Connect with us

Ekonomija

Šta donose predložene izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji

Grupa poslanika DPS-a podnijela je u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Zakona o eksproprijaciji kojima se omogućava stupanje u posjed prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Sadašnjim rješenjem je predviđeno da korisnik eksproprijacije stiče pravo da stupi u posjed eksproprisane nepokretnosti danom pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, te da prije konačnosti rješenja o eksproprijaciji to ne može uraditi.

“Korisnik eksproprijacije može podnijeti zahtjev za stupanje u posjed nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, ali ne i prije izvršnosti rješenja o eksproprijaciji, ako je to neophodno zbog hitnosti realizacije postupka eksproprijacije ili sprečavanja nastupanja znatne štete. Zahtjev se podnosi nadležnom organu uprave, koji je dužan da odluči bez odlaganja. Odlukom kojom usvaja zahtjev, nadležni organ uprave naložiće vlasniku nepokretnosti da preda nepokretnosti koje su predmet eksproprijacije korisniku i odredii rok predaje. Žalba na odluku ne odlaže izvršenje odluke”, piše u predlogu izmjena koje je potpisalo pet poslanika DPS-a.

Dalje se navodi da se neće dozvoliti stupanje u posjed korisniku eksproprijacije, ukoliko korisnik nije prethodno isplatio naknadu, predao u svojinu drugu odgovarajuću nepokretnost ili dokazao da je bivši vlasnik uredno pozvan, ali je odbio da primi isplatu naknade koju je odredila komisija.
Precizirali su da rješenje kojim se usvaja zahtjev za stupanje u posjed prije pravosnažnosti rješenja mora naročito da sadrži korisnika eksproprijacije, nepokretnost koja se ekspropriše, podatke o vlasniku nepokretnosti, razloge za uvođenje u posjed prije pravosnažnosti, te razlog hitnosti postupka eksproprijacije.

Predlogom se traži da se doda stav da je postupak eksproprijacije hitan, te da se rok za odlučivanje Vlade po predlogu smanji sa 60 na 30 dana. Predlogom se traži dodavanje člana da je „vlasnik nepokretnosti dužan da dozvoli vršenje pripremnih radnji”. To se odnosi u slučaju da su pripremne radnje potrebne za realizaciju određenog projekta.

Poslanici DPS-a su predložili da visinu pravične naknade nepokretnosti utvrđuje komisija koju obrazuje nadležni organ uprave.

U pojašnjenju predloga izmjena i dopuna, navedeno je da su razlozi za donošenje zakona sadržani i u potrebi da se otklone određeni nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primjeni Zakona o eksproprijaciji, koji stvaraju biznis barijere, a koji se prevashodno odnose na neopravdano dugo trajanje postupka eksproprijacije nepokretnosti, počevši od podnošenja predloga za eksproprijaciju, pa do konačnog upisa prava svojine.

Ovaj prelog DPS-a trebalo bi da se nađe na dnevnom redu sjednice Skupštine koja počinje u ponedjeljak.
Mnogi veći projekti poput Plavih horizonata, autoputa, kao i nekih drugih, su ili kasnili zbog eksproprijacije ili je bilo problema u njihovom sprovođenju. Često su građani branili da se izvode radovi na njihovim imanjima jer im nije plaćena naknada za korišćenje njihovog zemljišta. Vlada je i ranije predlagala izmjene Zakona o eksproprijaciji koje su nailazile na oštar otpor javnosti, pa su ih na kraju povlačili iz procedure.

Izvor: Dan

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomija

Od 1. januara struja skuplja 5,63 odsto

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent

Iz Regulatorne agencije za energetiku saopšteno je da će struja od 1. januara biti skuplja 5,63 odsto.

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent. Istakao je da i pored poskupljenja, račun za utrošenu struju može ostati isti ukoliko građani budu racionalni u potrošnji po višoj i nižoj tarifi.

– Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu- rekao je Prelević u intervjuu agenciji Mina-business.

Odbor REGAGEN-a završio je sjednicu na kojoj se odlučivalo o zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za narednu i 2025. godinu, kojoj je prethodio njen otvoreni dio kojem su prisustvovali i predstavnici te kompanije.

CEDIS je zahtjev podnio prije tri mjeseca.

Kompanija je, prema riječima Prelevića, zahtijevala regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu od 111,08 miliona eura, a za 2025. u iznosu od 116,38 miliona eura.

– REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu u iznosu od 94,6 miliona eura, što je 16,48 miliona eura, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa- precizirao je Prelević.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

Nacrt budžeta na javnoj raspravi: Za 2024. godinu planirano 7 750 000€

Najviše sredstava potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura

Nacrt budžeta Opštine Danilovgrad za 2024. godinu projektovan je na 7.750.000 eura, što je za 798.500 eura više nego što je iznosio plan za 2023. godinu. Tekući prihodi planirani su na 3.780.000 eura. Od poreza su planirani najveći prihodi u iznosu od 2.711.000 eura što je za  594.500 eura više nego što je bilo planirano za 2023. godinu.

Porez na dohodak fizičkih lica je 1.291.000, porez na imovinu planiran je u iznosu 1.060.000 eura (830.000€ u 2023.), lokalni porezi 360 000€ (330.000€ u 2023.).

Od prodaje imovine planirano je da se u gradsku kasu slije 240.000eura.

Za tekuće izdatke u narednoj godini planirano je da se potroši 4.202.600 eura. Najviše para potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ide 1.002.489,00 eura. Za kapitalne izdatke Opština će potrošiti 581.500 eura, pri čemu će izdaci za lokalne puteve iznositi 200.000€ što je duplo više nego što je bilo planirano za 2023. godinu, a za lokalnu infrastrukturu 250.000 eura.

Za otplatu dugova namijenjen je 1.910.971 što je gotovo identičan iznos kao u budžetu za 2023. godinu.

Crvenom krstu 75.000, a Radiju Danilovgrad 95.000 eura

Službi zaštite i spasavanja budžetom je opredijeljeno 443.332 eura. Centru za kulturu opredijeljeno je 314.723

Umjetničkoj koloniji ide 100.396, a Crvenom krstu 75.000. Lokalni javni emiter Radio Danilovgrad iz budžeta će dobiti 95.000, Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom 100.000 eura, Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba 70.000, dok je Parku prirode rijeka Zeta pripalo 5.000 eura.

Za mjesne zajednice planirano je izdvajanje u iznosu od 30 000€ što je 15 000€ više nego što je bilo planirano u 2023. godini.

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana, počev od 28.11.2023. godine, zaključno sa 12.12.2023. godine.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije