Poslednji period teritorija opštine Danilovgrad je stresirana velikim brojem požara od kojih su najteži na obroncima i površini Garča. O sveukupnoj situaciji razgovarali smo sa Goranom Radulovićem, Komandirom Službe zaštite i spašavanja.


Kao što Vam je poznato dana 27.07.2020. godine u kasnim večernjim satima u podnožju planine Garač, preciznija lokacija Donji Lug, došlo je do izbijanja požara. Kako niko nije prijavio da je u tom području izbio požar, došlo je do širenja istog prema selu Velja Zagreda, naveo je za naš portal Goran Radulović, komandira Službe zaštite i spašavanja.

Foto čitalac portala Volim Danilovgrad, Pogled sa Manastira Ostrog

“Od strane Službe zaštite primijećen je požar u jutarnjim satima oko 08:00 h kada je i upućena ekipa u mjestu Velja Zagreda gdje su bili ugroženi stambeni i pomoćni objekti porodica Burić i Đinović.

Znajući da se radi o nepristupačnom terenu kao i to da se radi o terenu koji nije očišćen i neprohodan tj. da je zapušten i obrastao visokom sasušenom travom i rastinjem (naseljeni stambeni i pomoćni objekti), te činjenici da se požar širio izuzetno brzo, istog momenta smo uputili zahtjev za angažovanje avio jedinice MUP-a CG.

Od tog momenta bezuspješno smo pokušavali zaustaviti dalje širenje požara prema vrhu Garča, jedina alternativa je bila zaustavljanje i širenje požara prema objektima u čemu smo i uspjeli. Nažalost nijesmo uspjeli zaustaviti širenje požara prema vrhu Garča i on je za nepunih 8 (osam) časova prešao na drugu stranu Garča ( jugozapadni dio Garča), te potpomognut jakim vjetrom opožario ogromnu teritoriju Garča.”

Kako nam je dalje naveo u razgovoru, požar se proširio prema malom Garču a da je 30.07. u jutarnjim satima izbio požar i u Musterovićima – jugozapadna strana Malog Garča.

Narednih dana angažovane su 3  ekipe Službe zaštite i spašavanja Danilovgrad kao i avio jedinica MUP-a CG, po jedna ekipa Službe zaštite Podgorice i Nikšića i Vojske CG na sprečavanju širenja požara prema stambenim i pomoćnim objektima u naseljima: Velja Zagreda, Mala Zagreda, Gropa, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Musterovići, Bešin Uba, Dolovi i Miogost. Ovim požarom je takođe bila ugrožena plantaža vinove loze Vinarije „Lipovac“.

Požar je i dalje aktivan i isti prijeti daljem širenju južno prema Malenzi (Donji Zagarač) i Bandićima i jugozapadno prema Barjamovici odnosno zapadno prema Markovini.

Ukupna površina ovog opožarenog područja Veliki i Mali Garač je oko 2.557 hektara ili 25,57 km2  što je gotovo dvadeseti dio teritorije opštine Danilovgrad.

S obzirom da je požar nastao u večernjim satima kada nema visokih temperatura, kada je frekventnost saobraćaja mala ili je uopšte nema, pretpostavljamo da je požar izazvan ljudskim faktorom i to namjerno. Isto smo prijavili OB Danilovgrad koji su po našoj prijavi pristupili u daljem postupku.

Na pitanje da li je iko odgovarao za podmetanje požara Radulović je naveo da u poslednjih 10 godina, koliko je poznato Službi za spašavanje, procesuirano je jedno lice za požar koji je izazvao čišćenjem svog imanja u s Barjamovica. Postupak prema tom licu je još uvijek u postupku. Utvrđivanje uzroka požara koji su se desili prethodnih dana u reonu Velikog i Malog Garča je u postupku kod nadležnih državnih organa –  OB Danilovgrad.

Na pitanje da li postoji plan sanacije i buduće prevencije požara, Radulović je naveo da s obzirom da su šumski kompleksi dati na upravljanje Upravi za šume, izrada Planova zaštite od požara je isključivo njihova nadležnost kao i sama sanacija odnosno pošumljavanje istih površina.

Što se tiče Opštine Danilovgrad, ista je uradila Plan zaštite i spašavanja od požara za područja za koje je Zakonom o zaštiti i spašavanju odgovorna.

U cilju preventivnog djelovanja svake godine se prije početka požarne sezone šalje se upozoravanje svim subjektima koji su odgovorni za sprovođenje mjera zaštite i spašavanja, (državnim i lokalnim javnim preduzećima i ustanovama, privrednim subjektima, mjesnim zajednicama, takođe se vrši apel prema građanima putem sredstava javnog informisanja o preduzimanju propisanih mjera).