Naslovna - Novosti - Hronika - Građani reaguju: Otpad u blizini Rimanića potoka
Otpad u blizini Rimanića potoka

Građani reaguju: Otpad u blizini Rimanića potoka

Portalu Volim Danilovgrad ponovo su se obratili čitaoci i ovog puta dostavljaju fotografije mini deponije koja se nalazi između Gradine i ciglane u Martinićima.

Sve je veći broj ovih pojava u našoj opštini, gdje nesavjesnim odlaganjem otpada lokalnog stanovništva dolazi do uništavanja prirodnih resursa.

 

Otpad u blizini Rimanića potoka

Po­red ovog sme­tli­šta pro­la­zi put ko­ji po­ve­zu­je ži­te­lje sa ima­nji­ma sa dru­ge stra­ne. Po­što se na sme­tli­štu na­la­zi sva­šta, od do­ma­ćin­skog do hi­gi­jen­skog ot­pa­da, pra­vo je ču­do da ni­je do­šlo do ozbilj­ni­jeg obo­lje­va­nja sto­ke ko­ja idu­ći na is­pa­šu če­sto svra­ti na ovu de­po­ni­ju.

Prije dvadesetak godina ovdje  se kupalo, pecala riba i pila vodu, ali ono što su mještani, ali i lokalna zajednica, napravili od potoka je katastrofalno i ne priliči ekološkoj državi.

Takođe pogledajte

Saopštenje za javnost PK Visokogorci Crne Gore i Planinarskog Saveza Crne Gore

Obavještavamo javnost da će posmrtni ostaci Milana Radovića biti dopremljeni u Crnu Goru u nedjelju …

Sanacija kritičnih tačaka na putu Spuž – Klikovače

“Sporedni put Spuž – Bandići… Naselje se zove Klikovače. Više od 10 godina ovaj put …

Оставите одговор

%d bloggers like this: