mjesta bila predviđena za mlade profesore fizičke kulture, koji očigledno imaju prednost i pored činjenice da neki dolaze iz drugih Opština, da su prije par godine završili fakultete i imaju lošije kvalifikacije.

Nakon tog saznanja sam se obratila svim, meni poznatim institucijama u CG i zatražila da spriječe unaprijed dogovoreno zapošljavanje, već poučena iskustvima iz sličnih situacija koje su mi se dešavale. Međutim dobila sam odgovore da se sve radi po zakonu i da su direktori tih Javnih Ustanova ti koji odlučuju o tome ko će biti zaposlen u njima i da će biti raspisan javni konkurs.

Nakon mog obraćanja u JU OŠ “Blažo Mraković ” Donji Zagarač i JU OŠ “Milosav Koljenšić “Slap počinje da radi na upražnjenim radnim mjestima nastavnika fizičke kulture, već ranije dogovorena prof.fizičke kulture iz Nikšića koja je završila studije prije 2 godine nako 12 godina studiranja bez predhodno objavljenog konkursa, koji se objavljuje nakon mjesec dana. Ovo je inače ustaljena procedura prilikom dogovorenog zapošljavanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama u CG, da se dogovoreni kandidat prvo primi na određeno vrijeme od mjesec ili dva a da se nakon toga raspise javni konkurs na kojem će biti on izabran. Javljam se na konkurs u nadi da će neka od institucija u Crnoj Gori spriječiti već najavljeni cenario dogovorenog zapošljavanja,ali to se ne dešava, dobijam odluke direktora iz pomenutih Javnih Ustanova da je izabrani kandidat za upražnjena radna mjesta već unaprijed dogovorena koleginica iz Nikšića. U obrazloženjima se navodi da je direktor donio odluku na predlog komisije bez rang liste i kriterijuma na osnovu kojih je donešena takva odluku, da se protiv odluke mogu obratiti sudu u Danilovgradu radi pokretanja spora.

I pored činjenice da zakon daje ovlašćenja direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova u CG da samostalno odlučuju o zapošljavanju na predlog školske komisije,oni su na žalost puki izvršioci već dogovorenog zapošljavanja koje se ne dešava u institucijama CG već u drugim centrima moći, institucije CG su tu da sprovedu u djelo njihove odluke. U konkretnom slučaju to su najuticajnije ličnosti iz Nikšića koje se nalaze na najuticajnijim mjestima u našoj Državi, što mlada koleginica iz Nikšića nije krila u toku trajanja konkursa,govoreći da će dobiti posao onaj koji ima jaču vezu i da su joj ti ljudi veza za zaposlenje u pomenutim školama,da je jedan od njih školski drug njenog roditelja i da ne brine za dobijanje posla.

Ja nijesam imala vezu, već svoje profesionalne kvalifikacije koje sam priložila u prijavi i eventualnu preporuku da snaha prosvjetnih radnika koji su u Opštini Danilovgrad zajedno 80 godina vaspitavali generacije, što je nekada bila značajna preporuka prilikom zapošljavanja u u obrazovno- vaspitnim ustanovama.

Želim da naglasim i činjenicu da u obrazovno-vaspitnim ustanovama na teritoriji Opštine Danilovgrad, već godinama prilikom zapošljavanje prednost imaju kadrovi koji dolaze iz drugih opština a posebno iz Opštine Nikšić.

Prilikom obraćanja institucijama, između ostalih i Opštini Danilovgrad, obavijestili su me da je to nepravda ali da oni tu ništa ne mogu da urade.

Prolazeći kroz slične situacije za ovih 13 godina, nameće se pitanje gdje mi to živimo, u kakvom sistemu, koji toleriše ovakve nepravde, da li smo izgubili sve moralne norme, dostojanstvo, čast,savjest i da li sa ovakvim primjerima treba da vaspitavamo buduće generacije.

Ovim putem pozivam i Delegaciju Evropske unije u Crnoj Gori da utiču na istitucije u Crnoj Gori radi sprečavanja ovakvih i sličnih primjera unaprijed dogovorenog zapošljavanja.

S uvažavanjem,
Dobrana Brajović
Grlić bb
Danilovgrad”

Gospođa Dobrana Brajović se obratila svim medijima u Crnoj Gori, institucijama sistema i kao i Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •