Novi red vožnje vozova

Opština Danilovgrad je u prethodnom periodu zatražila ponudu za izradu projekta pružnog prelaza u Lalevićima.

Na adresu opštine su stigle tri ponude za izradu projekta.

Kao najpovoljnjija ponuda izabrana je ponuđača “Geoprojekt Perišić”.

Izrada glavnog projekta, Opštinu će stajati 13 915€, sa uračunatim PDV-om.