Kako smo i ranije najavili, dalji rad i razvoj portala će se odvijati u saradnji sa NVO “9.decembar” iz Danilovgrada gdje ćemo pokušati da kroz kulturne, sportske, ekološke i druge aktivnosti na konkretniji način doprinesemo našem gradu i njenim stanovnicima sa posebnim akcentom na mlade i marginalizovane grupe.

Danas već možemo najaviti da smo partneri NVO “9.decembar” na realizaciji projekta DG-NET uz podršku Fond za aktivno gradjanstvo iU.S. Embassy Podgorica kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva“ .

Projekat DG-NET podrazumijeva stvaranje digitalnih i terenskih servisa, čime bi se uspostavio ekološko turistički servis koji će spajanjem različitih krajeva grada preko pješačkih staza imati za cilj promociju prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti opštine Danilovgrad, a imati i edukativni karakter koji mogu koristiti građani, turisti, rekreativci, edukativne ustanove u sklopu svojih redovnih programa.

Na ovaj način direktno ukazujemo na potrebu očuvanja životne sredine i njenu promociju kroz digitalne tehnologije.

Pratite nas za više informacija!

#USpartnerMNE #SADzaAktivneGradjane #USforActiveCitizens#ekologija #danilovgrad