Ždralovi (Grus grus), vrsta ptice prepoznata u narodu po svom prodornom oglašavanju i masovnoj migraciji, krenula je ka Evropi na gniježđenje sa svojih zimovališta u Africi.

Naime, dio populacije koji zimuje u Tunisu, Alžiru i Libiji duž Jadranskog migratornog kooridora prelijeće i Crnu Goru na svom putu ka centralnoj, istočnoj i sjevernoj Evropi, gdje će donijeti na svijet svoje potomsto, a tokom jesenje migracije ponovo se vratiti na svoja zimovališta.

Okupljaju se u velikom broju na Slanom Kopovu u Srbiji i Jelas polju u Hrvatskoj

Krećući se Jadranskim migratornim kooridorom Balkan svake godine preleti do 80000 ždralova.

Podataka o migratornim putevima, usputnim zadržavanjima i o karakterima migracije ima veoma malo.

Sa ciljem da se odgovori na pomenuta pitanja 2007. počelo se sa prikupljanjem podataka. Organizacija EuroNatur svojim projektom “Jadranski migratorni put“ započela je sa njihovim prikupljanje, pri čemu su se uključile sve zainteresovane organizacije.

Kakve podatke treba prikupiti na terenu?

Pored broja ptica, datuma i tačnog vremena preleta bilježe se i podaci o visini leta, pravcima kretanja kao i uznemiravanja. Takođe se kartiraju i odmorišta. Svaki podatak o preletu ili zadržavanju ždralova je dragocijen.  Zato dajte svoj doprinos sa svojim podacima!!!

Kome se obratiti?

Ukoliko imate bilo koje potrebne podatake popunite OBRAZAC ZA ŽDRALOVE I pošaljite na mejl Društva (drustvoprirodnjakacg@gmail.com).


Kako prepoznati ždralove ?

Pogledajte kako se oglasavaju i izgledaju ždralovi na priloženim snimcima.