Naslovna - Novosti - Ekonomija - Počeo projekat revitalizacije mreže vrijedan preko 22 miliona
projekat revitalizacije mreže

Počeo projekat revitalizacije mreže vrijedan preko 22 miliona

Crnogorski elektrodistributivni sistem uveliko sprovodi pripremne radove za Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže. Projekat podrazumijeva zamjenu dotrajalih djelova dalekovoda, trafostanica i ugradnju novih elemenata mreže na ruralnim područjima Crne Gore.

Tokom naredne dvije godine, CEDIS će u Projekat revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske elektroenergetske mreže, uložiti 22 miliona i 400 hiljada eura. Za prvu godinu izvođenja radova opredijeljeno je oko 12 miliona i 400 hiljada eura za rekonstrukciju sedam 10kV dalekovoda: „Slap Zete“ u Danilovgradu, „Krute“ u Ulcinju, „Grahovo“ u Nikšiću, „Bijela“ u Šavniku, „Tomaševo“ i „Gubavač“ u Bijelom Polju i „Dolac“ u Beranama.

Početkom marta počele su inspekcije na jednom od najstarijih dalekovoda u Crnoj Gori – DV 10 kV „Slap Zete“, koji se napaja iz TS 35/10 kV „ Danilovgrad“.  Riječ je o dalekovodu  dužine 50 km, na kojem inspektori treba da obiđu 621 stubno mjesto na pretežno brdskom i često neprohodnom terenu. Inspekcija podrazumijeva obilazak dalekovoda od strane ovlašćenih lica iz CEDIS-a kao investitora i Konzorcijuma kao izvođača radova i odabir tehničkih rješenja za svaki objekat koji je sastavni dio dalekovoda.

Ranko Šaranović, glavni inženjer za nadzemne vodove u Službi održavanja Regiona 2, koji je kao dobar poznavalac tog dijela mreže, predvodio ekipu na terenu, ističe da je ovaj projekat izuzetno značajan jer će se revitalizovati mreža građena 60-tih godina prošlog vijeka.

– Na DV “Slap” mijenjaju se stubovi, izolatori, užad. Umjesto bakarnog užeta, presjeka 35 mm2, ugradiće se novo aluminijsko uže, presjeka 50 mm2, a rekonstruisaće se i stubne trafostanice, niskonaponski ormari, SN blokovi, VN osigurači, rastavni osigurači, što će znatno podići pouzdanost i kvalitet napajanja električnom energijom pripadajućih korisnika. Pored toga, na svakom odcjepnom mjestu ugrađujemo rastavljače, a to će značiti manje prekida i manje posla za montere – kaže Šaranović.

Ranko Šaranović

Takođe, aktuelni su i inspekcijski radovi na dalekovodu 10 kV „Grahovo“ koji električnu energiju dobija iz TS 35/10 kV „Vilusi“, na dalekovodu 10 kV „Tomaševo“ koji se napaja iz TS 35/10 kV „Čokrilje“ u Bijelom Polju, kao i na dalekovodu 10 kV „Krute“ u Ulcinju. Inspekcija za ostale dalekovode koji će se, prema Ugovoru, raditi u ovoj godini (DV 10 kV „Gubavač“ u Bijelom Polju, 10 kV dalekovod „Dolac“ u Beranama, DV 10 kV „Bijela“ u Šavniku) počeće u aprilu.

Inspektori Konzorcijuma na terenu određuju tačnu lokaciju stuba, odnosno GPS tačku i vežu je za GIS (geografsko-informacioni sistem) platformu, koja već postoji za svaki dalekovod.

Planovi, kao i detaljni podaci o realizovanim radovima u okviru Projekta, biće uključeni u GIS, čime je omogućen precizan uvid u stanje mreže bez izlaska na teren.

– Kontinuirano ažuriranje GIS – a u okviru Projekta je veoma važno, jer ćemo tako imati sve podatke, pa u slučaju kvara na mreži dok smo još u kancelariji možemo znati na kojoj je lokaciji problem, koja količina materijala je potrebna za otklanjanje havarije i sl. Zbog preciznih podataka svaka sljedeća rekonstrukcija ovih objekata biće lakša i jednostavnija – istakao je Radovan Vujović, inženjer za održavanje u Operativnoj direkciji.

Radovan Vujović

U okviru inspekcijskih aktivnosti, domaćinstva će biti detaljno informisana o Projektu i benefitima koje mogu očekivati nakon završetka radova i to, putem flajera i direktnom komunikacijom na terenu.  Izvođenje radova podrazumijevaće i povremene prekide u napajanju električnom energijom, o čemu će naši korisnici blagovremeno, i do 14 dana prije početka radova, biti obavještavani.

– CEDIS je odlučan da kroz buduće investicije u revitalizaciju, rekonstrukciju i modernizaciju postojećih, kao i izgradnju novih elektroenergetskih objekta u crnogorskim opštinama, elektrodistributivni sistem dovede do nivoa koji će svim korisnicima obezbjediti kvalitetno i sigurno napajanje električnom energijom – kazao je Ivan Brajović, šef Centra za održavanje 10 i 0,4kV mreže.

Ivan Brajović

Podsjećamo, da će u okviru Projekta tokom naredne dvije godine biti rekonstruisano oko 480 km srednjenaponske mreže i osam hiljada stubnih mjesta, kao i oko 990 km niskonaponske mreže i 28 hiljada stubnih mjesta na NN mreži. Najveći dio sredstava biće izdvojen za revitalizaciju mreže sa koje se napaja ruralno područje opština na sjeveru države.

Izvor CEDIS

Takođe pogledajte

Za otpremnine se prijavilo 1.752 zaposlenih u državnoj upravi

Na javni poziv za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine ukupno se prijavilo 1.752 …

Prezentacije IPARD javnog poziva za preradu

Prezentacije IPARD javnog poziva za preradu

Privrednici, kooperative i zainteresovane strane sa područja opštine Danilovgrad  biće u prilici da se u …

Оставите одговор

%d bloggers like this: