Obavještavamo vozača na potencijalnu opasnost.
Šaht koji se nalazi na raskrsnici ulica Sava Burića, Novice Škerovića i Trga 9.decembar, počeo propadati. Postoji mogućnost kompletnog propadanja i ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja.