Piše: Milorad Milošević

Kada plate mjesečne račune ili makar dio, veliko je umijeće preživjeti sve do sljedećeg 19. u mjesecu, kada je isplata penzije.