NVO 9. Decembar u saradnji sa JU Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ uz podršku Fonda za aktivno građanstvo fAKT i Američke ambasade u Podgorici, kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva“ realizuje aktivnosti pod nazivom DG-NET.

Projekat DG-NET podrazumijeva stvaranje digitalnih i terenskih servisa, čime bi se uspostavio ekološko turistički servis koji će spajanjem različitih krajeva grada preko pješačkih staza imati za cilj promociju prirodnih ljepota i kulturnih znamenitosti opštine Danilovgrad, a imati i edukativni karakter koji mogu koristiti građani, turisti, rekreativci, edukativne ustanove u sklopu svojih redovnih programa.

U okviru projekta, za učenike III razreda Gimnazije “Petar I Petrović Njegoš” će se održati set od 10 radionica, sa obradom sljedeće četiri teme:

• Korišćenje i vođenje portala i blogova, na primjeru portala “Volim Danilovgrad”(15.04.2019 – 7. čas 13:20h);
• Osnove fotografisanja, obrade fotografija i kreiranja kratkih video formi (16.04.2019 – 7. čas 13:20h);
• Pravila markacije šetačkih staza (22.04.2019– 7. čas 13:20h);
• Prikupljanje podataka sa terena – Edukaciju o biljnom i životinjskom svijetu (23.04.2019– 7. čas 13:20h).

Prve radionice biće održane u navedenim terminima, dok će se ostalih 6 radionica održati po dogovoru sa učesnicima.

Prijave za učešće na radionicama se vrše putem prijavnog formulara na sledećem linku  do 10.04.2019. Pravo prijave imaju učenici trećeg razreda i to 15 učenika po radionici (temi).

Ovim projektom se želi ukazati na moguće načine zelenog održivog modela turističke ponude grada i načine doprinosa omladine razvoju grada.

Učesnici radionica ostvaruju pravo besplatnog učešća na četvorodnevnom kampu gdje će imati priliku implementirati usvojena znanja sa radionica.

Projekat se realizuje uz podršku Fonda za aktivno građanstvo fAKT i Američke ambasade u Podgorici, kroz program “Za jači glas organizacija građanskog društva“.

Partneri na projektu su Portal Volim Danilovgrad i Poljoprivredno gazdinstvo Kamp Pod Ostrog.