Connect with us

Društvo

Radonjić: Sjetite se priče prije izbora, brzo poprimate odlike bivše vlasti.

Korišćenje službenh vozila je odlukom Zorice Kovačević, bivše predsjednice Opštine Danilovgrad, bilo predviđeno 24 časa dnevno sedam dana u nedelji. Ova Odluka je i dalje na snazi.

Shodno ovoj činjenici Mitar Radonjić, magistar bezbjednosti se, kako kaže, zvaničnim dopisom obratio predsjedniku Opštine, predsjedniku Skupštine Opštine i potpredsjednici Opštine vezano za planiranu stavku u budžetu koji je ovo rukovodstvo naslijedilo od prethodne DPS vlasti i u kojem je predviđena kupovina vozila putem finansijskog davanja u zakup vozila a putem otvorenog postupka i tražio da se ova stavka ne realizuje kao i da se izmijeni odluka prethodne predsjednice Zorice Kovačević koja je predvidjela 24/7 korištenje službenih vozila.

Radonjić navodi da je aktom br 17-037/23-59/1 informisan da Opština Danilovgrad planira da u naredne 4 godine potroši ukupno 42.000,00 eura na uslugu  finansijskog davanja u zakup vozila a putem otvorenog postupka. Radonjić je mišljenja da Opština Danilovgrad u trenutnoj situaciji i višemilionskog duga ne smije pristupiti dodatnim troškovima a pogotovo u svijetlu činjenice da već raspolažete sa ukupno 10 PMW (vozila – prim. urednika) od čega jedan kombi za Centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom i jedno neispravno vozilo, dok je od toga 3 vozila Škoda, Renault i Peugeot na raspolaganju kabinetu predsjednika Opštine sa potpredsjednicima, predsjedniku Skupštine opštine i Glavnoj administratorki tako da ne postoji, kako smatra Radonjić, objektivan razlog za pristupanje ovoj nabavci.

U nedelju veče ipak nije bilo vozila ispred zgrade Opštine

Radonjić ukazuje i da je aktom broja 04-430/23-121/2  informisan da je Odlukom pređašnje predsjednice Opštine Zorice Kovačević broja 01-1634/1 od 30.05.2019. godine u članu 5 i članu 9 predvidjela 24-časovno korištenje ovih vozila kako za rukovodstvo tako i za lokalne funkcionere sa ili bez vozača što smatra za nepotrebno trošenje resursa osim u slučaju kada je to potrebno u zemlji ili inostranstvu.

-Mišljenja sam da kabinet ali ni lokalni funkcioneri koji imaju veće plate od prosječnog građanina, zahvaljujući kojem zapravo budžet Opštine bivstvuje, ne treba imati na raspolaganju vozilo osim u slučaju kada je to potrebno za poslovne obaveze u toku radnog vremena ili van radnog vremena kada je to zaista opravdano. Posebno u svijetlu činjenice da je poslednja naknada odbornicima u lokalnom parlamentu bila za 7 mjesec 2022 godine što znači da ni pređašnjem sastavu parlamenta naknade nisu isplaćene a da novi saziv još ni jednu jedinu naknadu za svoj rad na 9 sjednica nije primio, tako da je planirana nabavka vozila budžetom za 42.000,00 eura i više nego bespredmetna dok, po informacijama kojim raspolažem, se planira i kupovina jednog vozila za iznos između 7.000,00 i 8.000,00 eura za jednog funkcionera ovog sastava lokalne samouprave, što bi, ukoliko se realizuje, predstavljalo krajnji bezobrazluk i otuđenost od građana Danilovgrada koji su zadužene u mjeri da ni naši unuci neće vratiti dugove koje je pređašnja vlast ostavila a nova vlast planira kupovinu dodatnih vozila kako bi svaki funkcioner nove vlasti imao po jedno vozilo na 24-časovnu upotrebu. Pritom, radi se o funkcioneru koji je bio jedan od najglasnijih kritičara prethodne vlasti, pa me brine ova brza adaptacija na potrošački modus operandi koji je poprimio od bivše vlasti, navodi dalje Radonjić.

Radonjić ukazuje i da je potrebno zaposliti još jednog vozača jer kako kaže ne smije se razdvajati vozilo od vozača, nekad rečeno – šofera. Krajnje domaćinski, nema šta!!!, ističe Radonjić.

– U periodu prethodne vlasti smo svjedočili vrlo velikim zloupotrebama vozila na način što bi funkcioneri koji žive u Podgorici imali na raspolaganju vozilo koje su koristili i u privatne svrhe, vikendomiI u doba praznika dok je čak prethodni predsjednik Opštine na partijsko sučeljavanje i izbornu debatu u Podgorici došao službenim vozilom, pa sam mišljenja da u odnosu na ovu Odluku prethodne predsjednice, treba novo rukovodstvo da zauzme zvaničan stav I potrudi se da u skladu sa svako svojim ovlašćenjima prostor za zloupotrebe bude minimalan, jer u situaciji u kakvoj je Opština trenutno mora se domaćinski odnositi prema novcu građana a kupovina još jednog vozila je sve osim potreba, navodi dalje Radonjić.

Radonjić ipak hvali novo rukovodstvo ističući da nije nijednom do sada zloupotrebljava službena vozila i da su se neki od funkcionera odrekli i prava na korišćenje službenog telefona i drugih pogodnosti. Ipak Radonjić navodi da kako ne bismo imali prilike da tome svjedočimo a u svijetlu činjenice da jedan lokalni funkcioner ,,ne patiše” od kupovine vozila za sebe,  za svaki slučaj je dostavio predmetnu inicijativu rukovodstvu Opštine Danilovgrad – predsjedniku Opštine Grguroviću, predsjedniku Skupštine Đokoviću i potpredsjednici Radonjić od kojih, kako kaže, zaista očekuje da se potrude da novac građana ne bude utrošen na kupovinu još jednog, 11-tog po redu vozila u voznom parku Opštine, a da modifikacijom prethodne Odluke stvore potrebne preduslove da se službena vozila zaista koriste u službene svrhe sa minimalnom mogućnošću zloupotrebe.

-Na kraju krajeva, neka se rukovodstvo Opštine sjeti šta su govorili do dana izbora, nije to baš odavno bilo – smanjenje troškova, stop zloupotrebama, domaćinski odnos prema novcu građana i vjerujem da će razumjeti da bi bilo kakva kupovina vozila u ovoj situaciji predstavljala sve suprotno od domaćinskog i odgovornog odnosa prema novcu građana i predstavljalo bi samo nastavak štetnih praksi iz prethodnog perioda, zaključio je Radonjić.

Društvo

Iković: Obezbijediti novčanu nadoknadu za predstavnike mjesnih zajednica

Nadoknada može da bude u visni odborničke isplate ili u visini polovine minimalne zarade u Crnoj Gori. U tom slučaju bi lice koje zastupa mjesnu zajednicu imalo primanja za svoj dnevni četvoročasovni rad. Sredstva za nadoknadu predstavnika mjesnih zajednica Opštine Danilovgrad bi na godišnjem nivou iznosila oko 50.000 eura što je manje od 10 % nadoknada koje Opština prihoduje od korišćenja prirodnih resursa. Ovo znači da je ovo više nego izvodljivo, naveo je Iković.

Iković je takođe inicirao da Opština uvede mjesečnu elektronsku karta koja će važiti kod svakog prevoznika na relaciji Danilovgrad – Podgorica kao i da posljednji polasci iz Podgorice za Danilovgrad i obrnuto budu u 24:00 sata. Ovo treba uraditi izmjenama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika.

Jedan od trenutno najvećih komunalnih problema u opštini Danilovgrad jesu atmosferski kanali za koje ne postoji urađena evidencija. Njihovo neodržavanje, nesavjesno zatvaranje i nestručno odobravanje gradnje uzrokuje sve veće poplave i štete i sve veći broj poziva građana ka komunalnoj inspekciji i komunalnim službama Opštine. Ovo je samo jedan od razloga zašto Odluka o komunalnom redu mora biti što prije izmijenjena kako bi rad komunalne inspekcije bio opravdan, a kvalitet života bolji.

Iković je ponovio da je potrebno osnovati sportsko-rekreativni kajak klub koji bi bio u vlasništvu Opštine, a za koji je Preoret već obezbijedio potrebnu kajak opremu. Danilovgrad ima izvrsne potenijale za ovakav klub i treba u tom pravcu promovisati i koristiti svoje vode. Kajak klub bi se koristio za organizovanje rekreativnih tura, izleta u prirodi, oporavak rijeke Zete, pecanje kao i sportska takmičenja na vodi.

Donošenjem novih i dopunom postojećih odluka će se unaprijediti rad Opštine Danilovgrad i kvalitet života njenih građana, zato je potrebno krenuti što prije u njihovu realizaciju, naveo je Iković..

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Šest godina rada portala Volim Danilovgrad

Kancelarije portala Volim Danilovgrad

Portal Volim Danilovgrad prvu vijest objavio je u novembru 2017. godine, tačnije 28. novembra u 19:45h.

“Zahvaljući predanom i kontinuiranom radu, okupljanju mladih novinara i fotografa sa već stečenim iskustvom na raznim medijima, portal Volim Danilovgrad, prema ocjeni javnosti za kratko vrijeme ispunio je svoj primarni cilj – postati drugačiji; a postao je i omiljeno štivo u svijetu internet medija.

Pokazujući originalnost tokom ovih šest godina, radeći nezavisnoobjektivno i politički izolovano, a prije svega društveno angažovano, svakodnevno dobijamo sve veću podršku što za rezultat ima više od 200 000 čitanja na mjesečnom nivou.

Milan Mijajlović, Osnivač portala Volim Danilovgrad

Širok spektar vijesti iz Danilovgrada, njegove istorije, kulture i muzike ali i konkretnih aktivnosti na terenu, doveli su portal Volim Danilovgrad na sami vrh ljestvice lokalnih internet portala, koji pored domaćih, ima i pratioce širom globusa.”

U okviru portala Volim Danilovgrad funkcioniše i podsajt dgnet.volimdanilovgrad.me koji za cilj ima promociju turističkih ljepota opštine Danilovgrad.

Portal Volim Danilovgrad je do sada zabilježio preko sedam miliona čitanja većinom se fokusirajući na lokalnu zbilju.

Vijesti iz Spuža

U okviru portala Volim Danilovgrad kreirana je i posebna sekcija sa aktuelnostima iz Spuža kao još jedne istaknute urbane cjeline opštine Danilovgrad. Iako zanemaren od lokalnih institucija na portalu Volim Danilovgrad zavrijedio je posebnu pažnju kroz istaknutu kategoriju.

Lokalni mediji pružaju potrebne informacije i bave se temama relevantnim za zajednicu u kojoj rade. Pravo na informisanost jedno je od osnovnih ljudskih prava, a kroz svoj rad lokalni mediji upravo preuzimaju na sebe odgovornost da svojim sugrađanima obezbijede ostvarenje ovog prava.

Ono što mora da karakteriše kvalitetne lokalne medije jeste da su u službi građana i same zajednice, kao i da predstavljaju zaštitnike interesa i glasnogovornike stanovništva svoje zajednice pred svim nosiocima političkih i društvenih funkcija.

Iako se šest godina većina  rada bazira na volonterskoj osnovi i uz podršku par kompanija, Volim Danilovgrad očekuje blistava budućnost.

Zašto pratiti lokalne medije?

Iskomunicirajte svoju poruku direktno donosiocima odluka:

Donosioci odluka i kreatori politika na lokalnom nivou, prvo gledaju lokalne vijesti da bi utvrdili šta im je najvažnije.

Praćenjem i podrškom lokalnim novinskim publikacijama, bilo one štampane ili elektronske, oblikujete pitanja koja zanimaju i glasače i političare.

Pažnja nacionalnih novinskih publikacija:

Uz stalno aktuelni ciklus vijesti, teško je steći dovoljno pažnje da se  poruka uvijek proslijedi nacionalnim izvještačima. Dok se nacionalne publikacije prebacuju između različitih izdanja i tema, uglavnom pokrivajući širu sliku, lokalne novinske publikacije su u stanju da se udube dalje u priču i revidiraju  iznova problem ako je potrebno.

Pokrivenost lokalnih medija može se potom koristiti za privlačenje pažnje većih nacionalnih publikacija.

Održivost lokalnih medija. Često se dešava da lokalni privrednici u potpunosti ne razumiju značaj koje lokalni mediji imaju u predstavljanju njihove ponude, pa se obično odlučuju za marketinške kampanje u okviru društvenih mreža. Niska cijena ovakvih kampanja im omogućava manje budžete za marketing a poruka se dosta dobro distribuira. Ipak, ad blindness ili ti oglasno slijepilo procentualno raste pa se ova vrsta marketinških kampanja polako zamjenjuje zanimljivim video sadržajem ali i sve popularnijim native i content marketingom (ova vrsta oglašavanja je na zapadu prisutna jako dugo).

Kako bi opstali, lokalni mediji tj. oni koji isključivo pokrivaju lokalne teme, dolaze u situaciju da biraju: da li će se zadržati isključivo u okviru lokalnih tema i aktuelnosti; da li će svoje izvještavanje proširiti na širi region ili će početi primjenjivati click bait naslove i catchy teme kako bi popravili statistiku i privukli nove čitaoce – statistika je ono što prodaje oglasni prostor i dovodi do održivosti, unapređenja i dalje profesionalizacije lokalnih medija.

Ukoliko želite podržati naš rad, to možete učiniti donacijom na žiro račun NVO Volim Danilovgrad: 510 – 156301 – 35  , CKB banka. A više detalja na linku klikom OVDJE.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije