Naslovna - Novosti - NVO Sektor - PAMETNI TELEFONI DOPRINOSE SAMOSTALNOSTI LICA SA INVALIDITETOM

PAMETNI TELEFONI DOPRINOSE SAMOSTALNOSTI LICA SA INVALIDITETOM

PAMETNI TELEFONI DOPRINOSE VEĆOJ SAMOSTALNOSTI LICA SA INVALIDITETOM

Podgorica, 05.03.2018.

NVO Ekvivalent sprovodi projekat „Asistivnim tehnologijama do veće samostalnosti lica sa invaliditetom“ uz finansijsku podršku Crnogorskog Telekoma, a koji je odobren na Konkursu za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“. Cilj projekta je da osnaži osobe sa oštećenjem vida da samostalno koriste informaciono-komunikacione mogućnosti „pametnih telefona“, odnosno da im predstavi mogućnosti „pametnih telefona“ u ulozi asistivnih tehnologija. Obuke se sprovode u Podgorici u omladinskom Centru, Trg Nikole Kovačevića 13, za sve učesnike sa teritorije Glavnog Grada, dok su za ostale osobe sa oštećenjem vida sa boravištem van Podgorice organizovane online obuke, kako bi mogućnost učešća u projektu imale sve osobe sa oštećenjem vida sa prostora cijele Crne Gore. Svi „pametni telefoni“ imaju mogućnost govorne podrške koja osobama sa oštećenjem vida obezbjeđuje samostalno korišćenje aplikacija: facebook, viber, twitter, skype, e-mail, diktafon, excel, gmail, google, messenger i druge. Osim toga, „pametni telefoni“ omogućavaju osobama sa oštećenjem vida prepoznavanje boja, novčanica, grafičkih objekata, e-banking plaćanja računa i samostalno kretanje uz podršku GPS navigacije. Realizacijom navedenog projekta uključena je dvadeset jedna osoba sa oštećenjem vida iz cijele Crne Gore, a obuke se sprovode svakog petka i subote tokom februara i marta. Predavanja na ovim obukama vrši osoba sa potpunim oštećenjem vida, te je time razumjevanje barijera sa kojim se suočavaju lica sa oštećenjem vida prilikom korišćenja „pametnih telefona“ u potpunosti obezbjeđeno.

Sa realizacijom projektnih aktivnosti započeli smo u decembru 2017. godine i koje će trajati do kraja aprila tekuće godine. Ukupan period trajanja projekta je pet mjeseci. Sredstva za realizaciju projekta odobrena su na Konkursu za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“ od strane Crnogorskog Telekoma AD Podgorica u iznosu od 4.206,00 €. Učešće u obukama za samostalno korišćenje mogućnosti „pametnih telefona“ uz podršku govornog programa pruženo je svim zainteresovanim osobama sa oštećenjem vida koje su se prijavile na Javni poziv raspisan od strane NVO Ekvivalenta. Shodno tome da su svoje interesovanje iskazale osobe sa oštećenjem vida iz svih dijelova Crne Gore za sve učesnike obuka koji imaju boravište van područja Glavnog grada obezbjedili smo online predavanja kako bi obuke bile dostupne svima. Značaj i uloga „pametnih telefona“ za samostalnost i socijalnu integraciju osoba sa oštećenjem vida je ogromna. Uz podršku govornog softvera ovi uređaji su im u potpunosti dostupni i obezbjeđuju im čitav niz informaciono-komunikacionih mogućnosti, odnosno imaju ulogu asistivnih tehnologija u savladavanju svakodnevnih barijera.

NVO Ekvivalent je organizacija koja je osnovana 25. jula 2016. godine od strane dugogodišnjih aktivista civilnog sektora sa osnovnim ciljem unapređenja položaja marginalizovanih grupa, sa fokusom na lica sa invaliditetom i djecu i mlade bez roditeljskog staranja, kroz zalaganje za stvaranje jednakih uslova za njihovo ravnopravno obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu i socijalni i kulturni život. Rad NVO Ekvivalenta je organizovan kroz šest programa: program za ljudska prava, program za servise podrške, program za socijalni i održivi turizam, program za socijalno preduzetništvo, program za zaštitu životne sredine i ruralni razvoj i program za volonterizam i društveno odgovorno poslovanje. Organizacija trenutno ima troje stalno zaposlenih i deset spoljnjih saradnika koje po potrebi, zavisno od vrste poslova, povremeno angažuje. NVO Ekvivalent je za nešto manje od dvije godine svog postojanja dobio podršku za realizaciju četiri svoja projekta.

Kontakt telefon :+38268/882-268

Tel/Fax : +38220/684-664

Adresa : Njemačka kuća II/4 ,Zagorič bb,81000 Podgorica

E-mail : [email protected]

Facebook stranica : https://www.facebook.com/NvoEkvivalent/

Takođe pogledajte

online prodavnica rukotvorina

Najveća online prodavnica rukotvorina na Balkanu sa sjedištem u Danilovgradu

Zasigurno ste u poslednje dvije godine imali priliku čuti za Kukicu – Marketplace rukotvorina i …

,,Obučavanje, zapošljavanje mladih lica sa smetnjma u razvoju"

NVU “Rastimo zajedno” od 2. avgusta radi sa licencom: “Sjajan uspjeh tima iz Danilovgrada”

NVU “Rastimo zajedno” od 2. avgusta radi sa licencom za obavljanje djelatnosti iz oblasti dječje …

Оставите одговор

%d bloggers like this: