Grupa poslanika DPS-a podnijela je u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji kojima se omogućava stupanje u posjed prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Sadašnjim rješenjem je predviđeno da korisnik eksproprijacije stiče pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti danom pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, te da prije konačnosti rješenja o eksproprijaciji to ne može uraditi.

“Korisnik eksproprijacije može podnijeti zahtjev za stupanje u posjed nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, ali ne i prije izvršnosti rješenja o eksproprijaciji, ako je to neophodno zbog hitnosti realizacije postupka eksproprijacije ili sprečavanja nastupanja znatne štete. Zahtjev se podnosi nadležnom organu uprave, koji je dužan da odluči bez odlaganja. Odlukom kojom usvaja zahtjev, nadležni organ uprave naložiće vlasniku nepokretnosti da preda nepokretnosti koje su predmet eksproprijacije korisniku i odredii rok predaje. Žalba na odluku ne odlaže izvršenje odluke”, piše u predlogu izmjena koje je potpisalo pet poslanika DPS-a.

Dalje se navodi da se neće dozvoliti stupanje u posjed korisniku eksproprijacije, ukoliko korisnik nije prethodno isplatio naknadu, predao u svojinu drugu odgovarajuću nepokretnost ili dokazao da je bivši vlasnik uredno pozvan, ali je odbio da primi isplatu naknade koju je odredila komisija.
Precizirali su da rješenje kojim se usvaja zahtjev za stupanje u posjed prije pravosnažnosti rješenja mora naročito da sadrži korisnika eksproprijacije, nepokretnost koja se ekspropriše, podatke o vlasniku nepokretnosti, razloge za uvođenje u posjed prije pravosnažnosti, te razlog hitnosti postupka eksproprijacije.

Predlogom se traži da se doda stav da je postupak eksproprijacije hitan, te da se rok za odlučivanje Vlade po predlogu smanji sa 60 na 30 dana. Predlogom se traži dodavanje člana da je „vlasnik nepokretnosti dužan da dozvoli vršenje pripremnih radnji”. To se odnosi u slučaju da su pripremne radnje potrebne za realizaciju određenog projekta.

Poslanici DPS-a su predložili da visinu pravične naknade nepokretnosti utvrđuje komisija koju obrazuje nadležni organ uprave.

U pojašnjenju predloga izmjena i dopuna, navedeno je da su razlozi za donošenje zakona sadržani i u potrebi da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni Zakona o eksproprijaciji, koji stvaraju biznis barijere, a koji se prevashodno odnose na neopravdano dugo trajanje postupka eksproprijacije nepokretnosti, počevši od podnošenja predloga za eksproprijaciju, pa do konačnog upisa prava svojine.

Ovaj prelog DPS-a trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sjednice Skupštine koja počinje u ponedjeljak.
Mnogi veći projekti poput Plavih horizonata, autoputa, kao i nekih drugih, su ili kasnili zbog eksproprijacije ili je bilo problema u njihovom sprovođenju. Često su građani branili da se izvode radovi na njihovim imanjima jer im nije plaćena naknada za korišćenje njihovog zemljišta. Vlada je i ranije predlagala izmjene Zakona o eksproprijaciji koje su nailazile na oštar otpor javnosti, pa su ih na kraju povlačili iz procedure.

Izvor: Dan