MANS je od Ministarstva tražio izvještaje o realizovanim investicijama Rudnika uglja Berane i preduzeća “Mermer” iz Danilovgrada za 2017.

I pored naloga Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP) da preispitaju odluku i Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) dostave podatke o investicijama preduzeća koja su dobila državnu pomoć, Ministarstvo ekonomije to uporno odbija.

MANS je od Ministarstva tražio izvještaje o realizovanim investicijama Rudnika uglja Berane i preduzeća “Mermer” iz Danilovgrada za 2017, s obzirom na to da je ovim preduzećima odobrena državna pomoć.

Iz resora ekonomije su odbili da toj NVO dostave i informacije o realizovanim inevsticijama za 2017. svih drugih korisnika državne pomoći.

Prema propisima, državna pomoć se može dodijeliti za početna ulaganja, opravdane troškove za otvaranje novih radnih mjesta, velike investicione projekte regionalnog razvoja…

Ministarstvo ekonomije dodijelilo je 2014. skoro pola miliona državne pomoći Rudniku mrkog uglja u Beranama, čiji je vlasnik kompanija Metalfer iz Sremske Mitrovice.

Resor ekonomije, na čijem je čelu tada bio Vladimir Kavarić, sredinom 2016. je omogućilo danilovgradskom “Mermeru” da poreski i koncesioni dug od blizu 750.000 eura plati u ratama, iako ta kompanija nije ispunjavala zakonske uslove za dodjelu državne pomoći.

Većinski vlasnik “Mermera” je, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), kompanija Getra čiji su osnivači italijanska kompanija Zanotto finaziaria (49,75 odsto) i Luiđi, Đovani i Roberto Soverkja po 16,5 odsto. Soverkje su u vlasničkoj strukturi Getre od 2014.

Vlasnici Getre od 2005. do 2014. bile su firme Zanotto finanziaria i Cos Edil S.N.C. di Garzotto Antonio Walter e figl, kao i Đorđe i Ana Radonjić. Firma Cos Edil sada ima 0,5 odsto udjela u Getri.

“…Ministarstvo ekonomije može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije ako je to u interesu zaštite trgovinskih i drugih ekonomskih interesa, koji se odnose na zaštitu konkurencije u poslovnu tajnu sa pravom intelektualne svojine”, navodi se u rješenju resora ekonomije, kojim sada rukovodi Dragica Sekulić.

Dragica Sekulić Sekulić 

U AZLP smatraju da Ministarstvo ekonomije “uopšte nije dalo razloge ograničavanja pristupa traženim informacijama, a paušalnim citiranjem zakonske odredbe nije moguće ograničiti pristup traženim podacima”.

Navode da je Ministarstvo “počinilo bitne povrede pravila postupka”, zbog čega su od njih tražili da ponovo odlučuju po zahtjevu MANS-a.

“…Jer nedostatak valjanog obrazloženja onemogućava utvrđivanje zakonitosti rješenja kojim je uskraćeno pravo na slobodan pristup informacijama. Nejasno je na koji je način organ utvrdio da li se objelodanjivanjem traženih podataka ugrožava bilo koji od interesa…”, smatraju u Agenciji.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •