Connect with us

Društvo

Radonjić: Sjetite se priče prije izbora, brzo poprimate odlike bivše vlasti.

Objavljeno

on

Korišćenje službenh vozila je odlukom Zorice Kovačević, bivše predsjednice Opštine Danilovgrad, bilo predviđeno 24 časa dnevno sedam dana u nedelji. Ova Odluka je i dalje na snazi.

Shodno ovoj činjenici Mitar Radonjić, magistar bezbjednosti se, kako kaže, zvaničnim dopisom obratio predsjedniku Opštine, predsjedniku Skupštine Opštine i potpredsjednici Opštine vezano za planiranu stavku u budžetu koji je ovo rukovodstvo naslijedilo od prethodne DPS vlasti i u kojem je predviđena kupovina vozila putem finansijskog davanja u zakup vozila a putem otvorenog postupka i tražio da se ova stavka ne realizuje kao i da se izmijeni odluka prethodne predsjednice Zorice Kovačević koja je predvidjela 24/7 korištenje službenih vozila.

Radonjić navodi da je aktom br 17-037/23-59/1 informisan da Opština Danilovgrad planira da u naredne 4 godine potroši ukupno 42.000,00 eura na uslugu  finansijskog davanja u zakup vozila a putem otvorenog postupka. Radonjić je mišljenja da Opština Danilovgrad u trenutnoj situaciji i višemilionskog duga ne smije pristupiti dodatnim troškovima a pogotovo u svijetlu činjenice da već raspolažete sa ukupno 10 PMW (vozila – prim. urednika) od čega jedan kombi za Centar za djecu sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom i jedno neispravno vozilo, dok je od toga 3 vozila Škoda, Renault i Peugeot na raspolaganju kabinetu predsjednika Opštine sa potpredsjednicima, predsjedniku Skupštine opštine i Glavnoj administratorki tako da ne postoji, kako smatra Radonjić, objektivan razlog za pristupanje ovoj nabavci.

U nedelju veče ipak nije bilo vozila ispred zgrade Opštine

Radonjić ukazuje i da je aktom broja 04-430/23-121/2  informisan da je Odlukom pređašnje predsjednice Opštine Zorice Kovačević broja 01-1634/1 od 30.05.2019. godine u članu 5 i članu 9 predvidjela 24-časovno korištenje ovih vozila kako za rukovodstvo tako i za lokalne funkcionere sa ili bez vozača što smatra za nepotrebno trošenje resursa osim u slučaju kada je to potrebno u zemlji ili inostranstvu.

-Mišljenja sam da kabinet ali ni lokalni funkcioneri koji imaju veće plate od prosječnog građanina, zahvaljujući kojem zapravo budžet Opštine bivstvuje, ne treba imati na raspolaganju vozilo osim u slučaju kada je to potrebno za poslovne obaveze u toku radnog vremena ili van radnog vremena kada je to zaista opravdano. Posebno u svijetlu činjenice da je poslednja naknada odbornicima u lokalnom parlamentu bila za 7 mjesec 2022 godine što znači da ni pređašnjem sastavu parlamenta naknade nisu isplaćene a da novi saziv još ni jednu jedinu naknadu za svoj rad na 9 sjednica nije primio, tako da je planirana nabavka vozila budžetom za 42.000,00 eura i više nego bespredmetna dok, po informacijama kojim raspolažem, se planira i kupovina jednog vozila za iznos između 7.000,00 i 8.000,00 eura za jednog funkcionera ovog sastava lokalne samouprave, što bi, ukoliko se realizuje, predstavljalo krajnji bezobrazluk i otuđenost od građana Danilovgrada koji su zadužene u mjeri da ni naši unuci neće vratiti dugove koje je pređašnja vlast ostavila a nova vlast planira kupovinu dodatnih vozila kako bi svaki funkcioner nove vlasti imao po jedno vozilo na 24-časovnu upotrebu. Pritom, radi se o funkcioneru koji je bio jedan od najglasnijih kritičara prethodne vlasti, pa me brine ova brza adaptacija na potrošački modus operandi koji je poprimio od bivše vlasti, navodi dalje Radonjić.

Radonjić ukazuje i da je potrebno zaposliti još jednog vozača jer kako kaže ne smije se razdvajati vozilo od vozača, nekad rečeno – šofera. Krajnje domaćinski, nema šta!!!, ističe Radonjić.

– U periodu prethodne vlasti smo svjedočili vrlo velikim zloupotrebama vozila na način što bi funkcioneri koji žive u Podgorici imali na raspolaganju vozilo koje su koristili i u privatne svrhe, vikendomiI u doba praznika dok je čak prethodni predsjednik Opštine na partijsko sučeljavanje i izbornu debatu u Podgorici došao službenim vozilom, pa sam mišljenja da u odnosu na ovu Odluku prethodne predsjednice, treba novo rukovodstvo da zauzme zvaničan stav I potrudi se da u skladu sa svako svojim ovlašćenjima prostor za zloupotrebe bude minimalan, jer u situaciji u kakvoj je Opština trenutno mora se domaćinski odnositi prema novcu građana a kupovina još jednog vozila je sve osim potreba, navodi dalje Radonjić.

Radonjić ipak hvali novo rukovodstvo ističući da nije nijednom do sada zloupotrebljava službena vozila i da su se neki od funkcionera odrekli i prava na korišćenje službenog telefona i drugih pogodnosti. Ipak Radonjić navodi da kako ne bismo imali prilike da tome svjedočimo a u svijetlu činjenice da jedan lokalni funkcioner ,,ne patiše” od kupovine vozila za sebe,  za svaki slučaj je dostavio predmetnu inicijativu rukovodstvu Opštine Danilovgrad – predsjedniku Opštine Grguroviću, predsjedniku Skupštine Đokoviću i potpredsjednici Radonjić od kojih, kako kaže, zaista očekuje da se potrude da novac građana ne bude utrošen na kupovinu još jednog, 11-tog po redu vozila u voznom parku Opštine, a da modifikacijom prethodne Odluke stvore potrebne preduslove da se službena vozila zaista koriste u službene svrhe sa minimalnom mogućnošću zloupotrebe.

-Na kraju krajeva, neka se rukovodstvo Opštine sjeti šta su govorili do dana izbora, nije to baš odavno bilo – smanjenje troškova, stop zloupotrebama, domaćinski odnos prema novcu građana i vjerujem da će razumjeti da bi bilo kakva kupovina vozila u ovoj situaciji predstavljala sve suprotno od domaćinskog i odgovornog odnosa prema novcu građana i predstavljalo bi samo nastavak štetnih praksi iz prethodnog perioda, zaključio je Radonjić.

Društvo

Danas je Petrovdan

Objavljeno

on

By

Srpska pravoslavna crkva i vjernici, danas obilježavaju Petrovdan – praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu

Ovim danom završava se petrovski post i to svetim pričešćem.

Ko su bili Petar i Pavle?

Petar je rođen u mjestu Vitsaida, na obalama Galilejskog jezera, i bio je jedan od dvanaestorice apostola i nerazdvojni Hristov prijatelj i sledbenik.

– Ti si, Petre, stijena na kojoj ću sagraditi crkvu svoju i vrata paklena neće joj ništa moći, kaže Jevanđelje po Mateju.

Nakon Hristovog vaznesenja i silaska Svetog Duha na apostole, propovijedao je vjeru po Palestini, Siriji, Antiohiji, Maloj Aziji i Rimu, gdje je dva puta boravio. Kao episkop proveo je sedam godina u Antiohiji i tada je za sledbenike Hristovog učenja nastao pojam hrišćani. Za vrijeme vladavine imperatora Nerona u progonu hrišćana uhvaćen je i bačen u tamnicu.

Pavle, koji se pre krštenja zvao Savle, rođen je u Tarsu. Bio je veoma obrazovan i imao je status građanina Rima. Pavle nije spadao u grupu prve dvanaestorice apostola, već u sedamdeset drugih apostola.

U mladosti je bio revnosan progonitelj hrišćana, vjere koju su tadašnji Judejci smatrali za jeres. Kada je krenuo u Damask, na putu je sevnula munja i začuo se glas s neba: “Savle, Savle, zašto me progoniš”, nakon čega je oslijepeo. Savle je tri dana bio sijlep, ali mu se vid vratio posle krštenja.

Pavle je uhapšen u Rimu i bačen u tamnicu. Pogubljen je zajedno sa Petrom. Pavlu je odrubljena glava, a Petar je razapet na krst naopačke. Na ikonama ova dva sveca predstavljaju se zajedno – Petar drži ključeve u ruci, a Pavle mač.

Nastavite čitanje

Društvo

Komunalno saniralo udarne rupe na pravcu Novo Selo – škola Donji Zagarač

Objavljeno

on

By

Komunalno preduzeće Danilovgrad danas je intenzivno radilo na sanaciji udarnih rupa na dionici puta Novo Selo – Donji Zagarač. Radovi su obavljeni u okviru redovnog održavanja putne infrastrukture, što uključuje popravku i održavanje saobraćajnica širom opštine.

Današnje aktivnosti bile su fokusirane na kritični putni pravac Novo Selo – Donji Zagarač. Ekipa komunalnog preduzeća je primijenila vrući asfalt za sanaciju udarnih rupa, čime se osigurava dugotrajnija i kvalitetnija popravka puta. Ovaj metod omogućava da se oštećenja na kolovozu efikasno otklone, što doprinosi sigurnijem saobraćaju.

U ovoj godini, komunalno preduzeće Danilovgrad je obavilo sanaciju puteva vrućim asfaltom na skoro čitavoj teritoriji opštine. Neki od značajnijih putnih pravaca koji su obnovljeni uključuju:

  • Orja Luka – Pješivci
  • Glavica – Velja Paprat
  • Od firme Megran – Pitoma Loza do izlaska na bulevar
  • Burum – Sabov krug
  • Novo Selo – škola Donji Zagarač

Pored ovih, sanirane su udarne rupe i kroz sledeća naselja:

  • Glavica
  • Grlić 1
  • Lazine
  • Velja Paprat
  • Ćurilac

U užem gradskom jezgru, komunalno preduzeće je koristilo hladni asfalt za sanaciju udarnih rupa. Ovaj pristup je posebno koristan za brzo popravljanje oštećenja na manjim površinama, što je važno za održavanje prohodnosti i sigurnosti u urbanim zonama. Takođe, više puta se intervenisalo na sanaciji udarnih rupa na Martinićkom putu, što svjedoči o kontinuiranom naporu Komunalnog preduzeća da obezbedi sigurnu putnu infrastrukturu.

Komunalno preduzeće Danilovgrad nastavlja sa intenzivnim radovima na održavanju i unapređenju putne mreže u opštini. Sanacija udarnih rupa na dionici puta Novo Selo – Donji Zagarač je samo jedna od mnogih aktivnosti koje se sprovode kako bi se osigurao bezbedan i komforan saobraćaj za sve građane. Očekuje se da će se ovakvi radovi nastaviti i u narednom periodu, čime će se dodatno poboljšati infrastruktura i kvalitet života u opštini Danilovgrad.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije