Vlada Crne Gore dodijelila uslovne dotacije Opštini Danilovgrad za 2018. godinu

Sjednica Skupštine opštine Danilovgrad zakazana je za četvrtak 15.10. sa početkom u 10 časova i održaće se u prostorijama Centra za kulturu. Na dnevnom redu je 14 tačaka.

Šesnaesta sjednica lokalnog parlamenta počeće sa Informacijom o izvršenju budžeta za period januar-jun 2020. godine.

Izvještavanje o izvršenju budžeta tokom godine je važno kako bi građani i ostali zainteresovani akteri mogli da ostvare pravovremeni uvid u dinamiku javne potrošnje i imaju adekvatan osnov za planiranje budućih budžetskih prioriteta.

Planirani budžet Danilovgrada za 2020. godinu je iznosio 6.335.000,00 eura, odnosno 663.113 eura više u odnosu na 2019 godinu.

Gradsku kasu čine izvorni prihodi koji su bili planirani na 2.879.500,00 eura što je za 258.500 eura više u odnosu na 2019. godinu.

U ovu vrstu prihoda spadaju porezi koji su bili planirani na 1.744.500,00 eura što je za 290.500 više u odnosu na 2019. godinu, a prihod od taksi je bio planiran na 2.180.000.

S obzirom na ekonomsku krizu izazvanu koronavirusom na sjednici će biti riječi i o posledicama koje je aktuelna kriza imala na gradsku kasu.

Predsjednica Opštine Zorica Kovačević je u mjesecu aprilu kazala da su u ovogodišnjem kriznom budžetu sve troškove smanjili na najmanju moguću mjeru.

„Dali smo preporuku javnom preduzećima da nema plaćanja rada Upravnih odbora. Sveli smo budžet na najosnovnije troškove. Nema službenih putovanja, reprezentacija, smanjili smo plate rukovodećem kadru za tri mjeseca deset odsto, drugim rukovodiocima pet odsto. Mišljenja smo da ta sredstva treba da preusmjerimo prema građanima koji teško žive i to radimo svih ovih dana“, navela je tada Kovačević.